Jesus vor store eksempel når det gælder tjeneste!

Jesus vor store eksempel når det gælder tjeneste!

Fillipperbrevet kapitel 2 vers 5-8: ”I skal have det sind over for hinanden, som var i Kristus Jesus, han, som havde Guds skikkelse, regnede det ikke for et rov at være lige med Gud, men gav afkald på det, tog en tjeners skikkelse på og blev mennesker lig; og da han var trådt frem som et menneske, ydmygede han sig og blev lydig indtil døden, ja, døden på et kors.”

Jesus eksempel på lydighed og ydmyghed når det gjaldt Fars vilje.

Jesus var et eksempel: Når det gælder sindelag. Jesus gav afkald på sin Guds skikkelse, blev menneske og tog tjenerskikkelse på.

Jesus var et eksempel når det gælder: Lydighed og ydmyghed.

Den største tjeneste Jesus udførte var at død på et kors, for vore syndes skyld.

Spørgsmål: Hvad valgte Jesus at gøre?

Svar: Jesus valgte at give afkald, tog en tjenersskikkelse på, og blev lig os.

Hvordan viste Jesus sit tjenersind?

Svaret: Ydmyghed og lydighed.

Spørgsmål til eftertanke: Johannes Evangeliet kapitel 13 vers 1-15: ”Det var før påskefesten, og Jesus vidste, at hans time var kommet, da han skulle gå bort fra denne verden til Faderen; han havde elsket sine egne, som var i verden, og han elskede dem indtil det sidste.  Og mens de holdt måltid – Djævelen havde allerede sat sig for, at Judas, Simon Iskariots søn, skulle forråde ham;  og Jesus vidste, at Faderen havde lagt alt i hans hænder, og at han var udgået fra Gud og nu gik tilbage til Gud –  så rejser Jesus sig fra bordet og lægger sin kjortel, tager et klæde og binder det om sig.  Derefter hælder han vand op i et fad og giver sig til at vaske disciplenes fødder og tørre dem med klædet, som han havde bundet om sig.  Han kom så til Simon Peter, og Peter sagde til ham: »Herre, vasker du mine fødder?«  Jesus svarede ham: »Hvad jeg gør, fatter du ikke nu, men senere skal du forstå det.«  Peter sagde: »Aldrig i evighed skal du vaske mine fødder.« Jesus svarede: »Hvis jeg ikke vasker dig, har du ikke lod og del sammen med mig.«  Simon Peter sagde til ham: »Herre, så ikke kun fødderne, men også hænderne og hovedet!«  Jesus sagde til ham: »Den, der er badet, behøver ikke at få vasket andet end fødderne, men er ren over det hele. Og I er rene; dog ikke alle.«  Han vidste nemlig, hvem der skulle forråde ham; derfor sagde han: I er ikke alle rene. Da han nu havde vasket deres fødder og taget sin kjortel på og sat sig til bords igen, sagde han til dem: »Forstår I, hvad jeg har gjort mod jer?  I kalder mig Mester og Herre, og med rette, for det er jeg.  Når nu jeg, jeres Herre og Mester, har vasket jeres fødder, så skylder I også at vaske hinandens fødder.  Jeg har givet jer et forbillede, for at I skal gøre, ligesom jeg har gjort mod jer.”

Jesus vasker disciplenes fødder.

Jesus vidste at nu gik Han snart døden i møde. Jesus valgte at blive menneske, og dertil hører også et vilkår en dag at dø. Jesus var Gud og dermed udødelig. Tænk dig, at Jesus gav afkald på denne udødelige herlighed og blev menneske. Han døde ovenikøbet i en ung alder. Det meste af Hans liv handlede om at vokse op, blive mand og dø, ikke på grund af sin egen synd. Jesus var syndfri; men Han valgte at gå i vores sted og dø for os. Hvorfor? – Svaret: Kærlighed.

Jesus døde for at gøre os udødelige. – Når vi dør, ledes vi ind i det virkelige liv: EVIGT LIV. Jesus var villig og derfor blev det os til frelse. Jesus var lydig og derfor blev det os til frelse. Jesus var ydmyg og derfor blev det os til frelse.

Det sidste Jesus gjorde som menneske var at vise kærlighed. Han elskede sine egne, indtil til sidste. Medens de spiste og holdt måltid havde Judas allerede planlagt at forråde Ham.

Jesus vidste også at når alt var gennemført skulle Han tilbage til sin Fader.

Han vasker sine disciples fødder. Og tørrer dem med klædet. Peter forstod det ikke, hvorfor skulle Jesus betjene dem på den måde. Jesus sagde til Peter at det var nødvendig ellers kunne de ikke have lod og del sammen med mig. Det var ikke nødvendigt at vaske andet end fødderne. Jesus demonstrerede hvad det betød at være menneske. Han tog tjenerskikkelse på. Det var et forbillede. Det var et eksempel.

Vi begynder forfra.
Bliv en del af mig.

 

 

Fodtvætningens betydning: Vi fjerner alt det gamle ved fodtvætningen. Du får lov til at begynde forfra, glem alt det gamle, og tag imod det tilbud jeg giver dig om at blive en del af mig.

De fire evangelister

 

 

 

 

 

Endnu en WordPress-blog