Mennesker med maske.

MaskerNæsten alle bærer en maske for at skjule det sande menneske – det inderste jeg.

Bag mange smil gemmer der sig et nederlag, mismod og fortvivlelse.

Vi lever i en verden, hvor man forestiller sig. Folk øver sig dagligt på at smile for så at gå ud og leve sammen med andre maskerede mennesker.

Det ser ofte sådan ud, at ingen forstår os og vore problemer.

For ofte synes dem vi møder at være nogen der lever et afslappet liv.

Når vi ikke kan finde nogen med de samme problemer som vi selv har, så skjuler vi de træk, der røber os, som f.eks, skyld eller bekymring, pudser i stedet for smilet til og på den måde fortsætter det. Alt for ofte erfarer vi at, tager vi masken af bliver vi udsat for misforståelser eller uforstand af forskellig art.

Vi lærer lige fra barnsben at være uægte, vi lærer at se ud som om. Når vi bliver såret, skal vi skjule vore tårer og ellers bare fortsætte vort liv.

Det kan være årsagen til at Gud har svært ved at nå os. Han ønsker at vise os hvem han er og hvad vi er. Det tager måske lang tid; men han er begyndt sit værk i dig og vil også fuldføre det.

Når vi lukker os for andre mennesker har vi let ved også at lukke af for Gud.

Det vi skal lære er Romerbrevet kapitel 7 vers 18-19: ”Jeg er godt klar over, at i mig – altså i min gamle natur – er der ikke noget godt. Jeg vil gerne gøre det gode – men kan simpelt hen ikke.. Hver gang jeg sætter mig for at gøre noget godt, så får jeg det ikke gjort – og prøver jeg at lade være at gøre noget forkert, så ender det med, at jeg gør det alligevel.”

Disse vers handler om konflikten i mennesket.

Det kan tage et helt liv at blive klar over at man er det Gud siger, man er uden ham; nemlig en fortabt synder.

Vi finder altid nye begrundelser for, hvorfor vi er bedre, end Bibelen siger vi er. Vi vil gerne pynte os selv lidt op. Lærer vi den kunst alt for godt, kan vi simpelt hen ikke frelses. Gud kan ikke nå ind til os.

Du er, hvad du faktisk er.

Da Jesus kom bar han ingen maske. Han var i bund og grund den han virkelig var. I ham fandtes der ingen svig. Folk kom til ham og forestillede sig; men de kunne ikke snyde ham. Han så lige ind i deres sjæl og fortalte dem uden ord, at han forstod, hvorfor de bar deres maske. På sin blide måde hjalp han dem af med deres maske. Mennesket bag masken så lyset.

Paulus så sig selv, som Gud så ham og han udbrød i 1. Timoteus’ brev kapitel 1 vers 15-16: ”Det, jeg her siger, er sandt; hvor jeg dog længes efter, at alle skal forstå det: Kristus er kommet til verden for at frelse syndere. Af dem er jeg den allerstørste. Men Gud var barmhjertig imod mig, for at Jesus med mig som eksempel kunne vise alle, hvilken tålmodighed han har med selv de værste syndere.”

I Guds hær er vi alle høvdinge, der er ingen indianere.

Gud ønsker at vise dig, hvad du faktisk er.

Jesus kan ikke begynde at gøre noget for dig, før du har givet ham dit liv.

Han kan heller ikke begynde førend du kender sandheden om dig selv.

Det du skal vide om dig selv er: At i mig bor der intet godt!” Det har vi svært ved at indrømme at vi er syndere og at vi har brug for frelse,

Når vi erkender at vi er syndere så kan vi slappe af og roligt overlade resten til Gud. Han vil da gøre os til det han ønsker vi skal være. Vi er som den grimme ælling. Gud kan ikke gøre os til svaner førend vi har overgivet os.

Det gør ondt at tage masken af. Det er afskrækkende og ydmygende; men sammen med Gud kan vi være trygge. Vi burde også som Guds børn have dette familiefællesskab så vi kunne være trygge hos hinanden. Fordømmelse er lige måden at forårsage maskeballet.

Se efter, hvordan dit liv er? Selvransagelse er godt.

Menneskefrygt viser sig i ord som: Der er ingen der har brug for mig. Ingen kan lide mig. Ingen accepterer mig.

Er du bange for at møde andre? Jo, mindre du tænker på, hvad andre tænker om dig, jo mere kraft og frihed har du i dit kristenliv.

Bekymring for udseendet viser sig i ord som. ”Jeg hader mit udseende; min frisure, mit tøj, mit ansigt osv.

Hvis Guds folk brugte lige så meget tid på deres hjerter, som de gør på deres udseende, kunne vi afhjælpe verdens nød.

Hvis du kunne forandre dit udseende ville du så? Du behøver faktisk ikke nogen plastik operation. Dit udseende spejler hjertets tilstand. Et ansigt der stråler viser at det er oprigtigt og fri fra skyld. Et menneske der virkelig er smuk indvendig, vil også have et attraktivt udseende.

Skør efter åndelighed viser sig i ord som: Der er ingen der virkelig forstår mig og Gud.” Der er nogen der anstrenger sig for meget for at være kristne. De er fast besluttede på at være ”super hellige” og ønsker at gøre alt åndeligt, og de optræder oftest som dommere over andre.

Det er den forkerte nidkærhed. Den åndelige frugt mangler tydeligvis.

En kritisk indstilling viser sig i ord som: Alt hvad jeg gør er forkert.

Kritik giver sig også udslag i misundelse, kiv, bagtalelse eller lignende. Det viser også at personen ikke helt har forstået Guds vilje. Kritik skaber borgerkrig i dit liv.

Du ønsker at ligne en eller anden. Håber på at en eller anden skal tro at du er noget, som du godt ved, at du ikke er.

Endnu en WordPress-blog