Disciplene skal alltid lære nyt!

Disciplene skal alltid lære nyt!

I Kristi Legeme er der ingen eksperter. Kristus er den eneste autoritet. Vi følger alle Ham. Vi lærer alle af Ham. En discipel skal først og fremmest være optaget af at lære.

Det alle de tolv disciple havde fælles, var at de alle var lærevillige.

Georg Werwer sagde disse brændende ord: Herren Jesus sagde: ”Følg mig, og jeg vil gøre jer til menneskefiskere.” Det er kun en af de mange steder, hvor Han formaner sine disciple at følge Ham. Jesus siger det samme til os i dag. Det burde være vores største ønske at følge Ham.

George Verwer var en amerikansk evangelist og grunder af Operation Mobilisation en kristen missionsorganisation. Verwer skrev flere bøger med forskellige temaer. Han var passioneret og foregangsmand for discipelskab, og så det som eneste legitime alternativ for mennesker som tror på Jesus. – Født 3. juli 1938 – Død 14. april 2023.08.23 i London Storbritannien.

Vi bør ikke rette os efter menneskers tanker og hvad de synes.

At følge Jesus betyder, at vi må indstille os på at følge den eller de personer Gud har givet ansvar for de forskellige grene af sit arbejde.

Nogle bliver også kaldede til at lede. Og derfor oprejser Han mænd og kvinder med de nødvendige evner til at lede menigheden til sejr.

Ingen lokal menighed er stærkere end dens ledere, og historien har vist, at det stadigvæk er sandt. Der er brug for ledere både til det åndelige og det praktiske.

Det der er mest brug for er efterfølgere. Der er ikke plads til den slags som kan det hele selv. Vi må alle lære at sidde på skolebænken.

Det betyder at vi må være villige til at lære, for det er en discipels stilling. En disciple stræber ikke efter at blive leder; men ønsker kun at efterfølge Jesus.

Meget ofte udvikler de, der ønsker at være ledere, sig ikke i den retning; mens de der kun har et ønske at følge Mesteren er af Gud blevet valgt til at bære en eller anden form for ansvar og at være leder. Der findes ingen anden måde at være en god leder på. En leder må sørge for at få sig nogle efterfølgere.

På den anden side kender jeg heller ingen bedre måde at ødelægge en leders effektivitet på, end at give ham en gruppe ikke samarbejdsvillige efterfølgere.

Gode efterfølgere styrker enheden og øger holdets effektivitet.

Er du ikke en god efterfølger vil din tilstedeværelse nærmest virke som et forstyrrende element og skabe problemer i stedet for at løse dem.

Ingen leder er fuldkommen. Vi er alle bare efterfølgere af Kristus.

DETTE ER MIN BØN – AT JEG MÅ VÆRE EN, DER LÆRER AF OG EFTERFØLGER JESUS.

Endnu en WordPress-blog