Falske engle

Falske engleEngel Lucifer2Lucifer.

Det handler ikke om en sort kat.
Det er overtro at mene at det betyder ulykke fordi en sort kat passerer vejen.
Der er megen overtro forbundet med vores engle opfattelse.

Lucifer  er en falden engel. Der har fået navneforandring til Satan.

Mange ligestiller Satan og Gud. Gud er Skaberen af himmelen og jorden.
1. Mosebog kapitel 1 vers 1: ”I begyndelsen da Gud skabte himmelen og jorden.”
Jobs Bog kapitel 1 vers 6: En dag, da englene trådte frem for Herren,
var også anklageren Satan mellem dem.”

Et andet ord for Satan er Djævelen.

I boghandler rundt omkring kan man købe alt muligt okkult.
Det er spændende at beskæftige sig med det okkulte.
Mennesker er nysgerrige når det gælder det overnaturlige.
Det er utroligt og uforståeligt at så mange i vort land ikke har opdaget at Gud faktisk har overvundet Djævelen og alle hans gerninger. Gud er almægtig. Gud har vist det op igennem tiderne.
Jesus har sejret over Djævelen. Satan er en taber.
Den der virkelig vil tro på noget stort og almægtigt bør tro på den levende Gud, gennem Jesus Kristus, Guds Søn.
Der burde være lige så stor interesse og nysgerrighed når det gælder Guds rige.
Noget andet er at den okkulte verden er ikke ufarlig.
Den er virkelig og påvirker mennesket.
Der findes eksempler på at mennesket bliver besat af onde ånder.
Det er fordi at Satan, Guds fjende, som ikke har noget som helst tilovers for Guds skabninger, vil stjæle, slagte og ødelægge.
Gud derimod elsker sine skabninger og han har kun gode hensigter.
Jeremias Bog kapitel 29 vers 11-13: ”Thi jeg ved, hvilke tanker jeg tænker om jer, lyder det fra Herren, tanker om fred og ikke om ulykke, at jeg må give jer fremtid og håb.
Kalder I på mig, vil jeg svare jer, beder I til mig, vil jeg høre jer, leder I efter mig, skal I finde mig; såfremt I søger mig af hele jeres hjerte.”
Hvordan kan det være at Djævelen får så megen opmærksomhed?
Meget mere opmærksomhed end englene?

Satan er en falden engel.

Folk der har fået opmærksomheden rettet mod englene har, ret så fantasifulde ideer og forestillinger.
Nogle tror at engle bare er noget vi finder på ligesom julemanden.

Bibelen fortæller os om englenes eksistens. De er usynlige.

Kun få erkender den grundlæggende betydning engle har i det der sker med mennesker.

Engle konflikt og kamp i den åndelige verden.

Der er også konflikt mellem de hellige engle i deres troskab mod Gud, og på den anden side mørkets engle (de faldne) og Satan (Lucifer)

Det siger sig selv at der er konflikt mellem engle. Der er også konflikt mellem Gud og Djævelen; mellem Guds rige og mørkets rige.

De faldne engles herre er Lucifer og han er mørkets fyrste. (Djævelen). Jesus har tilintetgjort Djævelens gerninger. Der er fjendskab mellem mørke og lys.

Der foregår ofte konflikt i den åndelige verden.

Se Daniels Bog kapitel 10: vers 10-14. Englekamp.

En engel viser sig for Daniel i et syn ved Tigris flod. ”Men en hånd rørte mig og hjalp mig op på mine skælvende knæ. Da sagde han til mig: ”Daniel, Gud elsker dig så højt! Rejs dig og lyt omhyggeligt til det, jeg har at sige dig! Gud har sendt mig til dig!” Så rejste jeg mig – stadig rystende af skræk. Vær ikke bange, Daniel,” fortsatte han, allerede den første dag, du besluttede dig at bede om indsigt og at ydmyge dig for din Gud, blev bønnen hørt. Jeg er kommet som svar på din bøn. Men i tre uger har den mægtige åndsmagt, der styrer det persiske rige blokeret vejen for mig. Da kom Mikael, en af lederne i den himmelske hær, mig til hjælp, så det lykkedes mig at gennembryde den mur, hvormed den dæmoniske fyrste omgiver det persiske rige.

Gud er allestedsnærværende; men Djævelen har ikke den mulighed. Han bliver nødt til at placere sine fyrster rundt omkring på kloden. Satans håndlangere er faldne engle, fyrster. De skal sørge for at ødelægge Guds planer for et land. Landefyrster bliver placeret for at hindre folk i at modtage de gode nyheder fra Gud. Alaskas fyrste gør alt muligt for at blokere for eskimoernes frelse. Kinas fyrste skal bevogte Kina. Afghanistans fyrste skal gøre det surt for missionærerne. Det er bedst at gøre det umuligt for dem at komme ind i landet. Sådan kan vi blive ved med det ene land efter det andet, nogle lande er stærkere bevogtet end andre. Der er også placeret en fyrste over Danmark som har til formål at blokere og forhindre Guds planer for vort land. Lucifer er en tyran for han lider ofte nederlag. Hver eneste gang et menneske møder Jesus får han et raserianfald. Tusinder bliver kristne i både Indien og Kina og det er dårlige nyheder for Lucifer. Når Guds folk beder oplever han det ene nederlag efter det andet i den åndelige verden.

Denne Satan eller Djævel der engang blev kaldt Lucifer = morgenrødens søn sammen med Mikael, kan have været en af de to ærkeengle; men han blev styrtet ud af himlen sammen med en oprørsk hærskare af engle, som i dag fortsætter sin kamp.

Det kan se ud som om Satan vinder denne kamp, fordi når vi ser på verden ser det ud som om den vinder mange vigtige slag; men slutresultatet er sikkert.

En dag bliver han slået og frataget sin magt for altid.

Gud vil tilintetgøre mørkets magter.

HVORDAN KUNNE EN SÅDAN STRID OPSTÅ I GUDS FULDKOMNE UNIVERS?

Svaret er: Lovløshedens hemmelighed.

2. Tessalonikerbrev kapitel 2: vers 7-8 ”Dette skjulte, lovløse værk, som oprørets og fortabelsens menneske skal udføre, er allerede i fuld gang; men han selv vil ikke træde åbent frem, før den der holder ham tilbage bliver fjernet. Men da vil han komme, dette oprørets menneske, som Herren Jesus blot behøver at puste til  – så er han færdig. Ja, når Herren kommer igen, vil hans blotte nærvær tilintetgøre ham.”

Vers 9-12 ”Når den lovløse kommer, vil Satan give ham sin magt, og han vil forføre mennesker med al slags løgn og tegn og undere; og han vil vildlede alle dem, der er på vej til fortabelse, fordi de ikke tog imod den kærlighed til sandheden, som kunne frelse dem. Derfor overgiver Gud dem nu til forførelsen, så de tror løgnen. De vil blive dømt, fordi de ikke troede på sandheden; men foretrak uretfærdigheden.”

En dag når Helligåndens værk er bragt til ende overtager Antikrist uhæmmet sin magt over jordens befolkning. Det der holder igen er for mig at se den levende kirke (menighed) med Helligåndens liv og tjeneste i sig. Den dag høsten er bjærget, kornet er bragt i laden, kommer ødelæggeren og forføreren i al sin magt med løgn og forvirring. Endetidens forløb bliver for langt at skrive om her. Det er et andet emne; men Lucifer går sin undergang i møde.

Hvad vi véd om faldne engle?
Engel lucifer1
Vi har ikke fået så mange oplysninger som vi så gerne ville have; men en ting er sikkert. De faldne engle faldt, fordi de var ulydige og oprørske mod Gud.

Gud styrtede de oprørske engle i afgrunden.

Judas v.6: ”Jeg minder jer også om de engle, der engang var betroet høje hverv, men som forlod deres post. Dem holder Gud for evigt fastlænket i mørke fængsler, hvor de venter på dommens store dag.”

Gud bryder sig ikke om ulydighed hverken blandt engle eller mennesker. Menneskets ulydighed førte til fald; men det var Lucifers oprør og fald der førte mennesket til fald. Lucifer ønsker at sabotere Guds skabning mennesket. Han har besat jorden med sit falskneri og forførelse.

Den første katastrofe var Lucifers oprør mod Gud og faldet var måske 1/3 del af englene, som fulgte ham i hans ondskab.

HVORNÅR SKETE DET?

En eller anden gang mellem den allertidligste skabelse og hans indtrængen i Edens have.

Det vigtigste spørgsmål er ikke: HVORNÅR BLEV ENGLENE SKABT? ; MEN HVORNÅR BLEV DE FALDNE ENGLE?

Det er lidt svært at tro på at det skulle være sket før Gud satte Adam og Eva i haven. Gud hvilede på den syvende dag, efter at alt var skabt og han udtalte at alt var godt.

Denne udtalelse kan tyde på at skabelsen af englene var god.

SÅ KAN VI SPØRGE: HVOR LÆNGE VAR ADAM OG EVA I HAVEN FØR ENGLENE FALDT?

Dette spørgsmål kan ikke besvares. Alt hvad vi véd er, at Satan var faldet før han fristede Adam og Eva.

Syndefaldet startede med Lucifers fald.

Mennesket var skabt i Guds billede. Da Gud var færdig med sit skaberværk læser vi at han udtalte i 1. Mosebog kapitel 1 vers 31: ”Og Gud så alt, hvad han havde gjort, og se, det var såre godt.” I Bibelen på hverdagsdansk er det formuleret således: ”Og Gud betragtede sit værk, og han glædede sig over det.”

Mennesket var skabt som det perfekte og det fuldkomne. Det er netop derfor der ligger i os alle en længsel efter at være fuldkommen. Vi kommer til kort på grund af syndefaldets konsekvenser. Det er umuligt for os at være fuldkomne. Gud kom os til hjælp da han sendte Jesus til jorden. Hans opgave var netop at genoprette os til at blive Gud lig. 1. Mosebog kapitel 1 vers 26: ”Lad os skabe mennesket, så det ligner os.” Gud står her i flertal. Deraf forståelsen af en treenig Gud, bestående af Faderen, Sønnen og Helligånden.

Den skønne idyl mellem Gud og mennesket blev ødelagt da Lucifer faldt. Han har hele tiden siden haft som sit eneste formål at ødelægge Guds skaberværk, især mennesket som er skabt fuldkomment i Guds billede. Et menneske skabt i Guds billede er bedre stillet end en falden engel. Det er for meget for en hovmodig engel. Der står om Lucifer i Bibelen 1. Peters Brev kapitel 5 vers 8: ”Vær altid på vagt overfor Djævelen, jeres fjende for han strejfer omkring som en brølende løve, der søger efter et offer, som han kan sønderflænge.” Den kristnes kamp gør det nødvendig med udrustning. Se Efeserbrevet kapitel 6 vers 10-12: ”Til sidst vil jeg minde jer om at hente styrke fra Herren og hans vældige kraft. Tag hele Guds rustning på, så I kan modstå Satans lumske angreb. Vi strider nemlig ikke mod mennesker, men mod ”magter” og ”myndigheder” mod de onde herskere i den usynlige verden – disse mægtige sataniske væsener og mørkets fyrster, der både regerer denne verden og hele ondskabens åndehær i himmelrummet.”

Hovmodet.

I stedet for at lovprise Gud og tjene ham for evigt, ønskede Satan dog at herske i himlen, og over al skabningen.

Han ville være den højeste myndighed!

Han gjorde oprør mod Gud. Det er årsagen til alt det der ødelægger jorden. En åndelig krig. Den største del af menneskeheden er forført af Djævelen og nogle er direkte i hans tjeneste. Der er nogen som stiller sig til rådighed for Guds rige ved at tjene Gud; men der er også nogen der tjener denne verdens fyrste. Kristne udsættes ofte for hån og spot fra mennesker. Der er også kristne der udsættes for forfølgelse eller bliver slået ihjel. Det næste afsnit vil handle om onde ånders indflydelse og dæmonernes påvirkninger.
Her afsluttes Bibelens forklaring om Lucifer. Lucifer sagde: Esajas Bog kapitel 14:13f. Lucifers ord var jeg……..Jeg, jeg, jeg, jeg, jeg.
Lucifer var ikke tilfreds med at være Guds undersåt.
Han ville overtage tronen.
Han jublede ved tanken om at skulle sidde på øverste magttop.
Han ville være en Cæsar, Napoleon, Hitler, Stalin osv.
Den selviske viljes og oprørets ånd. Alt sammen går det ud på at ødelægge Guds skaberværk, især mennesket der er skabt i Guds billede.
Djævelen sagde: “Jeg vil storme himlen og herske over englene.” (vers 13)
“Jeg vil overtage den Højestes trone, blive hans ligemand og herske på gudebjerget yderst mod nord!”(vers 14)

Før faldet var Lucifer det vidunderligste og smukkeste i himlen. Antagelig har hans status været universets næsthøjeste fyrste lige under Gud.

Han startede en krig der rasede i himlen og det fortsatte på jorden kort tid efter den spæde begyndelse på menneskehedens historie.
Det kan vi læse om i Esajas’ Bog kapitel 14 fra vers 12-16: ”Tænk at du faldt fra himlen, du strålende morgenstjerne – fældet og kastet til jorden, du folkenes erobrer! Du sagde i hjertet: ”Jeg vil storme himlen og herske over englene, jeg vil overtage den Højestes trone, blive hans ligemand og herske på gudebjerget yderst mod nord! Men i stedet blev du styrtet ned i dødsrigets afgrund og dybe mørke, hvor dette spørgsmål står malet i de stirrende øjne: ”Er det virkelig ham, som fik jorden og verdens riger til at ryste?
Et andet skriftsted er Ezekiels Bog kapitel 28 fra vers 12-17: ”Du dødelige menneske,” sagde han, ”græd over Tyrus’ konge! Giv ham denne hilsen fra Herren: Du var forbillede for alt, hvad der er godt og smukt! Du var til stede i Eden, Guds egen have! Dit tøj var besat med alle slags juveler og smukke sten i guldindfatning – rubiner, topas, diamanter, krysolit, onyks, jaspis, safirer, karfunkler og smaragder. Den dag, du skabtes, blev skønne mønstre til. Jeg udkårede dig til at være en salvet skytskerub med direkte adgang til Guds egen trone; du vandrede mellem stjernernes ildsten på paradisbjerget. Fra den dag, du blev skabt, var du fuldkommen – indtil det øjeblik ondskaben fik tag i dig. Din store rigdom fyldte dit indre med vold, og du syndede imod mig. Derfor kastede jeg dig bort fra min nærhed; jeg tilintetgjorde dig, du, der tidligere var en skærmende kerub, og jog dig bort fra stjernernes bjerg i Himlen. Dit hjerte fyldtes af stolthed over din skønhed; du solgte din visdom til fordel for din pomp og pragt. Derfor har jeg kastet dig til jorden, så jordens konger kan trampe på dig.”
Krigen startede i himlen da englen Lucifer gjorde oprør mod Gud. Vi vil opleve at ondskaben på jorden tager til og den kulminerer ved Harmagedon.
I dette slag vil Kristus og hans engle sejre.
Satan blev før sit fald kaldt ”morgenstjernen”
Dyr drage
Johannes Åbenbaring kapitel 12 beskriver Djævelen som en drage. Begyndelsen af vers 4: ”Dens hale fejede en tredjedel af himlens stjerner væk og kastede dem ned på jorden.” Vers 7-9 ”Nu blev der krig i himlen. Mikael og hans engle kæmpede med dragen og hans engle. Men dragen og hans engle var ikke stærke nok, og det var dem ikke længere tilladt at være i Himlen. Den store drage blev kastet ned på jorden. Dragen er den gamle slange, som kaldes Djævelen og Satan, og som bedrager hele verden. Han blev kastet ned på jorden sammen med sine engle.”
Ondskabens planlægger.
Dyr slange2Ondskabens planlægger er Satan selv. Han så sig selv som den højeste magt. Højere en Gud; men han er kun en engel. Satan er et eksempel på hovmod. Den største Gudsoprører er Djævelen.

Hovmod er den onde rod. Grundlaget for al synd. Det er stoltheden og den kommer fra vores sjælefjende. Det er hans opfindelse og siden syndefaldets dage har mennesket været slaver af denne tendens.

Lucifer ville have noget der ikke var hans. Lucifer ville være skaberen. Han ville være Gud; men Lucifer er en engel.

Hver eneste krig i verden op igennem historien er startet med det grundlag at man vil have noget der ikke er mit. Den krig der ligger nærmest er anden verdenskrig. Hitler var opsat på at vinde hele verden. Han ville udvide Tysklands grænser og det gik ham til hovedet. Sådanne personligheder vil herske og styre hele verden. De nøjes ikke bare med deres tildelte opgave og ansvar. Hovmod står altid for fald. Det viser alle forhistoriens begivenheder. Det gentager sig i generation efter generation.

Ingen er alene om at synde. Det er noget der smitter ved påvirkning.

Bibelen taler om det. Dragen (Satan) og dens engle.

Johannes Åbenbaring kapitel 12 vers 7-9: ”Nu blev der krig i Himlen. Mikal og hans engle kæmpede med dragen og hans engle. Men dragen og hans engle var ikke stærke nok, og det var dem ikke længere tilladt at være i himlen. Den store drage blev kastet ned på jorden. Dragen er den gamle slange, som kaldes Djævelen og Satan, og som bedrager hele verden. Han blev kastet ned på jorden sammen med sine engle. ”

Myriader af engle sammen med Lucifer valgte at fornægte Guds almagt, og derfor mistede de deres høje position.

Guds dom hviler over disse faldne engle.

2.Pet. 2:4, Matt.Ev. 25:41

”Gud skånede jo heller ikke de engle, der syndede; de blev kastet i afgrunden, hvor de holdes fangne i mørke huler indtil dommens dag.”

”Derefter vil han vende sig til dem på sin venstre side og sige: ’Bort med jer, I der er under Guds vrede! Bort til den evige ild, der er beredt for Djævelen og hans engle.”

Indtil dommen fuldbyrdes, og de besejres, opbygger de en mægtig hær, som kan anrette forfærdelige ødelæggelser, blandt enkelte personer, familier og nationer.

Djævelen er farlig. Han vil have magt over dig.

Satan bruger mennesker som Gud har skabt til at udføre sine gerninger.

Præcis som der er mennesker der tjener Gud og ønsker at gøre hans vilje, sådan er der også mennesker der stiller sig til rådighed for Djævelens gerninger. De faldne engle er ikke dæmoner; men de tjener denne verdens fyrste; og går hans ærinder. I en krig er der overnaturlige kræfter der hjælper til med, enten at oprette holde det som er Guds vilje, eller til at hjælpe og betjene mennesker. Ondskabens kræfter gør sig gældende i en krig, og i den overnaturlige verden findes der også ondskab som gør alt hvad de kan for at forstørre og ødelægge. De har bestemt ingen hensigter eller planer om at hjælpe med retfærdigheden eller Guds planer.

Denne verdens ledere forstår ikke altid det her.  De laver lappeløsninger hist og pist og håber på at det kan forbedre verden. Alt er gjort i den bedste mening; men der er stærke kræfter bag ondskaben.

Den endelige løsning sker først når Kristus og hans hær vinder i opgøret ved Harmagedon.

Harmagedon slaget er et helt kapitel for sig; men her blander Gud sig så meget at ondskaben bliver besejret. Israel får hjælp af Guds engle og kun et overnaturligt indgreb vil gøre sejren mulig.

Lucifer blev til Satan. Det var en smuk engel, skabt af Gud til at bo i himlen; men hovmodet fik det at falde. Lucifers fald førte til syndens ophav.

Djævelen er syndens opfinder.

Han har altid snydt, forvirret, bedraget og ødelagt alt, hvad han har rørt ved.

Satan og hans dæmoner er kendte for at skabe og stifte uenighed, der ofte er årsag til mord og krig.

De har indviet sig til ødelæggelsens ånd.

I følge Bibelen mener jeg at der er forskel på engle og dæmoner.

Engle besætter ikke mennesker. De er sendebud og hjælpere for Gud.

De onde engle har samme funktion; men stiller op for en anden herre.

Romerbrevet synes jeg fortæller os at min påstand er rigtig. Se kapitel 8 vers 38: ”Ja, jeg er overbevist om, at der ikke mere eksisterer noget, der er i stand til at skille os fra Guds kærlighed. Hverken liv eller død, engle eller onde kræfter, hvordan det hele så end tager sig ud i dag eller i en anden fjern fremtid – om vi er højt over stjernerne eller på bunden af det dybeste hav – intet på Guds vide jord vil være i stand til at skille os fra den kærlighed, som Gud møder os med gennem Kristus Jesus, vor Herre.”

I Bibelen på hverdagsdansk som jeg bruger, står der onde kræfter; men i andre oversættelser står der åndemagter. Et andet ord er dæmoner.

DæmonDæmoner besætter mennesker. Hvor de kommer fra er der ingen rigtig der véd.

Bibelen fortæller at der er noget der hedder åndemagter eller dæmoner; men fortæller ikke hvor de kommer fra.

Her vil jeg bare slå fast at de er ånder, ligeså onde som Satan selv. Hvor deres oprindelse kommer fra véd ingen.

Der er spekulationer om det; men ingen bibelsk belæg om deres oprindelse, derfor ingen konklusion om det.

Jeg kan bare udtale mig om det jeg har belæg for i Bibelen.

Apostlenes Gerninger kapitel 23 vers 8: ”Saddukæerne påstår nemlig, at der hverken er opstandelse fra de døde, engle eller nogen evig ånd, men farisæerne tror på alt dette.”

En anden benævnelse af dæmoner er onde ånder. De er evige ånder. Alt hvad Gud har skabt lige fra mennesker og til engle er evighedsvæsener. Mennesket er også en evighedsvandrer.

Livet fortsætter på den ene eller anden side i evigheden. Netop derfor er det vigtigt at vælge side; medens vi er her i dette jordeliv.

Bibelen skiller imellem engle og ånder.

Dæmoner er ånder og mangler legemer. Derfor bosætter de sig i mennesker. De er levende væsner med personlighed.

KONKLUSION: De hellige engle adlyder Gud.

De faldne engle styres af Satan.

Dæmoner er ånder uden legeme, som bosætter sig i mennesker.

Engle tager ikke bolig i mennesker.

Helligånden tager bolig i mennesker.

Mattæus evangeliet kapitel 6 vers 10: ”Må din vilje ske her på jorden, som den sker i Himlen.

 

 

Endnu en WordPress-blog