Tag-arkiv: ulykke

Kasseregnskab

Ikke noget kasseregnskab!

Kasseapperat
Kasseapperat

Gud tænker ikke som os; når det gælder regnskab.

En forretningsmand ser på de røde tal og handler derudfra.

Der er nogle mennesker der bliver ramt af ulykker. Ofte hænger vi hinanden ud og mener at ulykker er selv forskyldt. Vi er alle medskyldige; men det har Gud også en løsning på. Nogle chokerer virkelig deres omgivelser med måden de tænker på; når det gælder deres medmennesker. Nogle mener at når det går skidt for et menneske, så er han eller hun selv ude om det og fortjener ingen forståelse eller hjælp.

Jesus har en hel anden mening og holdning til mennesker. Når vi er kristne bør vi tænke som Jesus.

Ingen af os har noget at prale af. Vi er under Guds nåde alle sammen.

Vi vil have orden i tingene og ulykker og problemer er ikke at have orden i tingene. Regnskabet skal gå op. Vi bruger ordsprog som: ”Man ligger, som man har redt”, eller ”højt at flyve, dybt at falde.” Jo, der skal være mening i det meningsløse. Tingene skal passe ind i vores verdensbillede.

Vi har svært ved at se at tingene ikke altid passer. Tilværelsen kan være uretfærdig og meningsløs. Til tider helt ubegribeligt og uforståeligt. Oven på denne konklusion fortsætter vi med vore begrænsede tankeforestillinger. Meningsløsheden råder og Gud lader det regne over både onde og gode, og vores næste konklusion er: Når alting virker tilfældigt, hvorfor da overhovedet anstrenge sig for at være et godt menneske? Når det gode ikke belønnes med et godt liv, hvorfor da være god og næstekærlig? Kan det betale sig at gøre sig umage med livet; når ulykken alligevel kan vælte os omkuld i morgen?

Vi kunne ønske os at der skulle være retfærdighed til. Folk skal dømmes for deres fejltrin. Vi ser tingene væk fra os selv. Hvad med min egen utilstrækkelighed? Er jeg i bund og grund retfærdig? Nej, jeg kommer til kort. Jeg vil gerne at andre skal dømmes for deres fejltrin; men vil jeg også selv tage imod den dom hvormed jeg dømmes for mine fejltrin? Hvordan måles retfærdighed? Hvem er retfærdig? Bliver jeg dømt for mine egne fejltrin, eller er det andres dom jeg får? Når vi tænker tingene igennem bliver konklusionen at vi alle er medskyldige. Alle har vi syndet og mangler Guds herlighed. Guds frelse. Guds retfærdighed. Et andet ord for retfærdighed er fuldkommenhed. Nu bliver det rigtigt svært, for hvem er fuldkommen. Det menneske der påstår sig at være fuldkommen er en løgner.

Det ville være skønt om der var retfærdighed til. Vi længes alle og forventer at retfærdigheden sker fyldest. Vi lever alle med en følelse af at noget ikke er retfærdigt, og ofte bliver vi genstand for noget der er uretfærdigt. Når alt kommer omkring, er vi alle mere eller mindre egoistiske, og har svært ved at udøve retfærdighed. Vi kræver retfærdighed af andre, uden selv at være i stand til at opfylde retfærdigheden til punkt og prikke. Vi bliver dømt for vore fejltrin. Vi dømmer hinanden, og mener at Gud bør gøre det samme. Vi bliver straffet med sygdom og ulykker, og belønnet med rigdom og succes for gode gerninger og søde ord?

Vi kan ligeså godt stoppe med denne form for tankevirksomhed. Det er vores menneskelige tankemønster som bunder i egoisme der tænker sådan. Når vi udtaler sådanne tanker afslører vi vores egen egoisme.

Røde tal
Røde tal

Vi kommer til den slut konklusion: Livet med Gud er ikke noget kasseregnskab. Det skal vi være glade for.

I et kasseregnskab vil der alt for let stå røde tal ud for vores navn. Det ville påvirke et menneske med frygt i en sådan grad at det ville passivisere, for det at gøre noget forkert er let, og det at være fuldkommen er en umulighed.Handlingslammelse og frygt vil være konsekvensen.

Ingen kan gøre sig fortjent til et godt liv. Uanset hvad livet bringer er vi forpligtede til at bruge vore evner til glæde for hinanden. Det er aldrig forgæves at arbejde; men derimod meningen med livet. Vi må være til stede blandt andre med vor kærlige nærvær i tillid til, at Gud ikke straffer og dømmer. Guds tilgivelse og nåde er for mig, og alle andre omkring mig. Gud ser på hver enkel af os med kærlige og tilgivende øjne. Vil du se ind i et par øjne der ikke indeholder frygt. Se på Jesus. Her får du brug for dine trosøjne. Troens øjne sidder i hjertet. Se på Jesus med de øjne du har i hjertet, og du fornemmer tilgivelsen og Guds kærlighed helt ind i dit hjertes inderste kammer.

Jesus er til stede iblandt os. Vi har ikke fået Gud på nakken; men vi har ham i ryggen.

Vi kan bryde eller slippe de tanker som hedder regnskabstænkning, og se på andre med kærlige øjne, der ikke rummer fordømmelse og foragt. Må Gud hjælpe os.

Konklusion: Ingen ligger som de har redt! – Ingen er større syndere end andre!

 Et menneske ramt af sorg, sygdom, økonomisk ruin eller personlig krise har ikke brug for et menneske, som med sit blik signalerer: Godt, det ikke er mig – men i stedet for brug for et blik, der siger: Det kunne lige så godt have været mig.

 Må Gud hjælpe os.