Jesus giver dig magt!

Jesus giver dig magt!

Johannes Første Brev kapitel 4 vers 4: ” Men I, kære børn, I tilhører Gud. I har vundet sejr over dem, for den Ånd, som bor i jer, er stærkere end den ånd, som styrer verden. ”

Det er svært for de fleste når vi kæmper med vort kød og vore svagheder. Ofte udtrykkes det: Jeg kan ikke stå imod. – Virkeligheden er måske anderledes end vi først tror. Djævelen kan nemlig ikke tvinge nogen til at synde. Han kan udøve påvirkninger, prøve at bilde os noget ind, og vi fristes; men vi har som mennesker frihed til at vælge om vi vil tjene Gud eller ej.

Det er også sådan at den som ikke er kristen har svagere modstandskraft over synden; men alle mennesker har tilstrækkelig kapacitet til at tage imod Kristus. Når Jesus Kristus kommer ind i en persons liv, så har vi også fået kraften fra Gud til at sejre over synden og Djævelen.

Læg mærke til teksten i Johannes Første Brev: Det første vi læser er: at du er af Gud. Når Jesus Kristus er din Frelser og Herre, er vi børn der tilhører Gud. Vi tilhører ikke verden. Johannes taler noget om at vi har vundet sejr. Hvad har vi vundet sejr over? Jo, sejren over de onde ånder, den ondes redskab. Vi kan læse i versene 1-3 om hvordan vi har vundet over disse onde ånder. ”Elskede venner, I skal ikke tro på alt, hvad I hører. Vurder det for at se, om det er inspireret af Gud. For der er mange falske profeter, som rejser rundt i verden med deres forførende budskaber. Vi kan bedømme, om de taler ud fra Guds Ånd på følgende måde: Hvis de forkynder, at Jesus er den ventede Messias, og at han er kommet herned på jorden som et menneske af kød og blod, så er det et budskab, der kommer fra Gud. Men hvis de forkynder noget andet om Jesus, er de ikke sendt af Gud. Så er de inspireret af den antikristelige ånd, den oprørsånd, som I har hørt skal komme, og som allerede er begyndt sit virke her på jorden.”

Det er igennem at Jesu bor i mig at jeg kan sejre. Jesus er nemlig større end Djævelen.

Et andet Bibelvers fra Romerbrevet kapitel 6 vers 12-14: ”Selvom I stadig er dødelige mennesker, må I ikke lade synden regere i jeres liv, så I adlyder jeres syndige tilbøjeligheder. Lad jer ikke rive med af ondskaben og uretfærdigheden. Nej, nu da I er gået over fra døden til livet, skal I stille jer til rådighed for Gud og gøre det, som er godt og ret. Synden skal ikke herske over jer, for I lever ikke under loven, men under Guds nåde.”

Nøglen til at besejre synden er at overgive sig til Gud hver dag. Sæt sin lid til Jesus som bor i mig. Johannes siger det: Han som bor i dig er større end den som er i verden.

Du kan gøre det Paulus siger: Du er den som vinder i og gennem Kristi kraft. Synden har ingen magt over os. Vi er ikke slaver af synden. Guds børn er frigjorte. Vi har magt over ondskaben.

 

 

Endnu en WordPress-blog