For enhver som lader sig overbevise

For enhver som lader sig overbevise!

Gud har i sin evige kærlighed og visdom fundet en vej til genoprettelse af et menneske, der er fanget i selviskhedens spindelvæv! Han har kontaktet mennesket på to forbavsende måder:

  1. INDIREKTE ved at tilbyde os forsoning på betingelse af, at vi vil søge ham og overgive os til ham.

Grundlaget for dette vidunderlige tilbud er Bibelen. – Det mest forbavsende ved Bibelens budskab er at til trods for menneskets oprør mod Gud, er vi elskede af Ham. Gud længes efter at genrejse mennesket.

  1. DIREKTE ved et personligt møde med mennesket. Den mest storslåede begivenhed skete for 2000 år siden. Denne begivenhed er stadig meget skelsættende, og den har opdelt historien i to dele.

Gud blev nemlig menneske gennem Jesus Kristus. Det var for at vise sin store kærlighed og omsorg. Gud påtog sig et legeme i Jesus Kristus. Jesus blev født på overnaturlig måde, døde på en enestående måde og opstod fra de døde på en overordentlig sejrrig måde.

Jesu mission var trefoldig:

  1. Han viste os, hvordan vor skaber virkelig var.
  2. Han viste os, hvordan vi burde leve.
  3. Han døde forsoningsdøden for os, og som stedfortræder påtog han sig straffen for vor synd.

Nu kan Gud tilbyde mennesker fuld tilgivelse og genoprettelse på to betingelser:

  1. OMVENDELSE – Den indbefatter anger over synden og selviskheden. Villighed at bryde med det tidligere liv. Det kan være en høj pris at betale med hensyn til planer og position i denne verden.
  2. TRO – At han fra nu af er villig til at tro på Jesus Kristus som sin personlige Frelser, at han vil elske og adlyde sin Herre og Mester for evigt.

Denne overgivelse hedder at blive født på ny. Det er et under fra Gud. Klimaks fra selviskhed forvandles til kærlighed.

 

Endnu en WordPress-blog