Tag-arkiv: perfekt

Perfekthedskulturen!

Perfekthedskulturen!

Klik på billede

I perfekthedskulturen forventer man at ældre skal være evigt unge.

Der er meget fokus på at holde de gamle i gang. Det handler også om god fysik.

Det at blive pensionær er for mange en ny epoke, hvor man kan være med til at præge samfundet med det som livserfaringen har påført den person det drejer sig om.

Der er dem der har haft to job hele sit voksne liv. Et job der man kunne ernære sig, og et andet job som mere lignede det man gerne ville. Det kan være hårdt; men når pensionsalderen kommer kan man fortsætte med det job man gerne vil, så længe kræfterne er til det. Det er forskelligt fra person til person.

Nogle ældre tager op en ny udfordring: De lærer sig at spille på et instrument, opdager et skjult talent. – Andre må slutte med at spille fordi helbredet ikke opfylder betingelserne for at kunne spille. Kan man ikke spille findes der andre muligheder f.eks. lære sig et nyt sprog. – Hvem ved om man er et sprogtalent uden at vide det. – Det kan også være man bliver en natur elsker, og takker Gud for et sundt og godt helbred, fordi man kan gå den ene mil efter den anden. Andre tager beslutningen at gå sig sund og rask. Filosoffen Søren Kierkegaard sagde om sin gigt: Det skal gåes væk.

Den anden udfordring er: Man vil gerne sove længe om morgenen, bruge lang tid på morgenkaffen. Læse aviser eller TV; men det bliver der sikkert også tid til ind imellem som en slags afslapning for den aktive.

Aktivivtet er også at læse avis, gøre rent i sit hjem e.a. (håndværk, kunst o.lign.)

Det er altsammen godt nok. Problemet med at blive ældre er at den ældre ikke selv er ansvarlig for sit forfald. Det udarter sig på forskellige måder for hver og en.

Det sker en dag at vi bliver trætte og det er også OK.

Der er også noget der hedder funktionsnedsættelse. – Det gør mig ikke forkert.

Der er også nogen ældre der ønsker et stille liv. Det er også OK.

Her i Vesten er vi ofte bange for at blive ældre. – Her får man jo pludselig brug for ældrepleje. Det er OK at sove til middag og gå tur med hunden.

Man er nødt til at acceptere aldring. Pludselig er der noget man ikke kan. Selvom der er noget man ikke kan, behøver det ikke ødelægge min livskvalitet.

Der er også det problem at de gamle i visse miljøøer må gøre forsøget at opfinde sig selv; fordi at mange steder vil man ikke gøre brug af de ældres tilbud og indsats. De vil gerne være aktive med forståelsen af at det er i et lavere tempo. Det kunne måske medvirke til en forståelse om samarbejde i et stresset miljø. Det truer konkurrence mentaliteten som op igennem generationerne har ødelagt det gode klima.

I perfekthedskulturen er der en forbandelse som fører til stress. Det er en destruktiv tendens. I vor tid er det en tiltagende og nedbrydende tendens. Den kan vi slippe af med ved at gøre brug af de ældre i en lidt lavere tempo. De tager det i toppen som forårsager stress.

Vend det i dit tankemønster til noget positvt at du i dit miljø, samarbejder med ældre mennesker.

Jeg tænker også på kirkemiljøet. De gamle kan være til velsignelse, og tage noget af arbejdsbyrden for den unge pastor.

Til eftertanke!

De er ikke kun de ældre som har begrænsninger. Livet er fuld af begrænsninger for alle mennesker, unge som ældre; men det passer ikke ind i vores perfekthedskultur; men det kan vi gøre op med.

Vi kan ændre vores tankemønster, som er til gavn for både mig selv og andre.

Hvert år får de nye studenter at vide, at hele verden står åben for dem. De får ikke at vide at de indgår i et sammenhæng med andre. Mange tror de kan alt.

Vi har alle vore begrænsninger. Lær at leve med det. Konklusion: Gør det du kan og supplere dit liv med andre, som kan noget du ikke kan. Det er vel ikke så forfærdelig ydmygende at dele sin ære med andre. Et fælles og godt resultat. Se hvad vi har gjort sammen, er ligeså godt som at sige: Se, hvad jeg har gjort. Jeg tror at hvis man siger: Se hvad jeg har gjort, er det sandsynligvis en person som har udnyttet andres ekspertise til egen fordel.

Det er det største selvbedrag, at gå rundt i den tro, at jeg er den bedste af alle. Se, hvad jeg har opnået.

I dag går mange ned med stress. Mange bliver skilte, fordi de ikke fatter at den som de lever sammen med er en resurs.

Selvom hele verden står åbern for et menneske, betyder det jo ikke at man opnår alt det man drømmer om. Livet overasker både på godt og ondt.

Noget af det man drømmer om kommer at opfyldes, eller også noget andet. De fleste opdager som gamle at der skete noget helt andet; end de havde forestillet sig. Det andet der er sket kan være ligeså godt som drømmen der ikke gik i opfyldelse; måske endda bedre.

Alt i livet går ikke som planlagt og måske er det faktisk meget godt.

Når jeg taler om et sådant emne som hedder begrænsninger, og at det måske også er godt for mennesket, kan jeg godt høre i min indre stemme, røsten fra vor tids omgivelser: Du er en stemme fra fortiden. Den tid findes ikke mere.

Jeg tror dog inderst inde at den tid kommer tilbage; hvor mennesket indser sin begrænsning og lærer sig at samarbejde og række ud efter sin egen supplemang.

Klik på billede.

 

 

Selvrealisering!

Selvrealisering!

Skandinaverne omtales som de lykkeligste folk i verden; men måske er det bare ord og forestilling.

Virkeligheden og det folk opdager når de går os på klingen er måske noget helt andet.

De opdager måske vores ensrettethed, manglende forståelse for andres meninger, fordomme, selvkritik, sårethed og skam fordømmer os i en sådan grad at vi blokerer.

Vi skaber et idealbillede, som nærmest ingen kan leve op til, og det er netop her at omgivelserne afslører os.

Skandinavien gemmer det uperfekte. Det betyder at de dømmer de såkaldte uperfekte. Det er de udvalgte uperfekte. – Det perfekte er en illusion.

Inden for selvrealisering er det uperfekte mindre tiltalende.

Vi siger: Vis det perfekte frem og gem resten langt væk. Det er en fuldstændig urealistisk norm for, hvordan vi skal leve og se ud. Det fratager os livsglæden.Uperfekt

Prestige frem for alt.

Hvordan får vi negative tanker væk? – Ja, her foreslår vi New Age metoder. De vil kunne hjælpe os. Vi har så travlt med at præstere og kontrollere både os selv og hinanden, at vi glemmer at nyde og slappe af. Vi glemmer helt at dele liv med hverandre.

Hvem er perfekt? – Hvordan udvælges det perfekte?

En falsk facade gør os utroværdige.

På svensk lyder det fra Bill Hybels: Människor från varje livsväg, och varje slags bakgrund kunde få en helt ny framtid, trygg i Guds eviga närhet.

Et andet citat lyder sådan: Livet er ikke en afvikling; men en stadig udvikling.

Det betyder altså at det er uperfekt og kan blive bedre hele tiden.

Når man har erfaring, har man formentlig også begået fejl. Det har de fleste.

Målet er ikke at overgå alle andre; men at fuldføre det der er min opgave.

Hvis du baserer dine mål på en følelsesmæssig tilstand råder jeg dig til at tage sikkerhedssele på og holde arme og albuer indenfor i din rutchebane, for så venter der dig en skræmmende tur.

En kristen marcherer ikke mod solnedgang; men mod morgengry.

Fortidens nederlag hører fortiden til ellers vokser de sig større.

Det som Gud har tilgivet er borte. Brug ikke tid på hele tiden at gennemgå triste ting og hændelser fra fortiden. – Ved at søge nye oplevelser og nye miljøer bevæger du dig fremad.

Gå fremtiden i møde med Guds tilgivelse, nåde og ret ryggen.

Selvrealisering = jag efter lykke.

Er det ærligt talt ikke noget, der er mere væsentlig? – Noget der står over os selv og vores korte liv. – Jagten på lykke forekommer latterligt og betydningsløs.

Kierkegaard skrev i enten eller: Det er først når man betragter livet etisk, at det får skønhed, sundhed og betydning.

Livet er alt for vigtigt til kun at handle om dig selv. – Gør det rigtige i stedet. Erkend dine forpligtelser, dit ansvar. Det giver sjælen ro.

 

 

Tendenser

Trend

Tendenser er noget der præger vores tilværelse, og kan som sådan ændre vores verden mere end vi synes om. Tendensen viser med sikkerhed at verden vil komme til at se anderledes ud end vi havde forestillet os.

Vi har igennem min levetid allerede oplevet mange store forandringer.

Et af dem er den teknologiske udvikling og det siges at det vil udvikle sig endnu mere end vor fantasi kan begribe. EU har ændret den politiske dagsorden i en sådan grad at vore forfædre ikke ville kunne genkende vort land. Globaliseringen og individualiseringen har gjort noget ved os alle sammen.

Den traditionelle fællesskabsfølelse er allerede i opløsning. Vi er blevet individualister som skaber vor egen tilværelse. Det gamle mønster om samhørighed og fællesansvar bliver domineret af tendensen og giver samfunds begrebet en ny betydning.

Vi havde et landbrugssamfund og vi fik et industrisamfund, så kom it samfundet, og nu hvad sker der så, Omvæltningen sker forhåbentlig ikke alt for hurtigt; men vi påvirkes.

Der er i dag meget få faste holdepunkter. De store omvæltninger vil blive svære for mange. Det kan forårsage stress og andet negativt, for vi har ikke lært at beskytte os imod det der kommer. Tempoet giver ikke tid til hvile og fællesskab.

Der er 10 tendenser som gør sig gældende for fremtiden.

  1. Det perfekte menneske. Der er fokus på skønhed og intelligens. Det skal være kunstigt og uvirkeligt for at være perfekt.
  2. Kampen om værdierne. Vore hjemlige danske værdier kommer under pres, andre kulturer kræver indflydelse. Religionerne vinder indpas og vore egne kristne værdier udsættes for noget der kan føre os helt på afveje. Overvågning af borgerne bliver hverdag. Værdibevidstheden ændres for de fleste i den næste generation.
  3. Teknologien tilpasses det menneskelige behov. Der er noget som kan ødelægge det menneskelige fællesskab hvis vi ikke er på vagt og det er informationsteknologien.
  4. Nationens branding. Landene vil kæmpe, om at tiltrække sig industrien, investorernes og forbrugernes interesser. Verdensbilledet forandres.
  5. No Comfort Zone. Vi bliver alle utrygge på grund af -Manipulation, terror, økonomisk sammenbrud, overvågning, arbejdsløshed, manglende kontrol med eget liv, overgreb og livsstilssygdomme truer os konstant. Grænserne nedbrydes. Vi er ubeskyttede og derfor utrygge.
  6. Vi er aldrig of, altid på, og nu vil vi af. Vi er konstant i on-line tilstand. Nogle vælger at stige af. De vil have tid til kirke, familien og det langsomme. Naturen og stilheden.
  7. Orienten kommer. Vore egne forståelser af familieliv, kernefamilie bliver overtaget af Asien og Mellemøsten.
  8. Det bliver dyrt for os med alle de forandringer som vi overhovedet ikke er forberedt på. Den globale vandstigning kan volde os store problemer. Befolkningseksplosioner øger også vort lands befolkning. Det truer vor velfærd.
  9. Sanseliggørelse. Vi får brug for vore øjne til at se, vores smagssans, lugtesans, ører til at høre, og følelser så at vi kan mærke.
  10. EU GOES EAST. Den store udvidelse af EU forbinder os med Østeuropa. Det får betydning for hele Skandinavien. Vi er nu med i et stort fællesskab som placerer os centralt. Det gør det hele mere ustabilt. Demokratiet sættes under pres. Store udfordringer venter i fremtidens kamp.

 Tom trosbekendelse

Alene