Homoseksualitet

Homoseksualitet

SymbolDet er et højaktuelt emne i vore dage eftersom politikerne vil lave love som gør det muligt for homoseksuelle at blive gift i kirken. Bibelen har en klar holdning til homoseksualitet. At indføre sådanne love er at forkaste Guds morallov. Homoseksualitet er vanhelligt ifølge Bibelen en vederstyggelighed. Det betyder at det er noget Gud væmmes ved. Det er unaturligt. Mennesket er ikke skabt til den slags samliv. Gud skabte mennesket som mand og kvinde.

Romerbrevet kapitel 1 vers 26-27: ”Derfor giver Gud slip på dem og overlader dem til nedværdigende lidenskaber, så selv deres kvinder vender sig fra det naturlige forhold og hen til det som er unaturligt, ligesom mændene – i stedet for at have et naturligt kærlighedsforhold til kvinden – bliver optændt af begær efter hinanden og indbyrdes indleder skamløse forhold, som de pådrager sig en velfortjent straf for.”

Intet menneske er født som homoseksuel. Det er der nogen der påstår; men det er en påvirkning som har fået magten over et menneske. Han eller hun har lært det. Homoseksualitet eller lesbianisme er seksuel omgang med personer af samme køn. Det er forvendte og forvildede følelser som kræver tilfredsstillelse gennem illegitime seksuelle forbindelser med personer af samme køn.

Homoseksualiteten er meget udbredt i dag. Det er en uren dæmon som vil ødelægge mennesker. Derfor er det en katastrofe når ledere i landet, politikere, eller hvad der er endnu værre kirkeledere, argumenterer for at legalisere det. Det påstås at der skal være plads til en sådan unaturlig last. Det kaldes i vore dage en sygdom.

Det forfærdelige er den fuldstændige lammelse af viljen i homoseksualiteten. Det er vanskelig at blive fri af dens forbandelse.

En homoseksuel kan hjælpes og befries; men de fleste ønsker det ikke.

For at hjælpe den homoseksuelle skal der guddommelig kraft til. Guds mægtige indgribende kraft er nødvendig. Derfor skal homoseksuelle høre evangeliet om Jesus Kristus til frelse. Jesus har vundet en fuldkommen sejr over alt det som binder mennesket. Det er også nødvendig at blive fyldt med Helligånden for at leve et nyt liv i sejr. Det kan også være nødvendig med en åndelig rådgiver for at forstå den virkelige årsag til den dårlige vane. Bøn og faste er et effektivt middel for at få fuld sejr over den unaturlige kødelige tendens. Er en person virkelig af hjertet indstillet på at blive vanen kvit, er Gud i stand til at løse ham eller hende. Det synes jeg skal være kirkens alternativ til problemet. Kirken skal være der for mennesker der har brug for hjælp til udfrielse og ikke bare gå med strømmen der lader stå til. Vejen til friheden kan blive hård; men sådan er det med enhver kamp der skal vindes i den åndelige verden. Jesus Kristus kan helt og fuldt frelse.

Tragisk nok ønsker de fleste homoseksuelle at fortsætte deres gamle liv og ønsker ikke Guds indgriben i deres liv; men der findes eksempler på mennesker der er blevet frigjorte og som er gift på en naturlige måde med en fra det modsatte køn.

Det er også kirkens opgave at give ungdommen oplysning når det gælder homoseksualitet. Gud ønsker at beskytte ungdommen og rådgive dem så de ikke udsættes for fare; men bliver sunde og stærke personligheder. Homoseksualitet nedbryder personligheden.

Åndelig bedømmelsesevne påviser ofte problemet.

I verden er næste kærlighed forbundet med humanisme. I Guds rige er det agape Guds faderhjerte som er næstekærligheden. Det gør at der ikke er den samme opfattelse mellem verdens rige og Guds rige. Humanismen er troen på mennesket. Hvorimod i den kristne verden handler det om at tro på Gud.

Humanismen vil have homoseksualitet til at være normalt og derfor vil man indføre vielse af to af samme køn. Guds kærlighed vil hjælpe de pågældende ud i frihed. Sådan er det også med narkoslaveriet. Humanismen vil lave fikserum for at gøre det mere tåleligt for de afhængige. Guds kærlighed vil hjælpe narkomanen ud i frihed fra slaveriet. Humanisterne har ikke det samme livssyn som Bibelen fremlægger og derfor kan det ikke forenes med kristen tro. Humanismens grundsyn er at mennesket er et dyr og derfor skal det behandles humant ligesom alle andre dyr. Bibelen taler ikke om at mennesket er et dyr; men en skabning bestående af mand og kvinde skabt i Guds eget billede. Det giver mennesket en hel anden værdi end et dyr. Sådan er det med mange etiske spørgsmål. Humanist synet handler ikke om næstekærlighed i den udstrækning som Guds kærlighed.

Endnu en WordPress-blog