Tag-arkiv: sorg

Mennesker med psykiske problemer kan få hjælp!

Mennesker med psykiske problemer kan få hjælp!

 

Man behøver ikke være en narkoman eller alkoholiker for at få store problemer, og for at behøve hjælp.

For mange er det at leve så hård, at de har fået lige så store problemer som en narkoman har. Vi har institutioner og sygehuse fulde af helt almindelige mennesker som ikke klarede at fungere længere. Nogle fagfolk mener at 60-70% af befolkningen i en eller flere perioder i livet har så store problemer at de havde brug for professionel hjælp. For de fleste er det sådan at problemer går over igen efter en tid. Det kan være årsager og hændelser som gør at man i en periode har psykiske problemer. Men for mange bliver disse problemer der, og de bliver til kroniske lidelser.

Der findes medicin til sådanne mennesker; men Gud har også sin medicin.

Modgiften til frygt er tro. – Jesus sagde Frygt ikke, tro kun. (Luk. 8:50.)

Frygt aktiviserer Djævelen – Tro aktiviserer Gud. Ved at tro, forsvinder frygten. Giv dem troens ord om Guds beskyttelse mod alt det de frygter for.

Vi kan fortælle dem hvad de skal gøre; men de må gøre det selv.

Beskyttelse mod ulykker: Jeremias kapitel 29 vers 11: ”Jeg ved, hvilke planer jeg har lagt for jer, siger Herren, planer om lykke, ikke om ulykke, om at give jer en fremtid og et håb.”

Salme 91 vers 7.10: Alle, der dyrker gudebilleder, beskæmmes, de, som roser sig af afguder. Alle guder skal kaste sig ned for ham. I, der elsker Herren, skal hade det onde; han bevarer sine frommes liv og redder dem fra de ugudelige.

Beskyttelse mod sygdom: 2. Mosebog kapitel 23 vers 25: ”I skal dyrke Herren jeres Gud; så vil han velsigne dit brød og dit vand. Jeg vil tage sygdom bort fra dig;”

Markus Evangeliet kapitel 16 vers 18: ”og de skal tage på slanger med deres hænder, og drikker de dødbringende gift, skal det ikke skade dem; de skal lægge hænderne på syge, så de bliver raske.«”

Giv dem Guds Ord og bede: Ved at spise skriftsteder daglig som medicin for sindet, vil disse trostanker fjerne frygten.

 

Vor tids folkesygdom!

Vor tids folkesygdom!
Sorg

Undersøgelser viser at stress er en folkesygdom som rammer mange af os. Hver 10ende dansker får perioder i livet, hvor det er svært at overkomme en almindelig hverdag.

Stress symptomer påvirker os mentalt. Det er netop det der ikke altid forstås af omgivelserne.

Det kan for nogen være en kort periode, og for andre en længere varende periode. Hjælp i ret tid kan formindske skaden. Hvor skal hjælpen komme fra? Det er ikke altid så let for omgivelserne at forstå, når noget er ved at gå galt.

Andre spørgsmål der gør sig gældende er: Hvordan kan vi leve med det? – Hvordan kommer vi videre?

Her er der to relevante spørgsmål, som burde have et svar. Et spørgsmål der ikke er så let at besvare er imidlertid: Hvorfor det er blevet så almindeligt i vore dage at blive ramt af stress?

Vi har måske alt for travlt og sandsynligvis alt for store arbejdsopgaver. Vi glemmer helt at stoppe op og hvile. Vi kan ikke sige ”nej” til alle de opgaver vi påtager os.

Sørgmodig

Pludselig går alt i stå for et menneske. Det taber livsgnisten. Resurserne slipper op. Vi kender ikke vore begrænsninger. Vi har travlt på arbejdspladsen, i fritiden og i hjemmet.

En sådan periode kan vende op og ned på et menneskes liv. Udgangen er svær at forudse. Det går bedre for nogen end for andre. Omgivelserne og netværket har stor betydning for udfaldet.

Mange mister deres arbejde i forbindelse med stress. – Andre står pludselig foran en skilsmisse, og det forbedrer ikke tilstanden. Stress er i og for sig noget der går over; men de tilstødende problemer kan forværre hele situationen. Det er de tilstødende problemer der vælter læsset.

Mentale forstyrrelser er angreb på psyken, og følelsesmæssigt bliver der ubalance.

Symptomer: Nedtrykthed, ensomhed, angst, søvnløshed osv. I en sådan tilstand har du brug for dine nærmeste, vennerne o.a. De fleste har for travlt til at yde hjælp, og at være der for deres pårørende. – Det er måske også svært at takle, og ofte bliver relationer og venskaber ødelagte. Et menneske kommer på den måde helt ud af kurs. De manglende resurser gør det svært at tage de rigtige beslutninger. Magtesløshed og manglende styrke, gør mennesket til et let offer. Et menneske der psykisk er ude af balance er et let offer for omgivelserne. Mennesket bliver afhængig af andre; men andre kan udnytte situationen til egen fordel. Et menneske som er svækket tager ikke altid de rigtige beslutninger, og så kan det gå galt. – Det kan blive svært at rette op på igen, når først det er kørt af sporet.

Det er godt at være rustet med en god barndom, en stærk tro på Gud, muligheder for et arbejde og venskaber. Uddannelse. Kundskab. – Der er meget af det som før var menneskets styrke, som alligevel i baggrunden, kæmper for at vende tilbage. Det er med til at føre personen videre på længere sigt.

Mange oplever deres livs værste mareridt, og de fleste forstår ikke hvad det handler om, og er ikke i stand til at hjælpe på den rigtige måde. De som kommer ud på den anden side har erfaret, at der ikke var mange der var i stand til at støtte, og hjælpe i den svære tid. De få der gjorde en forskel ved at stille op, bliver en slags helte som aldrig bliver glemt af det menneske som havde brug for hjælpen.

I nogle tilfælde er mennesker med en sådan prøvelse nødt til at begynde helt forfra med et helt nyt liv. Nye venner, omgivelser og netværk er eneste vej til at komme videre.

De fleste der går ned på den måde for en periode oplever at al styrke forsvinder, magter ingenting, hjælpeløs, afhængig af andres hjælp. Ligger på sofaen eller sidder i en stol og græder. Samler lidt kræfter, for at gøre de mest nødvendige ting, og håber at det går godt.

Ruineret

Når et sådant menneske ser lyset inde i den mørke tunnel, kommer det ud til en hel ny virkelighed; men hvordan ser den virkelighed ud. Der kan være sket så store forandringer, at personen har svært ved at finde sig selv i alt det nye. Det kan være at den nye virkelighed er arbejdsløshed, så skal man til at finde et nyt arbejde. Det kan være skilsmisse eller et nyt miljø, som er totalt fremmedgjort fra det der var før krisen opstod. Det kan være virkeligheden er økonomisk ruin. Det kan jo være helt chokerende at vågne op til den nye virkelighed. Det kan være du møder en masse fordømmelse og forkastelse fra dine omgivelser. En ny begyndelse kan være svær. Omstændighederne kan gøre det helt umuligt for en person at blive sig selv igen. Der er ikke andet at gøre end at tage kampen op.

En ny begyndelse er ligesom en opbygning af et nyt tankemønster. Ubalance har ødelagt det gamle tankemønster. Det er måske meget godt at få noget nyt bygget op i stedet for alt det fra fortiden. Resultatet af en ny begyndelse afhænger af hvordan det nye tankemønster bliver bygget op.

De fleste der kommer ud af en sådan krise, forandrer deres holdninger og attitude til deres omgivelser. De er mere på vagt, og det handler om at beskytte sig selv, og bevare stabiliteten og finde balancen i aktivitet og hvile.

Tårer

Tårer!

Øjne der græderTårer betyder at et menneske har god kontakt med sine følelser.

Ord kan såre, omklamre, udstøde, opløfte, favne, indgive livsmod, fremme det værste og bedste i mennesker.

Tårer udløses af afmagt. Gud siger: Jeg har set dine tårer, da i mørket du var. Jeg vil du skal mindes at jeg bar dine byrder.

Tårer kan skabe forløsning og dermed berolige. Sorg kan ikke måles i tårer. Nogle græder alene. Det er flovt at græde når andre ser det. Er det nu også rigtigt? Nej! Det er ikke alt hvad vi tror der er rigtigt, og det er ikke alt hvad vi viser hinanden der er rigtigt. Der skal være plads til gråd og tårer.

Prædikerens Bog kapitel 3 vers 1-8 taler om at der også er tid til at græde.

Alt i livet har sin egen tid:

Tid til at fødes og tid til at dø,

tid til at plante og tid til at høste,

tid til at dræbe og tid til at læge,

tid til at bryde ned og tid til at bygge op,

tid til at græde og tid til at le,

tid til at sørge og tid til at danse,

tid til at dænge sten på en mark og tid til at samle dem,

tid til at omfavne og tid til ikke at omfavne,

tid til at finde og tid til at miste,

tid til at gemme og tid til at kassere,

tid til at flænge og tid til at lappe,

tid til tavshed og tid til tale,

tid til at elske og tid til at hade,

tid til krig og tid til fred.

Børn græder når andre ser det. Børn er naturlige og viser deres følelser. Det er i orden at børn ser at de voksne også græder. Livet er også lidelse og bedrøvelse. Ingen skade sker ved at græde.

Der er ikke noget fastlagt om hvordan mennesker reagerer i kriser. Det er helt individuelt. Kriser er som spændinger i kroppen, latter kan udløse noget; mens tårer skaber forløsning på et helt andet niveau.

Der er tre hemmeligheder som vi opdager i kriser:

  1. Latter (Glæde)
  2. Tårer
  3. Stilhed

Vi kan blive frie mennesker, uanset den rygsæk vi har med os af erfaring og smerte.

Kronprinsen viste at han kunne græde ved sit bryllup med Mary. Det at græde er blevet et tegn på styrke og mandighed. Nogle forbinder det med svaghed. Hvorom alting er: Vi er alle både stærke og svage.

Der er også påstande der siger at kvinder græder falske tårer, kaldet krokodilletårer. Det gør de for at vinde sympati.

Tårer er at have kontakt med sine følelser. Der er også noget der hedder glædestårer. Bevægelses tårer. Jeg bliver dybt rørt eller bevæget.

Tårer kan tolkes både på den ene og anden måde. Lad os ikke være så optaget af hvad omgivelserne synes. Det er det vi er mest slave under i vort samfund og fællesskaber. Hvad synes de andre? Vi hæmmes af vore omgivelser, bliver passive og neutrale på alle områder. Vi bliver hele tiden nødt til at forestille os.

Det hører med til at være et frit menneske, at ikke sætte for meget fokus på hvad andre omkring os synes.

Det kan blive tårefyldt når et barn (voksent) finder sin far eller mor et eller andet sted i verden efter at have forsøgt gennem længere tid. Jeg selv kan græde af bevægelse når jeg ser den slags på TV. Forsoning udløser ofte tårer. Taknemlighed og glæde kan udløse tårer.

Skuffelser og svigt kan forårsage tårer.

Der er forskel på følelser når det gælder dyr og mennesker.

Menneske baby16