Filip

Filip som lyttedeFilip

som lyttede til røsten

Skriftsteder: fra Romerbrevet kapitel 8 vers 14: ”Thi alle, som DRIVES AF GUDS ÅND, er Guds børn.”

Apostlenes Gerninger kapitel 8 vers 26-27: ”Men en Herrens engel talte til Filip og sagde: ”Stå op og gå….”Så stod han op og gik.”

Bort fra en levende vækkelse til ørkenens ensomhed.

En mand vigtigere end en mængde.

Filip lyttede til en himmelsk røst, der sendte ham ud i ørkenen.

Er vi, hvor vi burde være – på det rigtige sted til den rigtige tid?

Filip havde øre for Guds stille røst – han kendte hemmeligheden ved den daglige ledelse.

Guds vilje!

”HVORDAN KAN JEG KENDE GUDS VILJE MED MIT LIV?”

Tag en tur ned gennem tiden og studér de Guds mænd og kvinder, som har ændret historiens gang. De var ikke altid fremragende personer med en høj intelligens efter denne verdens målestok. De havde én ting fælles: De kendte og gjorde Guds vilje i deres generation – og de forandrede hele historien på deres tid.

Bibelen er beretningen om almindelige mennesker, som fandt frem til Guds vilje. Gud talte til dem dengang, og han har ikke forandret sig siden. Gud ser stadig efter en mand, og i enhver af verdenshistoriens kriser har han fundet ham. Det er altid den mand, som helt og fuldt vil gøre Guds vilje, og du kan blive den Guds mand eller Guds kvinde. Han har ingen personsanseelse. Den der trofast vil følge Bibelens principper og ledelse og kan høre Guds røst og gøre hans vilje lige så sikkert som enhver anden Guds mand og kvinde, der har levet. Hvem véd, måske er du i denne time en Guds udvalgt mand eller kvinde.

Endnu en WordPress-blog