Forellekvintetten

Franz Schubert 1797-1828

Franz Schubert

Klaverkvintet i A-dur

”FORELLEKVINTETTEN”, ANDEN SATS

Det er faktisk muligt at være i en rolig og reflekterende sindstilstand, uden at fortabe sig i dagdrømme. Dette yndige stykke, med tempobetegnelsen Andante (roligt, gående tempo), er lyst og glad i karakter. Mellemstykket er noget livligere, frem for alt i klaverstemmen. Den så åbenlyst positive og glade stemning spejler et sind fuldstændigt frit fra bekymring og sorger, som betragter omverdenen med en værdig ro.

Andante

S c h u b e r t s    s a m l e d e    v æ r k e r

På samme måde som Mozarts produktion blev kategoriseret af Ludwig von Köchel (K-numrene), blev også Schuberts værker systematisk ordnede af en østrisk musikkender, Dr. Otto Deutsch. Han udfærdigede et katalog over alle Schuberts kompositioner og gav hvert værk et eget D-nummer. Samlingen omfatter mere end 900 stykker – alt fra sange til symfonier. En enorm produktion når man tænker på, at Schubert døde kun 31 år gammel.

HVORFOR ”FOREL”?

Denne sats har egentlig intet at gøre med hverken fisk eller vand. Den fjerde sats i denne kvintet bygger imidlertid på et tema fra en af Schuberts sange, kaldet ”Forellen”. Således er hele kvintetten blevet kendt under dette navn. Sange som ”Forellen” fremførtes ofte for første gang, når Schubert og hans venner samledes. Disse muntre sammenkomster, de såkaldte ”Schubertiader”, gjorde ham populær – men gav ham ikke nogen større indkomster.

Musikaften

Komponisten underholdt sine mange venner ved uformelle musikaftener – såkaldte ”Schubertiader”. Her fremførtes mange af hans senere berømte sange for første gang.

 

E N   U S Æ D V A N L I G   K O M B I N A T I O N

Klaverkvintetten var en populær type kammermusik I 1800-tallet. I de fleste tilfælde blev musikken skrevet for en strygekvartet bestående af to violiner, bratsch og cello samt klaver. Schuberts ”Forellekvintet” er skrevet for en noget anden besætning – violin, bratsch, cello, kontrabas og klaver. Kontrabassen giver musikken en rigere, lidt mørkere klang.

     F O D N O T E   

En af Schuberts mest kendte strygekvartetter, den i d-mol (D810), går under navnet ”Der Tod und das Mädchen” (døden og pigen). Stykket har lige som ”Forellen”, fået sit navn fordi Schubert har baseret en af satserne på en sang med det navn.

 

Endnu en WordPress-blog