Gorm den gamle

Gorm den gamle!

Nævnt 936 – Død ca. 958

Konge af Danmark under første halvdelen af 900 tallet. Gorm den gamle var far til Harald Blåtand.

Født i Jelling, Danmark

Børn: Harald Blåtand, Gunhild, Knut Gormsson, Toke Gormsen, Canute Danaást, strutharald.

Hustru: Tyra Danebot

Begravet: 959 e.Kr. Jelling Kirke, Jelling, Danmark.

Historien om kongerækken begynder med Gorm den Gamle, der regerede i det 10. århundrede. Han blev efterfulgt af en række andre konger, herunder Harald Blåtand og Knud den Store, der begge spillede en vigtig rolle i at udbrede kristendommen i Danmark og etablere landet som en magtfaktor i regionen.

Den danske kongerække har også oplevet perioder med politisk uro og konflikt. Et af de mest kendte eksempler er Kalmarunionen, hvor Danmark, Sverige og Norge blev forenet under en fælles konge. Unionen varede fra 1397 til 1523 og var præget af interne stridigheder og rivalisering mellem de tre lande.

Gorm den gamle var en af de mest magtfulde konger i vikingetiden og blev kendt for at samle Danmark til en stærk og centraliseret stat.

Danmark har en lang og rig historie, der dateres tilbage til vikingetiden. Landet har været beboet i flere tusinde år og har gennemgået mange politiske og kulturelle ændringer.

I vikingetiden var Danmark kendt for sine vikinger, der sejlede ud på plyndringstogter og oprettede handelsruter til andre dele af Europa. Dette var en periode med stor magt og indflydelse for Danmark.

Nyere forskning viser at Gorm døde vinteren 958/959, og da var han en mand på mellem 40 og 50 år.

I begyndelsen af 900 tallet var Skåne  et eget kongerige med en egen konge af urgammel æt. Gorm den gamle regerede i Hedeby i Jylland.

Harald Blåtand var konge også på øerne og flyttede fra Hedeby til Lejre på Sjælland. I Skåne blev hans bror Knut valgt.

To sten ved Jellinge i Jylland, nævnes nogen af historiens mest betydningsfulde skikkelser fra 900 tallets Danmark og med få linier summeres deres livsværk.

 

Endnu en WordPress-blog