Vrede – Den falske ild

Vrede – Den falske ild!

 

Ligesom sagtmodighed i forrige artikel er forbundet med selvkontrol. Sagtmodighed viser nemlig at egenviljen er overgivet til Gud, og vor lydighed og tro mod Gud er blevet større. Når det gælder vrede betyder det et resultat af en uovergiven vilje.

I ungdomstidens nidkærhed har man ikke altid styr på sit temperament. I den modne alder har de fleste lært lektien og er blevet sagtmodige og de er i stand til at styre deres følelser. Det er selvkontrol.

Et brugbart redskab er nødt til at lære det. Det er ikke nok at være ansvarsbevidst.

Der findes et eksempel i Bibelen på dette. Moses i det Gamle Testamente ville udøve retfærdighed og stå sit eget folk bi når det gjaldt undertrykkelse. Han forstod Guds befrielsesplan; men hans temperament ødelagde det i første omgang. Han blev så vred på en egypter at han slog ham ihjel. Moses blev en morder og blev nødt til at flygte. Han flygtede ud i ørkenen. Han vogtede stædige får i 40 år. Det lærte ham at adlyde Gud. Gud tæmmede Moses. Hans temperament var som en vulkan. Da Moses var en moden mand var det yder sjælden han tabte besindelsen.

Der findes en anden vrede i Bibelen som er hellig vrede. Gud bliver vred; men han synder ikke. Hellig vrede er retfærdig vrede, som opstår, når Guds sag forulempes. Hellig vrede er kontrolleret vrede. Hellig vrede er en naturlig reaktion over for noget forkert, som begås imod andre, særlig Gud. Hellig vrede viser sine følelser som bedrøvelse over dem der har handlet forkert og man prøver samtidigt at hjælpe personen. Moses så en af sine landsmænd blev uretfærdig behandlet; men han kunne ikke kontrollere sin vrede. Resultatet blev at han slog egypteren ihjel.

Jesus blev fyldt med vrede da han så sin Fars bedehus blive gjort til en røverhule.

Et vers fra Bibelen støtter det Efeserbrevet kapitel 4 vers 26: ”Bliver I oprørte over noget, da synd ikke. Lad ikke solen gå ned over jeres vrede.”

Selvisk vrede undergraver personligheden ved at nære bitterhedens og misundelsens flamme. Vrede kan medføre psykiske skader; men påvirker også mit fysiske liv. Vrede skaber spændinger i legemet. Det medfører igen hjerteanfald, mavesår, kræft og andre fysiske lidelser. Bibelen advarer os imod vrede og opfordrer os til ikke at omgås med hidsige mennesker.

Ordsprogenes Bog kapitel 22 vers 24-25: ”Bliv ikke ven med dem, der altid er vrede, hold dig fra hidsige mennesker, ellers risikerer du at gøre som dem og at ende i store problemer.”

Det er for din egen skyld at du ikke skal omgås hidsige mennesker. Vi må gerne beskytte os selv.

Vrede kan gøre en til morder. Det var den erfaring Moses gjorde.

Mattæus Evangeliet kapitel 5 vers 22: ”Men jeg siger jer: Den der blot bliver vred på en af sine nærmeste, burde stilles for retten. Og den der kalder en anden en forbandet idiot, burde straks stilles for en domstol. Og de, der kalder andre for ugudelige tåber, fortjener selv at blive kastet i Helvedes ild.”

 

Endnu en WordPress-blog