Helsingborg

Helsingborg!

Helsingborg er en svensk by, beliggende i Skåne. I 2017 var der 108.334 indbyggere. Det er Sveriges niende største by. Et andet byområde er Malmø i den sydlige del af Skåne. Byen indgår i Øresundsregionen. Helsingborg ligger ved Øresunds smalleste del. Der er kun 3750 m mellem Helsingborg og den danske by Helsingør.

Her går jeg ofte. Fantastisk smukt.

Geografien domineres af den stejle hældning som løber langs Øresund et lille stykke fra kysten. Det kaldes Landborgen. Mellem stranden og landborgen findes der et antal kløfter som dannedes under den sidste istid. I centrum er arkitekturen en sten by med monumentale storbysagtige huse med parallelgaderne

Drottninggatan og Järnvägsgatan, Stortorget, Sankt Jörgensplats och Trädgårdsgatan. I gaderne bagved denne bebyggelse er arkitekturen mere småt og intimt.

Egen optagelse af Helsingborg Centrum

Historien om Helsingborg ligger helt tilbage til Vikingetiden. Byen har altid haft en strategisk betydning fordi det ligger ved Øresunds smalleste sted. Historien bærer præg af alle de mange krige der har været mellem Danmark og Sverige. Freden har været til stede siden 1700-tallet. På 1800-tallet lykkedes det byen at skabe stabilitet. Helsingborg blev da en af Sveriges hurtig voksende byer. Helsingborg er en vigtig havn og industri by.
Industrien domineres ikke af store virksomheder; men af mange små. Ikea er byens største private arbejdsgiver. I byen findes der kemi og lægemiddelsteknik og fødevareproduktion. Helsingborg huser Sveriges andenstørste container havn og en omfattende færgetrafik. Der sejler færger døgnet rundt og der er to rederier.
Helsingborg er en af Nordens ældste byer. Der fandtes allerede i slutningen af 900-tallet bebyggelse i form af mindre fæstninger oppe på landborgen for at beskytte overfarten mellem Skåne og Sjælland. Navnet kommer af ”helsing” for at markere hals som betegner den smalle passage mellem Helsingborg og Helsingør. Begge byer er med ”helsing”

https://www.youtube.com/watch?v=tZuVLz2EZws

https://www.youtube.com/watch?v=5GwqzDrG9q0

Der er altid meget at se ude på Øresund

År 1300 var Helsingborg en af Danmarks mest betydningsfulde byer. Her var et slot som senere blev bygget om til et forsvarstårn i tegl og i dag kaldes det Kärnan. Det var et af Nordens stærkeste fæstninger.
1332 købte den svenske konge Magnus Eriksson Helsingborg og hele Skåne, Den danske konge Valdemar Atterdag erobrede det tabte tilbage. (1360) År 1400 og 1500 mistede Helsingborg sin vigtige betydning, til fordel for Helsingør der havde et betydeligere slot nemlig Kronborg, hvilket var en mere moderne fæstning.
1658 blev Helsingborg svensk. Byen var da meget hærget på grund af de svensk-danske krige under 1600-1700-tallet. Mange af befolkningen flygtede og bebyggelsen brændt af. Det værste og det mest ødelæggende skete under den skånske krig 1675-1679, da næsten hele byen blev ødelagt.
I den sidste del af krigen gik det frem og tilbage i striden. Danskerne indtog byen to gange. Karl XI besluttede ved slutningen af krigen at nedrive byens fæstninger og det meste af slottet. Det eneste der står tilbage er: Kärnan.
1709 under den store nordiske krig gik en stor dansk hær i land ved Råå syd for Helsingborg. Den 28. februar 1710 lykkedes det at besejre den danske hær. Generalguvernören i Skåne Magnus Stenbock var medvirkende årsag til sejren. Helsingborg var hårdt medtaget efter flere års krige, altid i kampzonen. Dårlig og formindsket handel over sundet og befolknings stagnation indebar økonomiske problemer. Alle de mange massegrave havde forgiftet vandet og en pest brød ud i 1711-1712. År 1770 var der kun 1300 indbyggere.
I den sidste halvdel af 1800-tallet vågnede byen og den rejste sig op af støvet til en ny opbygning. Ekspansionen begyndte og befolkningen fordobledes mange fold. Industrier blev grundlagt. Ångfærgeforbindelse mellem Helsingborg og Helsingør etableredes. Fra at have 4000 indbyggere i midten af 1800-tallet passerede folkemængden under 1920-tallet 50.000 stregen. År 1920 var Helsingborg Sveriges femte største by.
I tiden mellem 1912-1971 stavedes byen navn Hälsingborg. I 1971 fik byen tilbage sit forrige navn: Helsingborg.

Magnus Stenbock.

Magnus Stenbock staty

 

Stor rød bygning i Centrum – Helsingborg Rådhus

Endnu en WordPress-blog