Engle

Gode engleEngel4

Salme 91:11

Bibelen på hverdagsdansk: ”For han befaler sine engle at vogte mig, hvor jeg end går.”

Kong David troede på engle. Det viser mange af hans salmer i Bibelen.

Mange i dag spørger: Findes der overnaturlige væsener der er i stand til at hjælpe.

Mit svar er ”Ja”. Jeg har ikke set engle; men jeg vælger at tro det, fordi det står i Bibelen.

Bøn baner vej for englene og deres opgaver.

Det er vigtigt at bede. Gud bruger englene som sendebud. Englene tjener Gud og når vi beder sender han englene af sted med hjælp til os.

Mange kan fortælle om hjælp i sidste øjeblik.

Fik de mon hjælp fra engle udsendt fra Gud.

Jeg kan ikke bevise det; men jeg vælger at tro det. Jeg tror at det var engle der kom til undsætning, da jeg for nogle år siden var udsat for en ulykke. Jeg har to eksempler som ligner et mirakuløst indgreb.

Det var en dag i bilen på vej fra Århus til Herning. Vi var 4 i bilen. Pludselig mistede jeg herredømmet over bilen. Det var et sted hvor vejen pludselig uden varsel blev indsnævret. Mange før os havde været i grøften, hver gang folkene i den lille by lige efter det farlige sving hørte bremsende biler fór de ud på gaden. De var bekymrede for deres små børn o. lign. Vi kørte i grøften; men i samme øjeblik jeg mistede herredømmet råbte jeg JESUS, og da det hele var slut opdagede jeg at ingen af os var skadede, og vi kunne trækkes op igen med Falck og køre videre. Falckmanden brugte udtrykket. Dette er et mirakel: Se lige til højre. Der står en lygtepæl, var I kørt ind i den kunne bilen være smadret, og I kunne være hårdt kvæstede. Se lige til venstre en gang, og se skrænten der. Det kunne forårsage at I ville have slået et par koldbøtter med bilen. Ingen tør gætte om hvordan det så havde set ud.

Et andet eksempel var også med bilen. Jeg har kørt meget i min tid og har været udsat ind imellem. En hund løb over vejen på en motorvej lige efter at vi havde forladt færgen ved Storebælt. Det gik mod København, og en hund løb pludselig over vejen, og det var mørkt og regnfuldt. Vi beder altid om Guds beskyttelse når vi er på landevejen, og derfor tror jeg at englene hjælper os. Der skete ingenting; men hunden var smadret. Vi kørte i overhalingsbanen fordi der var en hel masse lastbiler vi var nødt til at komme forbi. Der var tre biler der ramte hunden. Lastbilchaufførerne var vågne og sørgede for at vi kunne komme ind i krybesporene alle os tre implicerede biler. Vi var chokerede; men der var ikke sket noget med os. Sundede os lidt og kørte videre.

               Bibelen viser mange eksempler.


Bibelske eksempler på engle.

Eksempel 1

I 1. Mosebog kapitel 28 vers 12: ”Da drømte han, at han så en trappe, der nåede fra jorden op til himlen; og Guds engle gik op og ned ad trappen.”

Her læser du om Jakob, søn af Isak, sønnesøn af Abraham drømme om engle. Jakob overnattede i en skov. Hans hovedpude var en sten; men han drømte. Jakob var i naturen da han drømte.

Eksempel 2

Bibelen fortæller at Guds engle vogter Guds børn på jorden.

Det kan du læse om i Salmernes bog kapitel 34 vers 8: ”For Herrens engel vogter den, der frygter Herren, og sætter ham fri.”

Eksempel 3

Ved Jesu fødsel havde Josef en drøm.

Det kan du læse om i Mattæus evangeliet kapitel 1 vers 20: ”Mens han spekulerede på dette, havde han en drøm, hvor en Herrens engel viste sig for ham. Englen sagde: ”Josef, Davids søn, vær ikke bange for at gifte dig med Maria. For det barn, hun venter, er blevet til ved Helligånden.”

Eksempel 4

Jesus forklarede en sag for sine disciple. Han forklarer om hveden og ukrudtet. Læs om det i Mattæus evangeliet kapitel 13 vers 41: ”Menneskesønnen vil sende sine engle ud, og de skal fjerne alt det fra Guds rige, som er ondt. Alle som fører andre til fald, og som gør uret, skal blive samlet sammen…….”osv.

Eksempel 5

Nu er vi igen ved Jesu fødsel i Lukas evangeliet kapitel 2 vers 9: ”Pludselig stod en Herrens engel foran dem, og hele landskabet lå badet i strålende lys fra Herrens herlighed. Hyrderne blev forskrækkede;……osv.

Her var det hyrderne ude på marken der så en engel som havde et budskab. Den glædelige nyhed var at Jesus verdens frelser var blevet født. Se videre i vers 13: ”I det samme brød himlen ud i jubel: en hær af engle lovpriste Gud.”

Eksempel 6

Da Maria var ved Jesu grav mødte hun to engle. Se Johannes evangeliet kapitel 20 vers 12: ”og der fik hun øje på to engle klædt i hvidt. Den ene sad ved hovedenden og den anden ved fodenden af det sted hvor Jesus havde ligget.”

Eksempel 7

Peter sad i fængsel og bliver befriet af en engel. Apostlenes gerninger kapitel 12 vers 7: ”Pludselig blev cellen oplyst af et strålende lys, og en engel fra Herren stod ved siden af Peter. Englen gav ham et puf i siden og sagde: ”Skynd dig at stå op!” I det samme faldt lænkerne af hans hænder.”

Eksempel 8

Sidste eksempel læser vi i Johannes åbenbaring kapitel 7 vers 11: ”Og alle englene stod i en kreds omkring tronen, de ældste og de fire levende væsener. De faldt på knæ foran tronen, og med ansigtet mod jorden tilbad de Gud.

Jeg har her vist eksempler fra Bibelen. Jeg kan ikke her forklare versenes betydning, da det ikke hører med til emnet; men jeg kan med disse eksempler vise at der står om engle i Bibelen. Jeg har aldrig set engle; men jeg har hørt om folk der har set engle også i vore dage.

HVAD ER EN ENGEL?

Engle er af en anden art, end menneskene og dyrene, som er begrænsede af naturens orden.

Gud har givet englene en anden orden.

Englene har større viden, magt og mobilitet (bevægelighed) end os.

Mennesket blev skabt i Guds billede som mand og kvinde. Mennesket er skabt som et evighedsvæsen. Vort liv fortsætter på den anden side. Det er det vi kalder evigheden.

Dyrene er jordskabninger. De er skabte til glæde for jorden.

Englene derimod er himmelvæsener. Guds sendebud.

Engle er kun yderst sjældne synlige; men derfor kan de godt være både magtfulde og virkelige.

Nogle har set engle; men i de fleste tilfælde er de usynlige for det menneskelige øje.

Engle hjælper Gud med at virkeliggøre hans verdensorden.

Engle er skabninger skabt af Gud.

Kolossenserbrevet kapitel 1 vers 16.

fortæller os om at Gud har skabt englene. ”I ham blev alting skabt i himlene og på jorden, det synlige og det usynlige, troner og herskere, magter og myndigheder. Ved ham og til ham er alting skabt.”

Engle er i stand til at ændre deres ydre og med lynets hast skifte fra en himmelsk glans til jorden og tilbage igen.

Engle er ikke kød og blod. Engle er tjenende ånder.

Bibelen giver os svar på dette i Hebræerbrevet kapitel 1 vers 14 ”Alle engle er jo kun tjenende ånder, der sendes ud for at hjælpe dem, som skal arve frelsen.”

De har ikke nogen fysisk krop, selvom de kan iføre sig en krop, når Gud udvælger dem til særlige opgav.

Når jeg fortæller om engle har jeg hele tiden bibelen som udgangspunkt; men det er nødvendigt at have Bibelen i det store sammenhæng, for at have det præcise billede. Jeg kan kun fortælle det om engle der er bibelsk begrundet ellers bliver det spekulation og det er ikke formålet med denne undervisning.

Særlige opgaver.

Engle er sendebud fra Gud og tjener ham. De har ikke nogen fysisk krop, selvom de kan iføre sig en krop, når Gud udvælger dem til særlige opgaver.

De kan ikke formere sig.  De gifter sig ikke.

Bibelen fortæller os om det. Markus Evangeliet kapitel 12 vers 25. ”For når de døde opstår, så hverken gifter de sig eller giftes bort, men er som engle i himlene.”

Det himmelske liv er anderledes end det jordiske og det gælder både mennesker der fra jorden er flyttet til himlen og englene. Det er ikke så meget vi er blevet fortalt om dette sted. Vi må vente og se. De mennesker der findes i himlen er dem der har taget imod Guds gave (tilbud) om frelse. Vi får tilbudet om frelse ved at tage imod Jesus i vore hjerter. Her på jorden medens vi lever skal vi tage beslutningen om vi vil til himlen. Vi må forberede os til dette sted. Det er hvad Bibelen siger og det er vores rettesnor.

Hvor mange engle findes der?

Bibelkyndige tror at der findes millionvis af engle. Se f.eks. Hebræerbrevet kapitel 12 vers 22 ”Nej, I er kommet til Zions bjerg, til den levende Guds by, det himmelske Jerusalem, til tusinder af engle, en festforsamling.”

En anden styrke.

Engle har lejlighedsvis været synlige for mennesker. Det er ikke tilfældigt at engle er usynlige for det meste. Var de synlige ville vi tilbede dem og Gud vil ikke dele sin ære med nogen.

Engle tager ikke bolig i mennesker. Helligånden tager bolig i mennesker og er alvidende, allestedsnærværende, almægtig og guddommelig.

Engle har mere styrke end mennesker; men de er ikke guder.

Det er  Helligånden der overbeviser verden om synd, dom og retfærdighed. Johs.Ev. 16:8 ”Og når han kommer, skal han overbevise verden om synd og om retfærdighed og om dom.”

Det er ikke englene. Englene tjener som sendebud.

Se bibelske eksempler på engle:

Dan. 6:23 ”Min Gud sendte sin engel; han lukkede løvernes gab, så de ikke kunne gøre mig noget; det var, fordi han fandt mig uskyldig. Heller ikke mod dig, konge, har jeg forbrudt mig.”

Daniel fik hjælp, da Gud sendte en engel.

Når nogle bliver synlige, er de som regel så overmægtige og smukke, at de må forbløffe og overvælde mennesker der ser dem.

General William Booth Frelsens Hærs grundlægger har beskrevet synet af engle og siger, at hver engel var omgivet af regnbuelys der strålede så stærkt, at hvis det ikke havde været dæmpet, ville intet menneske have kunnet udholde det.

Det var en engel som skubbede stenen væk  fra Jesu grav. Matt.Ev. 28:2-3. ”Og se, der kom et kraftigt jordskælv. For Herrens engel steg ned fra himlen og trådte hen og væltede stenen fra og satte sig på den. Hans udseende var som lynild og hans klæder hvide som sne.”

Stenen var en kæmpe sten. Ingen mand kunne flytte den; men englen kunne.”

Dette vers fortæller at engle er stærkere end menneskelig styrke.

De usynlige

Bibelen påviser også at engle som oftest er usynlige for det menneskelige øje. (Tjenende ånder i flg. Hebræerbrevet 1: 14 (4-14)

”Nej, englene er blot åndelige budbringere, som Gud sender ud for at hjælpe dem, der skal modtage hans frelse.”

Dette vers vi her har læst er taget ud af et sammenhæng i et emne der handler om PROFETERNES VIDNESBYRD OM JESUS. Når der skrives profeterne menes der Guds tjenere fra det Gamle Testamente. De profeterede og vidnede om Jesus længe før han kom til jorden.

Der fortælles om Jesus at han er mægtigere end englene, for det navn, som blev givet ham af Faderen, er højt hævet over alle engles navne og titler. Gud har aldrig nogensinde sagt til en engel: ”Du er min Søn, i dag giver jeg dig ære, som hører til dit navn.”  eller ”Jeg er hans Far, og han skal være min Søn.” (vers 4-5) Og når hans førstefødte kommer til jorden igen, siger han: ”Alle engle skal tilbede ham.” (vers 6) Gud omtaler sine engle som budbringere, der er hurtige som vinden, og som tjenere, der er som flammende ild. (vers 7) Til sin Søn siger Gud: ”Sæt dig ved min højre hånd, til alle fjender er dig underlagt.”(vers 13) Har han nogensinde sagt det til en engel? Nej! Englene er blot åndelige budbringere som Gud sender ud for at hjælpe dem, der skal modtage hans frelse. (vers 14) Guds vældige frelse. Det er det sagen drejer sig om. Gud bruger englene som budbringere. Rundt omkring os er der engle; men vi kan ikke se dem.

Der findes dog eksempler som vi har læst om i forrige artikler om dette emne på mennesker der har set engle.

Bibelen har også eksempler på mennesker der har set engle:

Et eksempel er Jakob: (Gamle Testamente)

Det læser vi om i 1. Mosebog kapitel 32 vers 1-2.

”Jakob fortsatte nu sin rejse. Guds engle kom ham i møde; og da han fik øje på dem, udbrød han: ”Gud har selv slået lejr her.!” Derefter kaldte han stedet Mahanajim (det betyder ”to lejre”)

Et andet eksempel er Daniel: (Gamle Testamente)

Daniels Bog kapitel 10 vers 16.18.

”Da rørte en hånd – det lignede en menneskehånd – mine læber, og jeg fik mælet igen. ”Herre svarede jeg ham, synet af dig har gjort mig skrækslagen, og jeg føler mig afkræftet og udmattet.”

”Så rørte han, der lignede et menneske ved mig igen; og jeg mærkede, hvordan jeg atter kom til kræfter.”

I vers 20 og 21 taler englen om sig selv. ”Ved du hvorfor jeg er kommet?” spurgte han. ”Snart skal jeg vende tilbage og kæmpe imod åndsfyrsten over Persien, og når det er overstået, skal Grækenlands åndsfyrste træde ind på arenaen. Den eneste, der hjælper mig i kampen imod dem, er Mikael, der kæmper på jeres side ved at bakke mig op i kampen. Men inden jeg vender tilbage, skal jeg fortælle dig, hvad der står skrevet i Sandhedens Bog.”

Det sidste eksempel er Johannes (Nye Testamente)

Johannes Åbenbaring kapitel 10 vers 1-2. Bibelens sidste bog.

Den mægtige engel med den lille bog.

”Da så jeg en anden mægtig engel komme ned fra Himlen. Han var omgivet af en sky, regnbuen var over hans hoved, hans ansigt lyste som solen, og hans ben flammede som to ildsøjler. I sin hånd holdt han en lille, åben bog. Han satte sin højre fod på havet og den venstre på jorden.”

Til sidst i dette afsnit vil jeg lige nævne at engle kan ses; når de ses, af mennesker også selv om de ikke kalder sig kristne.

Det kan vi læse om i Daniels Bog kapitel 3 vers 25.

Det var Daniels venner i ild ovnen. De overlevede i en overophedet ovn. Daniels venner var i alt tre; men da man så ind i ovnen var der fire væsener synlige.

”Jamen, se!” råbte Nebukadnezar, ”der er jo fire! Og de er ikke bundne! De går omkring i ilden – helt ubeskadigede af flammerne! Se, den fjerde ligner en gud!” (Den fjerde var en engel) Nebukadnezar var ikke en kristen; men han så en engel.

Hans store forundring var: ”Smed vi ikke kun tre mænd i ovnen.” Svaret var ”Jo”.

Inde i ovnen så han fire mænd.

ENGLENES RANG!

(Bibelske skriftsteder i denne artikel er taget fra Bibelen på hverdagsdansk.)

Ærkeenglen Mikael. Vi kan læse i Judas brev vers 9: ”End ikke Mikael, en af de mægtigste engle, vovede at anklage Satan eller håne ham, da han kæmpede med ham om Moses’ lig. Han sagde blot: ”Må Herren straffe dig!”

Ærke = overordnet.

Mikael ærkeenglen står over alle de andre engle. Anerkendt som den øverste fyrste i himlen.

Bibelen argumenterer også for Lucifer før sit fald, var måske endog af højere rang end Mikael.

Lucifer er Satan (Djævelen). Ham der er skyld i så meget er kun en falden engel.

Mikael omtales som fyrsten af Guds udvalgte folk Israel. Det kan der læses om i Daniels Bog kapitel 12 vers 1: ”Da skal Mikael, den store leder af englehæren – han, som overvåger din nation – træde ind på arenaen; og der skal komme en krisetid for jøderne med større lidelser end nogensinde tidligere i historien. Men til den tid skal dit folk – alle, som er optegnet i Bogen – blive udfriet.” I en dansk oversættelse står der: ”som værner dit folks sønner.” I en anden engelsk oversættelse står der: ”der står ved dit folks side.”

Mikael og hans engle vil være med i slutfasen i alle tidernes sidste kamp mod Djævelen og mørkets magter. Det vil få Helvede til at skælve og i himlen vil der være fryd og evig glæde.

Læs i 1. Tessalonikerbrev kapitel 4 vers 16-18: ”For Herren selv vil stige ned fra himlen, og der skal høres et mægtigt kommandoråb og lyden af en overengels røst og drønet fra Guds mægtige basun. Da skal først de, der er døde i troen på Kristus, stå op af graven. Derpå skal vi, der endnu er i live her på jorden, bortrykkes for sammen med dem i skyerne at møde Herren i luften. Derefter skal vi altid være sammen med Herren. Så trøst hinanden med disse ord!”

Andre udtryk

for engle er Serafer. Hebræiske udtryk ”kærlighed” ”de brændende” ”de adelige.”

Serafers opgaver er at tjene i himlen. De lovpriser Gud hele tiden.

Du kan læses det i Esajas Bog kapitel 6 versene 1-7

Det år, kong Uzzija døde, så jeg Herren sidde på en høj trone, og templet var fyldt af hans herlighed. Omkring ham svævede flammende engle – hver med seks vinger. Med de to vinger dækkede de deres ansigter, med to andre vinger dækkede de fødderne, og med de sidste to fløj de. Så hørte jeg dem synge: »Hellig, hellig, hellig er Herren den Almægtige! Hele jorden er fyldt af hans herlighed!« Hvilken kraftfuld sang! Ved lyden deraf rystede templet i sin grundvold; og pludselig blev helligdommen fyldt af røg. Da sagde jeg: »Ak, nu er det ude med mig! For hvert ord, der kommer over mine læber, er besmittet af synd; og jeg lever iblandt et syndigt folk. Men nu har jeg med egne øjne set Herren, Anføreren for de himmelske hære!« Da fløj en af englene hen til alteret; og med en tang tog han et stykke glødende kul fra alteret og rakte det frem imod mig, til det berørte mine læber. Så sagde han: »Da dette stykke kul berørte dine læber, blev du erklæret ikke skyldig; dine synder er betalt og tilgivet!«


Gabriel

Forrige artikel som er flyttet nedenunder denne artikel handlede om Ærkeenglen Mikael. Engle har forskellige rang. Ærke engel vil sige en overordnet engel.

Nu skal denne artikel handle om englen Gabriel.

Gabriel  = Guds helt = den mægtige eller ”Gud er stor.”

I Bibelen kan vi læse om Gabriel fire steder.

Gabriel i Gamle Testamente: Daniels Bog kapitel 8 vers 15-16. Det handler om endetiden eller som det også hedder: De sidste tider.

”Mens jeg spekulerede over betydningen af dette syn, trådte en mand pludselig hen foran mig – eller rettere: en, der lignede en mand – og samtidig hørte jeg en stemme kalde fra den anden side af kanalen: ”Gabriel, forklar Daniel betydningen af dette syn!”

Det næste skriftsted er også Daniels Bog kapitel 9 vers 21.23.25. Det handler ligeledes om endetiden. De sidste tider.

”kom Gabriel, den mand, jeg havde set i et tidligere syn, pludselig flyvende i fuld fart hen til mig. Det var ved den tid, man plejede at bringe aftenofferet i Jerusalems tempel. I samme øjeblik, du begyndte at bede, gav Gud svaret, som jeg er kommet for at fortælle dig. Gud elsker dig inderligt! Læg dig nu budskabet på sinde og forstå betydningen af synet, du fik. Hør nu godt efter! Der skal gå 49 år plus 434 år fra det år, befalingen om Jerusalems genopbyggelse udgik, til Kristus kommer! Jerusalems mure og gader skal blive genopbygget midt i krisetider!”

Daniel var i gang med at bede for sit folk og da kom Gabriel til Daniel med svaret han havde brug for.

Gabriel står også omtalt i Nye Testamente:  Lukas Evangeliet kapitel 1 vers 19:

Englen svarede: ”Jeg er Gabriel, som står for Herrens ansigt, og jeg er blevet sendt til dig for at fortælle dig denne gode nyhed.”

Gabriel taler til Zakarias om at Elisabeth som var hans kone skulle føde et barn som skulle gå forud for Jesus. Dette barn var Johannes Døberen.

Det næste sted er Lukas Evangeliet kapitel 1 vers 30-33

”Vær ikke bange; Maria!” sagde englen, ”for du er udvalgt af Gud. Du skal snart blive gravid og føde en søn, som du skal give navnet Jesus. Han skal blive stor og kaldes den Højestes Søn. Gud Herren vil give ham hans stamfar Davids trone, og han skal for altid være konge over Israel. Hans herredømme vil aldrig få ende.”

Her læser vi om Gabriel der bringer budskabet til Jomfru Maria.

Det er der mange som har svært ved at tro på rigtigheden i. Det giver imidlertid ikke mig de store spekulationer. En Almægtig Gud, der har skabt himmel og jord, kan vel også befrugte en kvinde. Ind imellem i historien har det været nødvendig for Gud at gribe overnaturligt ind i historiens gang. I en lang årrække er livet gået sin vante gang og tingene har udviklet sig ved menneskets samtidige evne til at udvikle sig; men tiden kunne let opstå, hvor det igen er nødvendig for Gud med et overnaturligt indgreb. Endens tid fortæller om overnaturlige indgreb fra Guds side. En dag kommer Jesus tilbage til jorden. Det bliver da noget af en begivenhed.

Det er da muligt at en masse kloge mennesker ikke vil tro på den historie; men Gud kan gøre overnaturlige indgreb hvad enten vi vil tro det eller ej. Hans beslutninger er ikke afhængig af hvad vi synes og mener. Vi har måske afskaffet Gud; men han eksisterer alligevel. Den Almægtige Gud er stadig jordens skaber selv om der findes mennesker der ikke vil akseptere det. Når hans tid kommer griber han ind i historiens gang og han spørger hverken præsidenter eller regeringsledere. Han end ikke forhandler med dem. Gud er Gud og han gør som han vil. Det kommer vi til at respektere hvad enten vi vil eller ej.

Keruber

Keruber: Vogter de mest hellige steder.

Se 1. Mosebog kapitel 3 vers 24: ”Gud bortstødte dem og satte mægtige engle, keruber, øst for Edens have. Med flammesværd bevogtede de livets træ, så ingen kunne komme det nær.”

Det var den forfærdelige dag hvor Gud skred til handling som en konsekvens af menneskets ulydighed. Gud bortviste mennesket fra Edens have. Mennesket blev sat til at dyrke den jord, hvorfra de var taget. Siden den dag har Gud været i gang med en genoprettelsesplan. Han vil genoprette sin skabning, mennesket. Et fald har brug for genoprejsning. Vi har alle syndet, d.v.s. at vi alle har mistet målet. Gud sendte Jesus sin egen søn til verden som vores redningsmand. Nu i dag kan vi der er genfødte på grund af Jesus gå direkte ind i det allerhelligste.

Det allerhelligste er Guds trone. Der sidder Jesus ved Faderens højre hånd. Vi der er genfødte (frelste) (taget imod Guds tilbud om frelse) (bedt Jesus om at komme ind i mit hjerte og tilgive mig alle mine synder og overtrædelser) har en forret at kunne træde ind i det allerhelligste ind foran Guds trone. Det sker i bønnen at vi kan træde frem for Gud med frimodighed uden at blive bortvist. Det nye Edens have er lønkammeret. Det sted jeg kan være sammen med min Skaber. Keruberne vil ikke nægte de ydmyge kristne adgang til Guds trone.

Det kan du læse om i Ezekiels Bog kapitel 10 og fra vers 1: ” Pludselig viste der sig en trone af smukke, blå safirer på himlen over keruberne. Derpå talte Herren til manden i linnedklæderne. ”Gå ind mellem hjulene under keruberne,” sagde han, ”og tag en håndfuld af det glødende kul og spred det ud over byen!” Det gjorde han så. Manden gik hen til keruberne, der stod ved templets sydvæg; og den sky, hvorfra Guds herlighed strålede, fyldte den indre forgård. Dernæst lagde jeg mærke til, at Herrens stråleglans løftede sig fra keruberne og flyttede sig hen til templets indgang, så hele forgården fyldtes af skæret fra Herrens herlighed. Lyden af kerubernes vingeslag lød som Gud den Almægtiges stemme og kunne høres helt ud i den ydre forgård.”

Jeg slutter her ved vers 5; men du kan læse om keruberne i hele kapitlet. Det bliver for langt her at beskrive tabernaklet; men det er nødvendig for at forstå sammenhænget af det der her står skrevet. Der tales om indre og ydre forgård og det allerhelligste osv.

I dag er Guds kirke, også kaldet menigheden, stedet hvor Guds folk samles. Der kan du opleve Guds nærvær sammen med dine åndelige søskende. I min kirke er der lovsang og tilbedelse. Når vi samles kan man åbne sit hjerte og opleve Guds nærvær. Da bliver menigheden det allerhelligste eller Guds trone for mig. I det allerhelligste kan man opleve Guds herlighed. Hele forgården fyldtes af Guds herlighed.  Gud den Almægtiges stemme kunne høres helt ud i den ydre forgård. Der er to sider ved samme sag. Guds herlighed kan forlade templet og Guds herlighed kan fylde templet. Det er noget vi selv bestemmer. Templet er også mit eget indre, hjerteforholdet til Gud. Kærlighedsrelationen. Jesus gav sit liv af kærlighed til mig og jeg må give respons.

I forbindelse med engle findes der også faldne engle Lucifer og de oprørske engle som Gud styrtede ud af himmelen. Det må vente til næste side. Dæmoner, hvad de er, og gør, vil jeg også vende tilbage til senere. Der findes mere at sige om Guds sendebud englene. De vil være der når de kristne skal føres væk fra jorden og over i Guds rige. Når døden kommer til os, fører englen os igennem dødskyggens dal.

Paulus kalder døden for den sidste fjende. Lukas Evangeliet kapitel 16 vers 22a ”En dag lå tiggeren død, og han blev af englene båret til Abraham i Paradiset.” Her er der tale om den rige mand og Lazarus. Her er historien om den barske virkelighed. Livet efter døden. Alle dør vi en dag. Turen kommer til os alle. Vi ønsker det ikke og vil helst undgå det; men vi kan intet stille op. Vi er moderne mennesker. Vi kan gøre meget og vi véd meget. Vi er med tiden blevet klogere; men døden kan vi ikke besejre. Videnskaben har prøvet at arbejde med udødelighed; men det er ikke lykkedes endnu. Da Gud skabte mennesket var der ikke nogen død. Døden kom ind i verden sammen med syndefaldet. Levetiden er blevet kortere og kortere fra syndefaldet og til Davids tid. Metusalem blev 969 år gammel. På Davids tid var vi helt nede på halvfjerdsindstyve år som støvets alder. I dag bliver vi nok lidt ældre de fleste af os; men udødeligheden er langt borte. En videnskabsmand har ellers fundet ud af en måde at formere cellerne på, sådan at det kan forlænge vores levealder til måske 130 år. Han har som mål at føre mennesket frem til udødeligheden. Det, at det overhovedet kan lade sig gøre fortæller mig at det errigtigt hvad Bibelen siger, at i begyndelsen før syndefaldets tid var vi udødelige. Gud vil på den anden side af døden give os nye uforkrænkelige legemer, siger Bibelen. Vi har noget at se frem til. Jeg tror ikke det lykkes videnskaber at gøre os udødelige her på jorden. Der er langt fra 130 år og til udødelighed. Hvad gør vi med alle de dødelige sygdomme der angriber os og til sidst gør det af med os.

Her taler vi om to personer der døde. Den ene var en rig mand og den anden var en tigger der hed Lazarus. Den rige mand døde også; akkurat som tiggeren. De kongelige og adelige dør; de fattige dør. Vi dør alle. Spørgsmålet er: Hvor skal vi tilbringe evigheden? Hvilket liv vælger vi på den anden side af død og grav? Gud har et tilbud til os alle både den rige og fattige, kongelig, adel eller ej. Der er ingen personsanseelse hos ham. Alle som tager imod Guds gave (frelse) føres ind i Guds rige af englene. Jesus er gaven. Den som tager imod Jesus Kristus i sit hjerte bliver frelst. Den som tror med hjertet og med munden bekender Jesus som Herre frelses. Vi er evighedsvandrere. Vores tid her på jorden kaldes nådetiden. Her kan vi forberede os for evigheden. Gud har banet vejen til himlen. Det vi skal gøre er at sige ja til Jesus. Vi har fået vores frie vilje til at sige ja eller nej. Konsekvensen af vores valg må vi tage på os. Hvad skete der med den rige mand? Bibelen siger i samme kapitel vers 22b-23 ”Den rige mand døde også og blev begravet. Da han slog øjnene op, var han i dødsriget, hvor han led store kvaler. Langt borte så han Abraham med Lazarus siddende ved siden af sig.”

Den rige mand glemte at forberede sig til himlen. Det var ikke fordi han var en rig mand. Der er mange rige mænd i himlen. Der er også fattige mænd i dødsriget. Når jeg skriver mænd betyder det menneske d.v.s både mænd og kvinder.

Jesus fortalte os budskabet og banede vejen ved at han gav sit liv for os. Han tog al vor synd og overtrædelse. Det vi skal gøre er at bede ham om at tilgive os vore synder og tage bolig i vore hjerter. Det er da ikke så svært. Lazarus blev reddet ikke fordi han var fattig; men fordi han tog imod budskabet. Johannes Evangeliet kapitel 3 vers 16 kaldes den lille bibel. Forståelsen af det ene vers er nok til at redde sit liv. ”Thi således elskede Gud verden, at han gav sin Søn (Jesus Kristus) den enbårne, for at enhver som tror på ham ikke skal fortabes; men have evigt liv.”

Når mennesker bliver frelste jubler englene: Lukas Evangeliet kapitel 15 vers 10 ”Sådan er det også i Himlen, hvor Guds engle jubler, hver gang en synder omvender sig.”

Konklusion: Menneskets evne til at se er begrænset.

Skovens dyr overgår os langt hvad lugtesans angår.

Flagermus har et veludbygget radarsystem.

Nogle dyr kan se ting i mørke f.eks. kattedyr.

Svaler og gæs har højt udviklede orienteringsinstinkter der næsten nærmer sig det overnaturlige.

Det er vel ikke så underligt at mennesket ikke kan opfatte beviserne på engles tilstedeværelse.

Endnu en WordPress-blog