Judas

Bogstav D

Hjerte5Hjerte5Hjerte5Hjerte5

Judas

Manden med de mange ansigter

Her vil jeg fremlægge lidt om JUDAS – som havde mange ansigter. Det var ikke Judas Iskariot. (Han der forrådte Jesus) Judas havde navne blandt andet TADDÆUS og LEBBÆUS.

Skriftsteder i denne forbindelse vil være et sted fra Lukas Evangeliet kapitel 10 vers 2 der handler om høsten af sjælene der skal ind i Guds rige.

”Høsten er stor, men arbejderne er få; bed derfor høstens Herre om at sende arbejdere ud til sin høst.”

Et andet skriftsted er Johannes Evangeliet kapitel 6 vers 64. Her handler det om det åbenbarede. ”Thi Jesus vidste fra begyndelsen, hvem det var, der ikke troede.”

Velkommen i discipelsskabets verden!

Det er en opdagelsesrejse. Her skal vi møde JUDAS, måske vil der være noget hos denne mand du kan identificere dig med eller lære noget af. Det kan måske give dig inspiration til nye oplevelser på Guds velsignede vej.

Judas var en underlig discipel, en ukendt person. Sådan er der nogen der føler de er. Det der er mest interessant her er at han har mere end ét navn.

Et af hans navne var TADDÆUS. Det er ikke noget almindeligt navn. Man møder ikke mange taddæus’er. Sådan er det vel med alle. Vi er vel ret usædvanlige hver især. Uanset hvor få eller mange talenter et menneske har, er det enestående i Guds verden. Alle har en betydning for Guds rige. Ingen kan undværes.

Jesus kaldte Taddæus. Den som gerne vil have et kald må lytte og derefter adlyde.  Når Jesus kalder må man være villig til at forlade alt og følge ham.

Er du en TADDÆUS?

Et anden navn var LEBBÆUS. Dette navn betyder ”manden med hjertet” Gud er meget interesseret i centeret for din kærlighed. Hvor er dit hjerte? Der dit hjerte er vil din skat være! Er det virkelig din hensigt at følge Jesus? Mange siger det uden at mene det!  Det at følge Jesus lyder meget romantisk og spændende; men det kan faktisk være ensomt og fyldt med afsavn og måske endog betyde død; men samtidigt betyder det også glæde.

Derfor er det Gud er interesseret i hjertet. Kun Kristi kærlighed kan nå denne oprørske verden, som er så langt væk fra Gud.

Det at have det rette hjerte til at vandre på Guds vej betyder at jeg må bruge tid på det. Det er at være en LEBBÆUS.

Det sidste navn er JUDAS. Han blev udvalgt til at skrive en kapitel i Guds bog Bibelen.

Judas havde nogle talenter og en inderlig omsorg for den verden, han levede i. Først af alt var Judas en tjener. Alt i hans liv. Det han havde og det han var måtte Jesus bestemme over. Han gav Gud sin forstand, hjertet og sine hænder. Han levede for at behage Gud først og fremmest. Det er godt at være en Judas. Discipelskabets vovestykke er udtrykt i Judas. Judas måtte nogle gange bide sin stolthed i sig og opgive alle sine rettigheder endog over sit eget liv. Det kræver stor villighed at blive en udstødt i denne verden som har forkastet Gud. En discipel må være parat til at gøre hvad som helst, hvor som helst. Det er svært at være en Judas.

Du kan læse Judas Brev i Bibelen ved at klikke her:         Judasbrevet

Judas Iskariot er en anden discipel; men jeg vil også lige nævne navnet Iskariot. Det er den feje side af mennesket. Den side der forråder og svigter. Ingen ønsker at være en sådan Judas. Vi bliver nødt til at se ind i vore egne hjerter. Er jeg en sådan Judas?

Vil jeg sælge alt for magt, fornøjelse, berømmelse eller rigdom. Findes der 30 snavsede sølvpenge i mit liv?

Judas stak af da soldaterne ville arrestere Jesus; men kom tilbage til troen og fik lov til at skrive det sidste brev i Bibelen, inden Johannes sluttede med Åbenbaringen.

Den anden Judas Iskariot lurer et sted i vort liv. Han døde som forræder. (Et råddent lig, som hang og dinglede i luften) For hans penge blev der købt en begravelsesplads. Hvad hans berømmelse angår, blev han stemplet som historiens største og værste forræder.

Konklusion: Du er enten STØV eller STORHED.

Den der sælger sin førstefødselsret til verden, vil se sin fremtid smuldre og blive til intet.

Den der finder det sted Gud vil det skal være, vil stå overfor sit livs lykke.

Endnu en WordPress-blog