Sexualitet

Sanselighed eller hellighed.

Love4Der er to andre ord som dækker: Selviskhed eller kærlighed.

Selviskhed slave af seksuel lidenskab. Kærligheden vælger Gud og det betyder seksuel frihed. Kærligheden lever nemlig indenfor de rammer Gud har bestemt.

Der er mange ord der dækker hinanden som peger på menneskets valg eller tilstand.

Eftergivenhed eller afholdenhed. Sexorienteret indstilling. I vore dage er verden meget sexfikseret og det betyder at vi påvirkes på en negativ måde.

Naturlig nysgerrighed eller uskyld. Kamp mod Guds bestemmelser for sexualitet og den moderne tids påvirkninger.

Sanselig begær eller åndeligt begær. Kødets gerninger eller Åndens frugter.

Umoralske handlinger undergraver personligheden.

Mennesket kæmper med kødets gerninger. Afhængighed er slaveri. Afhængighed er en kæmpe der binder hjertet i slaveri. Kristi kraft befrier os fra syndens slaveri. Slaveri er trældom.

Fordømmelse er slaveri. Handlinger som fordømmer hjertet nedbryder mennesket.

Handlinger kan enten være eftergivenhed eller sejr ved at stå imod. Eftergivenhed medfører hjertets fordømmelse. Sejr ved at stå imod giver frihed og fred.

Vi fristes alle og vi kæmper med moralen. Det er ens for os alle. Det kom ind med syndefaldet.

Overgiver vi os til ligegyldigheden ender vi med at miste gløden i det personlige vidnesbyrd og vi mister interessen for Guds store sag.

Helligåndens kraft er svaret. Gud vil udruste os så at vi kan sejre.

Hvert slægtled sænker standarden. Der er større tolerance i dag end nogensinde før når det gælder seksuelle handlinger som strider mod Guds orden. Gud skabte den seksuelle akt for at bringe fuld harmoni mellem legeme, sjæl og ånd. De mennesker der uhæmmet følger deres lidenskaber opnår mindre og mindre glæde og tilfredsstillelse. Det bliver i stedet mere skyldfølelse og tomhed som undergraver personligheden. Den seksuelle kærlighed som Gud gav mennesket var ment som et ydre udtryk for en indre hengivelse. Tilfældige seksuelle forbindelser nedbryder de bevarende skranker som beskytter personligheden.

Mennesket tilbagevendende problem siden syndefaldet er skyld, frygt, udvanding.

Hvad kan vi gøre med det problem? Samvittigheden er en god ting at have, for den advarer os når vi er i overhængende fare. Det er en alarmklokke. Visse primitive folkeslag lever stadig i vores verden uden at være hæmmet af samvittigheden. Samvittighedens alarmklokke er en beskyttelse mod følelsesbetonede omvæltninger og usikkerhed. Samvittigheden bevarer os fra at miste tilliden til os selv og andre. Alle har vi et ønske om at være pligttro og ansvarlige mennesker. Alle vil vi gerne være uden skyld eller pletter.

Frygt: Ingen kan elske et menneske det er bange for. Frygtløs kærlighed skaber tillid til den, man elsker. Den fuldkomne kærlighed jager frygten ud.

Selvtillid og gensidig tillid er et vigtigt led for to mennesker der vil være lykkelige sammen. Et lykkeligt ægteskab mellem mand og kvinde beror på tillid. Seksuelle udskejelser nedbryder tilliden.

Den seksuelle kærlighed er en så inderlig og omfattende akt, at det er umuligt at gennemføre uden at investere en del af sig selv i den anden person. Den seksuelle handling kræver altid en samdeling, selvom den foretages med en prostitueret. Hvis man giver noget af sig selv væk hver gang man indlader sig i et seksuelt forhold, hvor meget bliver der da tilbage af en selv; hvis man hele tiden ukritisk deler ud i tilfældige løse forbindelser. Det er derfor at livsfilosofien om, at man skal prøve før man køber er værre end ingenting, når det gælder sex. Det bedste er at give til den der vil gengælde din investering med kærlighed og tillid. Ideen med fri sex giver ikke frihed som nogen mener. Det fører til afhængighed og slaveri. Det gør mennesket ulykkelig. Det fører til skilsmisser og selvmord i værste fald.

Der er ingen virkelig tilfredsstillelse i løse forbindelser. Det vil aldrig kunne nå de højder som ægte kærlighedsforbindelse åbner op for imellem mand og hustru.  Ægteskab er trofast kærlighed og tillid. Alle har vi brug for forståelse og hengivenhed; og det opnås ved øm kærlighed. I stedet for et lykkeligt ægteskab vil løse forbindelser give skuffelser og skyldfølelse.

Endnu en WordPress-blog