Kærlighedsslave

  1. Disciple er kærlighedsslaver.

En kristen er et menneske, der er blevet frigjort fra syndens slaveri og er i stedet blevet kærlighedsslave af Jesus.

Vi er slaver af den magt vi har valgt at adlyde. Man kan ikke være en sand kristen; hvis ikke man har Jesus Kristus som Herre i sit liv. Falsk kristendom er at nægte Gud retten til mit liv. Bevidst ulydighed og nægtelse af at gøre det Gud vil.

Romerbrevet kapitel 10 vers 9: ”Hvis du med din mund bekender, at Jesus er Herre, og I dit hjerte tror, at Gud opvakte ham fra de døde, skal du blive frelst.”

Det at være slave af synden er trældom og styres af frygt. Slaveri for Jesus kendes på KÆRLIGHED – De første kristne kaldte sig selv ”tjenere” (græsk doulus = slave).

Enten er man en kærlighedsslave af Jesus eller også er man syndens slave.

Filipperbrevet kapitel 1 vers 1: ”Paulus og Timoteus, Jesu Kristi tjenere. (slaver).

  1. Slaver har ingen egne rettigheder.

Når et menneske er slave har han intet at skulle have sagt. Han er købt til at være slave og er sin herres ejendom. En slave er tvunget til at tjene uanset hvad der sker i livet. Enten ris eller ros, træthed, sygdom, tak eller utak. Jesus har købt os fri fra syndens slaveri. Vi er Guds ejendom.

Jesus Kristus tilbyder mennesket udfrielse, så det kan træde ind i en ny slags tjeneste som alternativ til syndens slaveri.

Kristus opfordrer os til at dø bort fra vort gamle liv, begrave det, og opstå til et nyt liv hvor vi er Kristi kærlighedsslaver. Så længe vi står under hans ledelse får vi løn af ham. Syndens løn er døden; men Guds nådegave er evigt liv. Jesus ønsker at være din Herre i alle livets forhold.

Et liv konstant plaget af utilfredshed og vrede, så har du ikke lært kærligheds slavens lektie. Kræver du stadig mere til trods for det, du allerede ejer?   Ja da er du ikke nogen kærlighedsslave. En kærlighedsslave regner alt det for tab som andre anser som vinding.

Kærlighedsslavens motto er: Når Jesus bliver æret – er slaven tilfreds.

  1. Virkelig frihed er kærlighedsslaveri for Kristus.

Der gives bestemt ingen frihed i synden. Syndens herre er en brutal herre, der betaler sine slaver med dødens mønt. Vi er skabt til at ligge under en højere magts kontrol. Vi kan selv vælge vor herre.

Kristen frihed, er en ny form for kontrol, hvor vi har frihed til at gøre hvad vi vil, fordi vi kun ønsker at tjene Jesus. Det er umuligt at lade begge magter kontrollere. Vi kan ikke blande det onde med det gode. Enten tjener vi Kristus eller også tjener vi os selv og det er lig med denne verdens fyrste. Hvis ikke hjertet tilhører Ham, forekommer hans love kedelige og trættende. Hans krav yderliggående, og vi gør oprør.

VandbærerHar vi givet Jesus vores kærlighed og er blevet hans slaver er vi trådt ind i den store familie, som kaldes Guds familie. Gud er en kærlig Herre. Han er ikke hård, urimelig eller nedladende. Hans åg er gavnligt, og hans byrde er let.

Mattæus Evangeliet kapitel 11 vers 29-30: ”Tag imod det åg, som jeg lægger på jer, og lad jer belære af mig, for jeg er mild og ydmyg. Så vil I falde til ro. For mit åg er en hjælp, og min byrde er let.”

Endnu en WordPress-blog