Kærlighedens lov

Tro, håb & kærlighedGud er en ubegrænset personlighed og han er fyldt med en ubeskrivelig kærlighed. Gud er ophavsmanden til kærlighedens lov og han har bundet sig selv til at overholde den.

Kærlighedens lov er lige så evig som Gud selv. Guds væsen er kærlighed. Kærligheden er Guds naturlov.

For Gud er intet umuligt. Alt han formår; men det er ikke det mest værdifulde. Det er hvad Gud er. Guds værdi forpligter os til at vælge ham.

Hvad véd vi om Gud?

Vi véd han tænker. Esajas kapitel 1 vers 18: ”Kom nu, lad os bringe sagen til afslutning! Siger Herren. For selv om syndens pletter er som blod, kan de blive rene som nyfalden sne; og selv om de er røde som purpur, vil jeg gøre dem hvide som uld.”

Gud har kontrol over hvad han gør. Han behersker sin egen magt. Hans beslutninger er vise og fuldkomne og han gennemfører dem med kraft og med sin ubeskrivelige personlighed.

Gud har i tidernes morgen skabt mennesket og den verden de lever i. Han er kilden til alt liv. Hele Guds kraft strømmer ud fra hans væsen. Alt liv afhænger af Guds eksistens. Gud er hele universets ypperste væsen.

Bibelen kalder ham god. Det viser sig igennem kærlighedens og godhedens lov.

Derfor bør vi handle som Gud gør. Gud er kærlighed. Gud er god. Kærligheden er Guds egenskab og udtrykker hele hans inderste væsen.

Når vi kommer til ham er han en kærlig far. Den fortabte søn blev mødt med tilgivelse og kærlighed da han vendte hjem til Faderhuset. Det er et billede på Gud og kærlighedens lov.

Johannes Evangeliet kapitel 3 vers 16: ”For så højt elskede Gud verden, at han sendte sin eneste Søn, for at den, der tror på ham, kan få evigt liv i ham.”

 

Endnu en WordPress-blog