Vi behøver ild fra himlen

Vi behøver ild fra himlen!

Del I

Artiklerne på denne menu handler om gamle dage. Her er et fra 1966.

Her er en artikel fra en pinseprædikant fra DK; men som også havde en tid i Norge. Jeg besøgte ham i 70erne da jeg boede i Trollhättan. Jørgen og Lissi Madsen boede i nærheden af Kongsberg i Norge hvor de var forstanderpar i en pinsemenighed.

Ild er jeg kommet at kaste ud over jorden, og hvor ville jeg ønske, den allerede havde fænget.” Lukas Evangeliet kapitel 12 vers 49.

I det materielle og daglige liv ved vi at ilden er absolut nødvendig. Maden vi spiser, varmes ved ild, stenene, man bygger huse af, er brændt ved ild, en motor starter og drives ved hjælp af ilden osv. Ligeså naturligt er det, at der er meget i Åndens verden, som hedder ”Guds ild.”

Det er denne ild vores tekst handler om. Vi husker sikkert beretningen i 1. Kongebog kapitel 18 om profeten Elias, der længtes efter, at Guds ild skulle falde, og at Guds kraft skulle åbenbares i folkets midte. Han følte i sit hjerte, at det var det eneste, de behøvede, men noget måtte først ske, inden ilden kunne komme, nemlig, at Guds nedbrudte alter måtte bygges op igen, og dernæst måtte brænde og offer lægges til rette.

Da alt var i orden, bad Elias en enkelt bøn til Herren, og den blev hørt i himlen, ilden faldt, og en herlig sejr blev vundet for Guds rige. Tak og lov og pris. I profeten Esajas’ bog står der i det 6. kapitel, at profeten fik et nyt møde med Gud. Stående frem for den levende Gud så han sig selv, og det så han, at han havde urene læber, og at han boede blandt et folk med urene læber, og han følte derfor, at nu var det ude med ham.

Men da han havde erkendt og bekendt dette, sendte Gud en engel til ham med et glødende kul fra Guds alter, og engelen lod det røre ved profetens læber og sagde: ”Se det har rørt dine læber, din skyld er borte, din synd er sonet.”

Det er hvad du og jeg behøver, nemlig at ilden fra himlen renser vores læber, så vores tale bliver ren. Kun Guds ild kan rense os fuldstændigt.

Fortsætter ……..

F

Endnu en WordPress-blog