. . . . eller fjender!

Hvad med de gamle venner, som søger at friste dig eller trække ned?

Alle venskaber som er indgået før din omvendelse, må lægges på offeralteret sammen med alt andet. Deres indflydelse er ikke mere gældende for dit liv.

Alle venskaber fra fortiden må indgås og vedligeholdes sammen med de nye venskaber; men med et andet motiv end før. Det skal medvirke til at fremme dit åndelige liv og bidrage til Guds navns forherligelse.

Bibelen siger det jo, at det kun er en lille flok, der vil vandre på Guds vej. Bliv ikke forbavset over de ændringer der sker i dit liv efter omvendelsen.

Den nye vej er den smalle vej; men den fører til himlen. Der kan blive trængsel, så vær forberedt. Mange vil mene, at når der er trængsel, er det den forkerte vej.

Den der vil bevare Guds standard og velbehag, skal være forberedt på at miste venner. – Det der bliver tilbage, er dem du vil eje i hele evigheden.

Den der tjener Kristus skal ikke forvente at blive populær hos de mange. – Forsøg aldrig at behage mennesker på bekostning af troen på Jesus.

Mange bekender sig til en religiøs bevægelse, som er populær for tiden, fordi de gerne vil tage sig godt ud i mængdens omdømme. Når en sådan bevægelse kommer i modvind, er de parate til at ofre deres religiøse overbevisning. Hele deres adfærd viser, at deres tro bygger på det der er moderne og populært. Motivet er at stå sig godt med verden. Det er et helt forkert motiv. De ønsker ikke for nogen pris at udsætte sig selv for had eller latterliggørelse, som de uundgåeligt vil komme ud for, hvis de går mod strømmen og bekæmper synden i verden.

Hvordan kender vi et menneske, der lider af behage syge?

Et menneske der hævder at elske Gud og sætte ham først i livet; men gør menneskers gode omdømme og lovprisning til sin afgud, vil snart afsløre sig selv.

Mattæus Evangeliet kapitel 7 vers 13 – 14

Den snævre port

”Gå ind ad den snævre port; for vid er den port, og bred er den vej, der fører til fortabelsen, og der er mange, der går ind ad den.  Hvor snæver er ikke den port, og hvor trang er ikke den vej, der fører til livet, og der er få, som finder den!”

Prøv dig selv, for at finde ud af om du hører til den udbredte klasse af åndelige medløbere.

Endnu en WordPress-blog