Tag-arkiv: samtale

At sætte grænser!

Klik på billedet

At sætte grænser!

Det er ikke længere tabu at tale med hinanden om, hvordan vi undgår at overskride hinandens grænser.
Hvordan skal man opføre sig for at opføre sig ordentlig?
Hvad er god opførsel?
Både mænd og kvinder skal lære at tale sammen; men også i større sammenhæng når det gælder et fællesskab. Jo vi taler meget om ligestilling; men vil hele tiden krænke hinanden, og se hvor langt vi kan gå. Manglende respekt for hinanden er da det modsatte af det fine ord ligestilling. Vi laver en masse konstruktive møder, laver handlingsplaner; men fortsætter med at provokere hinanden med at mangle respekt for fællesregler og god opførsel.
Det er ikke nok at skrive noget ned på et stykke papir eller sætte op et fint logo (værdisæt). Vi må da snart begynde at rette ind, blive målrettede. Når vi samtaler om problemet må vi da se at vise hinanden, at vi har forstået hvad det handler om. – Der er alt for lidt resultat når det virkelig gælder. Det betyder stort set: Manglende vilje. Resultat: Ingen forandring.
Vi kan stille alle de krav vi vil, tale os trætte, intet rykker når der ikke er vilje til forandring. Det er et fællesanliggende ellers må vi fortsætte at leve i en desillusioneret atmosfære. Det er umuligt at ændre noget uden at virkeligheden ændres. Vi kan ikke leve på illusioner.
Illusioner er ord som ingen betydning har fordi de ikke bliver til virkelighed.
Vi må tage et opgør, koste hvad det koste vil og sætte standarden, både i det synlige og usynlige.
Tag det eller lad være princippet. Det handler om at ændre et tankemønster som forandrer bevidstheden hos os.
Det betyder at nogen står af og ikke vil være med. Det er der ikke noget at gøre ved. Lykkes det at forandre bliver det et målrettet resultat. Blødsødenhed på den forkerte måde er direkte destruktivt.
Hvordan kommer et samfund at se ud; når vi mangler respekt for hinanden? Tør næsten ikke tænke tanken.

Klik på billedet

 

Samtale: DEBAT eller dialog!

Samtale: Debat eller dialog!

Der er to former for udveksling af synspunkter: Debatten og dialogen.

Debat betyder faktisk kamp. Det kommer af det engelske ord ”battle.” Debat er faktisk en duel på ord. En sådan duel forårsager et sammenstød på længere sigt. Den ene part skal besejres. Debat bygger ikke relationer; men er ødelæggende og nedbrydende, for dem som ønsker at være et fællesskab. Når en person begynder at lede efter modpartens svagheder, for på den måde at vinde debatten, ødelægger og nedbryder man sin næste, mere end det opbygger. Det er ikke altid at den man duellerer med, er stærk nok til at komme sig efter en sådan omgang.

Nogle gange er debat nødvendig; men vi skal bare være klar over dens ødelæggende virkning. Nogen gange ender en debat i uvenskab, som kan være svær at hele. Pludselig hører du måske en af parterne sige: Din store idiot, eller noget der er værre til sin modpart.

Sådanne samtaler fandt også sted i Bibelen mellem Jesus og farisæerne; men de var jo ikke perlevenner i forvejen, snarere så de Jesus som en fjende, derfor lagde de op til debat. Farisæerne havde intet ønske om en dialog. Disse debatter kan vi kalde for Jesu stridsamtaler.

Lad os slå fast: Debat er kamp og ikke samtale. Det er ord der sår gift i modparten.

Samtale i form af dialog udspringer af en anden holdning. Her lytter man til hinanden, og forstår hinandens synspunkter.  Ingen behøver at opgive sine egne anliggender, for at forstå en anden persons synspunkter. En gensidig forståelse kan gøre underværker, så at to personer måske får noget fra den anden som er brugbar. På den måde bliver de gode venner i stedet for fjender. Vil vi lære noget af hinanden bliver vi jo nødt til, at både give noget til hinanden, og tage noget fra hinanden. Dialog er den højeste form for kontakt mellem menneskelige væsener. Vi modnes hvis vi formår at samarbejde med dialog. To mennesker kan med dialogens hjælp bliver rigtigt gode venner. Når vi samtaler med dialog ser vi ikke modparten som en fjende.

Samtale med dialog er ligeså vigtig som frisk luft, mad o. lign.

Folk der er i dialog med hinanden op skatter hinanden, og tør afsløre både styrke og svagheder for hinanden. Folk der er i dialog er fortrolige med hinanden, og kan fungere sammen. Dialog betyder venskab. Debat betyder magt og kontrol over din modpart.

En samtale bygger på at vi ved hvad hinanden taler om.

Det er ikke alle der er lige gode til dialog; men hvor er det skønt at omgås med sådanne. Må Gud hjælpe mig, så jeg bliver god på at samtale med mennesker og bevare venskaber.

Vi må også konstatere at det ikke altid lykkes, og at vi ikke altid skal gå i dialog. Der kan være områder, hvor en fast mening ikke skal rokkes eller kompromisses; men dialog handler ikke så meget om at du skal give afkald på dine synspunkter; men mere om at acceptere at en andens anderledes synspunkter, og det som ikke skader dig, og din personlighed, kan du da uden fare, prøve at sætte dig ind i modpartens situation. Der er en årsag til at et synspunkt opstår hos et menneske.  Synspunkter og standpunkter ændres også hos os i forbindelse med udvikling og erfaring.