Concierto de Aranjuez

Concierto de Aranjuez!

 

 

 

Dette nænsomme, men alligevel passioneerende, musikalkse billede på Spaniens sjæl komponeredes under den spanske borgerkrig, da Rodrigo var i eksil. I begyndelsen af satsen giver enlige guitarakkorder støtte til en gribende melodi fra engelsk hornene. Musikken fremmaner billedet af en varm, stille sommeraften i Spanien. Derefter stiger temperaturen og alt kulminerer i en kraftfuld og passioneret solo, inden guitaren vender tilbage med det oprindelige  tema – denne gang rigere orkestreret – og fører satsen frem til slutningen.

INSTRUMENTERET MED LYDHØRHED OG FØLELSE

Trods den klassiske guitars popularitet er der askrevet meget få gode guitar koncerter. Uden tvivl beror dette til dels på den forsigtige instrumentation som kræves for at orkestret ikke skal drukne guitarens sarte, intime klang. Rodrigos koncert er et fint eksempel på, hvor godt det kan blive i hænderne på en følsom og kyndig komponist.

 

TROFAST HUSTRU

Rodrigos talent og indre styrke ansporede ham til at blive det sene 1900-tals mest kendte spanske komponist, trods det at han mistede synet, allerede da han var tre år gammel.

I 1928 mødte Rodrigo en smuk tyrkisk pianist, Victoria Kahmi, som af en zigeunerske havde fået at vide at hun ville blive gift med en berømt mand, hvis navn begyndte med bogstaverne ”Jo”, spådommen gik i opfyldelse og de giftede sig 1933.

Efter det har parret arbejdet sammen. Victoria låner hænder og øjne til sin mand og fungerer som hans assistent.

 

 

MAGISK PALADS.

Rodrigo og hans forlovede Victoria gjorde hinanden deres opvartning i omgivelserne omkring paladset Aranjuez, som ligger syd for Madrid og en gang var 1700-tallets spanske Bourbonkongers sommerpalads. For Rodrigo repræsenterede paladset – i hvis haver parret havde spadseret sammen i mange lykkelige timer – en magisk tid i Spaniens historie. ”En tid karakteriseret af unge kvinder og tyrefægtere, og af spansk-amerikanske sange”, som han udtrykt det. I denne koncert hylder Rodrigo denne tid, regionen og sin hustru.

Fodnote
Ideen til en guitarkoncert – det instrument som rummer hele Spaniens musikalske sjæl – kom fra Rodrigos ven, guitar virtuosen Regino  Sainz de la Maza, som opførte Concierto de Aranjuez i 1940.

Endnu en WordPress-blog