Ærlighed

Ærlighed!

Vi har brug for som kristne at tale sammen om livet. Det handler ikke om at lade som om. Vi bør være ærlige overfor hinanden. Det er ikke mangel på tro, at tale ærligt om livet. Det har været et stort savn de senere år. Det hedder sjælesorg. Intet menneske befinder sig på bjerget hele sit liv. Alt er ikke bare sejr og succes. Lad os være ærlige og se tingene som de er. Det ødelægger ikke troen. Det hindrer ikke et indgreb fra Gud. Når mennesker på Bibelens tid kom til Jesus, var de ærlige og sagde tingene som de var. Den bedste måde at få hjælp på er at tale med andre om problemet. Vi kan med stor frimodighed som Guds børn tale med Ham om det. Den store hindring i vore dage er, at det er svært at finde nogen vi kan stole på. Selv i kirken skal vi være på vagt. Vi behøver en ny tid med ærlighedsvækkelse. Der er alt for meget der forestiller sig uden at være det der forventes.

Alt er ikke fremgang og vækst. Selv ikke i samfundet omkring os er det tilfældet.

Lidelse og nød er noget vi bør tale om. Vi bliver nødt til at tale sandt om livet. Gør det ondt er det ikke vantro og tvivl at tale om det.

En anden side er: Vi har meget til gode, som Gud ønsker at give til os. Dette gælder både enkeltpersoner; men også menighederne. Gud vil give os kraft og udrustning, helbredelse, kærlighed og velsignelse. Omstændigheder er Gud ikke afhængig af. Vi har alt i Kristus. Jeg er ren, retfærdig, hellig og ulastelig. Det hedder at bygge sin tro op på det der er knyttet til, hvad Jesus har gjort for mig. Når vi har et spændende liv, kan vi give det videre til andre.

Når jeg er ærlig er mit liv en blanding af nederlag og sejr. Det må jeg ikke glemme. Der er to sider ved samme sag. Livet har to sider. Det er forestilling kun at se den ene side.

Det er ikke vantro at se livet fra to sider. Et liv indeholder sejr, glæde, nederlag, mismod, konflikter, længsler og drømme. Det er uærligt at bilde folk ind at du hele tiden kun har sejr og glæde. Vækst og fremgang.

Når vi samles til gudstjeneste står vi alle der fremfor Gud; men med hvad? Uanset hvor stor en tro du mener, at måtte have i forhold til dine søskende, vil du stå foran en enorm kraft fra det høje, som vi kalder Guds kraft. Du må sande hvis du er ærlig, at du står kraftesløs foran Gud, uanset hvem du er. Resurserne og kraften kommer fra Ham.

Alt andet vil være forestilling og indbildning. Vi har fået et problem de fleste af os. Vi skaber et miljø af forestilling. Ingen tør sige noget om livets tilstand. Vi lyver for det gør os åndelige. Vi vil ikke fremstå som svage mennesker med behov og problemer. De andre i menigheden vil bare betragte mig som svag og tvivlende.

Vi skaber et miljø hvor vi bliver fremmedgjorte for hinanden; selvom vi har så hårdt brug for hinanden. Hovedformålet med at samles er ikke at vise vores åndelighed; men lige præcis det modsatte. Vi bør være ærlige, og vise vores afhængighed af Gud. Vi har så store behov, at kun Gud kan tilfredsstille os.

To hovednøgler til et godt fællesskab: Evnen til at lytte og forstå hinanden. – Jo , vi skal selvfølgelig bed og tro Gud for mirakler; men derfor behøver vi ikke at fjerne os fra virkeligheden. Den største gave jeg kan give til andre er at være en støtter, en god ven, en lytter, en jeg kan stole på. Ingen har brug for at møde en supermand som leger Gud. Nej, lad os tage hinanden i hånden. Vi har alle behov, og vi behøver alle at møde Gud. Det er gudstjeneste.

Vi behøver at tale sammen. Vi skal ikke imponere og fremvise noget for nogen, som alligevel ikke er sandt.

Hvad er det der kan forandre os: Nåden. Den har vi alle brug for. – Jeg har ingenting at give eller at byde på; men jeg formår alt i Ham, som gør mig stærk.

Min svaghed er min styrke. Jeg må gerne bekende min egen svaghed. Det betyder nemlig, at jeg bekender at jeg har behov for udrustning fra Gud. Jeg har min styrke i Ham.

Den bekendelse er ærlig. Møder du mennesker med en forestilling er det falsk.

Lad os kalde denne nye lære for ærlighedsteologi. Den er for øvrigt gammel. Den teologi kan du læse om i Bibelen. Den ydmyge giver Han frelse. Ydmyghed er at være afhængig af Gud.

 

Endnu en WordPress-blog