Jesus i mig

Jesus i migJesus i mig!

Uden tvivl vil du opleve forandringer i dit liv; når du tager imod Jesus Kristus som din Frelser. Formoder at du har en stærk følelse af Guds nærvær i dit liv, og et ønske om at tjene ham.

 Hvorfor der det sådan?

Det er vel fordi du har bedt Jesus komme ind i dit liv, og fordi du har angret dine synder. Jesus hørte din bøn og nu vandrer han sammen med dig.

En mand der hed Paulus oplevede sin omvendelse. Før hans omvendelse var han et skrækkeligt menneske, fyldt med had og han forfulgte de kristne. Der skete en stor forandring med Paulus. Han sagde at det nye liv han havde fået egentlig ikke var hans eget liv. Det er nemlig umuligt at leve et liv for Gud i egen kraft. Vi behøver hans hjælp. Paulus siger videre at nu er det Jesus der lever i ham.

Paulus udtrykker det i 2. Korinterbrev kapitel 5 vers 17: ”Når man bliver kristen bliver man et nyt menneske. Man er ikke længere den samme, for man har begyndt et nyt liv.” En anden oversættelse formulerer det lidt anderledes: ”Er nogen i Kristus, er han en ny skabning, det gamle er forbi, se noget nyt er blevet til.”

Læg mærke til hvad det er Paulus siger, nemlig at, det liv han nu lever på jorden, det lever han i troen på Kristus. Det betyder at han gør sig afhængig af Kristus hver dag, for at få hans vejledning hans kraft og hjælp.

Det må også du gøre ved at sætte din lid til Jesus Kristus og tro på ham. På den måde er han nærværende i dit liv og han har gjort dig til en ny skabning. En ny personlighed. Jesus er i din nye natur.

 

Endnu en WordPress-blog