Noget gik galt

Hvad var det der gik galt?

Adam og Eva slog øjnene op i en verden fuld af kærlighed. De blev skabt i Guds billede. De besad i begrænset må Guds evner og kvaliteter og kærlighedens lov var deres leveregel.

Den første mand og hans elskelige hustru vandrede og talte med Gud i paradisets have Eden. Der fandtes ingen sygdom, smerte eller død. Der var ingen synd og intet oprør. Mennesket var overordentlig lykkeligt, sundt og tilfreds.

Gud udtrykker det sådan i 1. Mosebog kapitel 1 versene 26-31: ”Dernæst sagde Gud: Lad os skabe mennesket, så det ligner os. Mennesket skal være herre over alt liv på jorden, på himmelen og i havet! Og Gud skabte mennesket til at ligne Skaberen, han skabte mennesket i sit billede – som mand og kvinde skabte han dem. Gud velsignede dem og sagde: Forplant jer og bliv mange, så I opfylder jorden og underlægger jer den! I er herrer over fiskene, fuglene og alle de andre dyr på jorden. Gud fortsatte: Se! Jeg har givet jer alle de frøbærende planter på jorden og de forskellige frugttræer; dem skal I spise af. Og jeg har givet græsset og urterne til føde for dyrene og fuglene.” Det skete, som Gud havde sagt. Og Gud betragtede sit værk, og han glædede sig over det. Hermed sluttede den sjette dag.”

Adam havde modtaget det evige livs gave, og nu gjaldt det for Gud om at han kunne stole på ham. Adams loyalitet blev sat på prøve. Et træ med den forbudne frugt voksede i haven. Gud ønskede ikke at mennesket skulle falde for det samme magtbegær som havde forvandlet Lucifer, englenes fyrste, til Satan. Gud havde advaret dem og fortalt dem hvor vigtigt det var at de bestod prøven. Lydighedsprøven. Døden ville være konsekvensen ved ikke at bestå prøven. En overtrædelse ville afskære mennesket fra livets sande lykke.

Religion Adam og Eva1Utroligt nok fandt tragedien alligevel sted. Eva blev fristet i en slanges skikkelse. Hun spiste af den forbudne frugt og gav den videre til Adam som også spiste. Syndefaldet var en kendsgerning. Menneskets øjne åbnedes for det onde. Mennesket blev delt i to med både noget ondt og noget godt. Mennesket var ødelagt og ruineret. Synden var trængt ind i verden. Det lykkedes Djævelen at ødelægge Guds skabning mennesket. Den første skyldfølelse ramte vore forfædre med rædsel. Da de i aftenens stilhed hørte Gud gemte de sig. Gud kaldte på Adam: Hvor er du? Gud var nødt til at drive Adam og Eva ud af haven. Der var også noget i haven der hed livstræets frugt og denne frugt ville gøre dem udødelige i deres synd. Adam ville da være blevet en ny Satan. Jorden blev forbandet ved syndefaldet. Mennesket måtte arbejde hårdt for at opretholde livet. Døden var begyndt sin nedbrydende proces og en tidsindstillet bombe var begyndt at tikke. Dødens eksplosion ville ekspedere alle kommende generationer ud af denne tilværelse.

Du kan læse om begivenheden i 1 Mosebog kapitel 3.

 

 

Endnu en WordPress-blog