Når du taler med det overfladiske menneske:

Når du taler med det overfladiske menneske:

A: UNDGÅ AT VÆRE:

 1. HÅRD – Vis, at du elsker vedkommende, og ønsker det bedste for ham.

Hvis du er anmassende og dominerende er du til anstød.

 1. PLUMP – Der er ingen grund til at være nedladende og sarkastisk. Giv det rette indtryk af den Kristus. Du elsker og tjener. 1. Peters brev kapitel 3 vers 8-9:

”Og til slut: Lev alle i enighed, og vis medfølelse, broderkærlighed, barmhjertighed og ydmyghed.  Gengæld ikke ondt med ondt eller skældsord med skældsord, men tværtimod med velsignelse, for I er kaldet til at arve velsignelse.”

 1. EFTERGIVENDE – Hvis han kritiserer menighedens eller de kristne, så giv ham ikke medhold. Han kunne let tro at du var på hans side overfor Gud. Fortæl ham at han intet ansvar har for de andre; men kun for sig selv og hvad han vil gøre med sine synder

                                           B:  SØG AT VÆRE:

 1. KORRTFATTET – Stå ikke og væv i det, du ønsker at sige. Få hans opmærksomhed rettet mod det centrale, og sig nogle få ord om dette. Stil ham overfor et valg, og hvis det er muligt, få ham da til at bekende sin synd og overgive sig til Gud. Lad ham ikke få den opfattelse, at han kan omvende sig senere. Gud venter et resultat nu; medens ånden virker, men det er nok muligt, at Gud må virke på ham i længere tid.
 2. VENLIG – Hvis du mister fatningen, mister du også dit vidnesbyrd. Selvom du får en over næsen eller bliver til grin, vogt da dit sind, så du ikke farer i flint.
 3. ALVORLIG – Vær ikke letsindig i adfærd og tale. Du har med evige spørgsmål at gøre. Man kan ikke være letsindig, hvis man virkelig gør sig klart, at modpartens skæbne ville blive enten eller. Nøgtern alvor og oprigtighed tæller mere end de ord du siger.
 4. TÅLMODIGHED – Giv dig tid, hvis den anden har svært ved at forstå hvad du siger. Gentag, hvad du har sagt. Hvis han kommer med en tom undskyldning, så laad ham forstå, at han ikke er ærlig. Diskuter ikke med ham; men lad ham føle, at han er en synder, og få hans samvittighed over på din side.
 5. LIGETIL – Skjul ikke noget i hans karakter eller forhold til Gud, som du ved vil såre hans stolthed og forfængelighed. Lad alt komme frem i lyset, uden at du dermed vil såre eller bedrøve ham; men lad ham se hvor hans problem ligger. Det er en dårlig kirurg der skjuler en alvorlig kræftknude, som bør opereres væk hos patienten. Selvom det gør ondt, må sandheden frem ellers hjælper man ikke vedkommende.
 6. KONKRET – Tal ikke om synd på en abstrakt måde. Lad ham forstå at det er ham du taler til. Vig ikke tilbage for at understrege bestemte synder, som du ved, han lever i. Peg direkte, men venligt, på de ømme steder, så hans samvittighed bliver vagt op.
 7. GÅ LIGE TIL SAGEN – Gå ikke udenom sagen, som katten om den varme grød. Læg ikke et forsonende røgslør henover hans syndige liv.
 8. TAL TIL HANS SAMVITTIGHED – Den bedste allierede er synderens samvittighed. Det kan være svært at nå igennem en formørket forstand eller afstumpede følelser i det personlige sjælearbejde. Det er også meget vigtigt at bruge Bibelens ord under sit vidnesbyrd.

Endnu en WordPress-blog