Discipelskab

D I S C I P E L S K A B er et ord på 12 bogstaver. Når det gælder det danske sprog er det fantastisk at konstatere at der er et bogstav for hver af Jesu disciple.

D     Judas

I      Judas Iskariot

S     Bartolomæus    

C     Mattæus

I     Jakob den lille     

P    Thomas

E     Johannes

L     Filip

S     Simon Zelotes

K     Andreas

A     Jakob Zebedæus

B     Peter

 

 

 

 

 

 

Endnu en WordPress-blog