Kategoriarkiv: Skyldfølelse

Skyld

Skyld!

Byrden

Vi er ikke blevet kvit skyldspørgsmålet; end ikke i vor moderne samfund. Vi skylder ikke længere skylden på andre, når noget går galt. I stedet vender vi blikket indad og bebrejder os selv i en grad, der til tider kan minde om selvstraf. Det kan få store konsekvenser.

Det gør et menneske ineffektiv, passiv, giver mindreværd og forkastelse.

Før i tiden var der en anden ubalance, alt var samfundets skyld eller de andres skyld. I dag er vi gået i den anden grøft. Nu er det vores egen skyld.

Når det er vores egen skyld, kan vi ikke forvente hjælp fra nogen. Jeg må straffe mig selv ved at udslette mig selv. Selvmord er nok lidt overdrevent.

Det er ikke muligt at blive kvit skylden; når man giver sig selv skylden for alt det dårlige der sker i et liv.

Der kan være mange faktorer og vilkår som forårsager at noget går galt. Jantelovens tendenser og negative omstændigheder tærer på kræfterne og udmatter menneskers psyke. Det hele kan bryde sammen, så det ligner et bombet højhus.

Alle har haft følelsen af skyld. Du har ikke levet op til dine forpligtelser. Du har svigtet dine omgivelser. Du har forbrudt dig mod andre. Skilsmissen er ene og alene din skyld.

Alle du ser omkring dig er de perfekte. Alle dine venner er perfekte og de har altid været der for dig; men du har svigtet. Du har såret og ødelagt andre menneskers liv. Dette kan være et vrangbillede der fremstilles af dig selv eller af dine omgivelser.

Konklusion: Alle er vi skyldige i et eller andet; men det er altid rart for den selvretfærdige at finde en syndebuk. En syndebuk kan ikke udslette min skyld. Jeg går ikke fri ved at give andre skylden; men det er heller ikke særligt befriende at give sig selv hele skylden. Der er som regel medskyldige i en sag. Ingen klarer frisag.

Det moderne menneskes selvbillede er selvdestruktiv, for det siger at du selv er skyld i stort set alt, hvad der sker omkring dig.

Skyld kan give et positivt resultat. Skyldfølelse kan bidrage til at give os ny styrke til at tage fat hvor vi tidligere ville have ladet stå til. Vi tager aktivt del i at løse vor egen situation som er ude af kurs. Det kan handle om arbejde, sygdom, kriser eller andet.

Skyldfølelse kan være positiv. Det giver os ny styrke til at rejse os op og på nyt tage ansvar for egne handlinger.

Den moderne og ukonstruktive selvbebrejdelse har store konsekvenser. Ingen skal bebrejde sig selv, når det gælder mobning, ensomhed eller eksklusion.

Skyld kan give negative, destruktive tanker og det medfører forkerte handlinger, som igen fører til ødelæggelse og undergang. Et forkert selvbillede formes i dit tankemønster. Dette forkerte selvbillede ses også i fuldvoksne personer, og ikke kun i teenagere og unge.

Depression og stress symptomer er vores manglende evne til at klare det pres vi i stigende grad påvirkes af. Vi bebrejder os selv hele tiden og spørger os selv hele tiden, hvad vi kunne have gjort bedre og anderledes. Vi påvirkes hele tiden med negative udtalelser og kommentarer. Desværre formår vi ikke at indfri andres forventninger til os.

Skylden lammer os. Jeg er selv skyld i at det går mig dårligt og jeg er også selv den der skal løse problemet. Den person der bukker under, skal også være den der rejser sig igen.

Konklusion: Der skal være balance i skyldspørgsmålet. Vi skal kunne se vor egen skyld i øjnene; men vi skal ikke være alene om at bære skyld, der hvor der også er medskyldige.

Vi kan ikke smide skylden på indvandrerne; når det gælder samfundets problemer. Vi kan ikke udvælge syndebukke som skal bære alles skyld i den opståede situation. Vi kan ikke redde os ud af skyldproblematikken. Samfundet er bygget op på love og regler, brud på det giver skyld. Vi bør selv tage ansvar for egne handlinger.

Vi har brug for et opgør med skyld ellers går vi rundt med en byrde af skyld.

Hvad om vi deler skylden med hverandre og vi ser os selv som kollektive skyldige.

Vi kan blive fri fra skyld. Jesus tog al vor skyld på sig. Vi kan også dele friheden fra skyld med hinanden. Vi kan dele liv med hinanden. Vi kan dele tro med hinanden. Troen på syndernes forladelse.

Bærer med smil min byrde

Skyldfølelser

Skyld
Skyld

Det er ikke al skyld der er begrundet. Noget er falsk. Den falske skyldfølelse er nedbrydende og bedragerisk. Der er nogle elementer som bremser alt. Du har det godt og du bør føle dig skyldig i at andre har det dårligt. Nogen bliver misundelig på dig, og du bliver nødt til at sige undskyld. I virkeligheden er der ingenting at undskylde. Du behøver heller ikke at få skyldfølelse over, at du måske ikke har kunnet indfri andres forventninger til dig. Der er måske andre som har medvirket til at det ikke gik som du havde forventet. Det letteste er at kaste skylden over på andre, men det gør ikke at jeg kan unddrage mig i sidste instans. Børn behøver ikke at få skyldfølelse over forældrenes skilsmisse. Det har intet med børnene at gøre. Børn der bliver udnyttede får ofte skyldfølelse, fordi de ikke synes, de har gjort det de skulle. Børn skal ikke gå rundt med sådanne falske skyldfølelser. Der er også ægtefæller der pådrager hinanden skyldfølelser. Vi ødelægger tit og ofte hinandens selvværd i stedet for at bygge hinanden op og samarbejde, så bliver det hele anklager og bebrejdelser, som påvirker os i en sådan grad at det sætter sig til skyldfølelse. Når alt bliver vendt rundt og gennemset er spørgsmålet: Hvem er egentlig den skyldige? Nogen kan gå rundt og føler sig som en fiasko; men det er i virkeligheden ikke sandt. Det er bare falsk skyldfølelse. Relationer mellem to mennesker kan blive ødelagt på grund af den slags pådraget skyldfølelse. Den ene part klager over svigt og den anden får det dårligt, og føler sig skyldig. I virkeligheden ser det helt anderledes ud. Den part der klager har ingen god begrundelse for sin anklage. Det er i virkeligheden noget helt andet der ligger til grund for anklagen. Det er ikke svigt fra modpartens side der er problemet; men det er misundelse over et eller andet. I stedet for at indrømme misundelsen eller jalousien, ja så kommer der anklager og beskyldninger, som kan give modparten skyldfølelse. Omgivelserne påvirkes også og medvirker til at den slags falsk skyldfølelse tager sin begyndelse, og langsomt kan nedbryde et menneske.

Skyldfølelse er et mægtigt og destruktivt våben i et parforhold, og du må gør alt hvad du kan for ikke at blive manipuleret af det. Du svigter ikke din familie ved at gå på arbejde. Du svigter ikke din familie ved at udføre dit kald. Du svigter ikke din familie ved at hjælpe andre. Sådan kan vi blive ved at nævne den ene falske forestilling efter den anden. Skyldfølelser lammer dig og får dig til at gå i sort. En gammel mor kan give sin datter skyldfølelse over at hun har giftet sig i stedet for at passe og pleje hende. Jeg har set eksempler på lettere handicappede som har boet sammen med deres forældre lidt længere end unge almindeligvis gør. Dette bevirker at forældrene benytter sig af det, og på den måde får et sådant menneske pludselig ansvar for to gamle mennesker og skal passe dem, mod at arve og overtage alt hvad de efterlader når de er borte. Det sker at en sådan person bliver forelsket og vil giftes, afstår fra selvstændigheden, og et nyt liv sammen med den person der skulle være fremtiden. Begrundelsen: Jeg har lovet at passe og pleje mine forældre. Det er falsk skyldfølelse. Ingen må fratage andre deres selvstændighed og udviklingsmuligheder. Ingen behøver at få skyldfølelse for den slags. Alle våben gælder når det gælder forsøget på at overføre skyldfølelse til andre. Modparten, som kan være din partner kan true med skilsmisse eller selvmord, eller på anden måde skade sig selv. Er det bluff eller alvor? Tror du at personen som truer dig er i stand til at gøre skade på sig selv, bør du ringe til politiet, eller lade andre fagfolk se på sagen; men tror du at det er bluff er der ikke andet at gøre, end at stå distancen. Du skal under ingen omstændigheder få skyldfølelse. Bliver du skilt under sådanne forhold skal du ikke gå rundt og pine dig selv med skyldfølelse. Ægteskab er ikke en slavetilværelse. Det er et liv sammen med et andet menneske man elsker. De to bor sammen fordi de vil være der for hinanden og samarbejde. Det er ikke i orden at behandle andre uværdigt og respektløse.

Det menneske der er ofret i den slags mangler at se den sande virkelighed om sig selv. Der er styrke at hente i tilgivelsen. Du bukker ikke under for falsk skyldfølelse; men du tilgiver dem der gjorde forsøget, og på den måde gjorde dit liv vanskeligt.

Visse sindslidelser (især depression) er ofte forbundet med overdreven eller grundløs skyldfølelse. Omvendt er nedsat eller manglende evne til at føle skyld associeret med psykopati/sociopati.

Skyldfølelse er en ubehagelig følelse, der opstår, når en person indser eller tror (uanset om det er korrekt eller ej), at han/hun er ansvarlig for en handling, der er moralsk forkert. Anger og fortrydelse baner vej for erkendelsen.

Den rigtige skyldfølelse har noget med min samvittighed at gøre. Her kan jeg søge tilgivelse og syndsforladelse, og opleve det ved at gå til Jesus. Han døde på korset og tog der al min skyld og straf på sig.

Under alle omstændigheder kan jeg bare sige at der findes en vej ud af skyldfølelse.

Skyldfølelse
Skyldfølelse
Klik på billedet, så bliver det større.