Overlevelsesevne

Overlevelsesevne!

Ærlig forskning af Bibelen giver et overvældende bevis på dens guddommelige oprindelse, hvilket viser sig i dens – overlevelsesevne.

Hvorledes er det lykkedes Bibelen at overleve gennem de mange århundreder til trods for systematisk forfølgelse? Ingen anden antik bog end Bibelen findes i dag i et så stort antal eksemplarer, og der findes tusinder af håndskrifter til både Det Gamle og Det Nye Testamente. Afvigelserne mellem deres tekster er forsvindende lille, og der må have været vist en enestående omhu med at afskrive dem. Det siges at de jødiske skribenter skiftede til en ny pen, hver gang de kom til ordet ”HERRE” og at de nøje sammenlignede hvert ord, de skrev, med det originale håndskrift. Mennesker har måttet lide døden ned gennem tiderne, blot fordi de var i besiddelse af er bibelsk håndskrift. Historien viser mig al tydelighed, at det har været umuligt at udrydde Bibelen.

Voltaire sagde: ”Om hundrede år vil denne bog være glemt”. Voltaire er glemt. Netop hundrede år efter hans hovmodige udtalelse benyttes hans hus til hovedkvarter for Geneves Bibelselskab. Jesus sagde: Himmel og jord skal forgå, men mine ord skal ingenlunde forgå.

Mattæus Evangeliet kapitel 24 vers 35: ”Himmel og jord skal forgå, men mine ord skal aldrig forgå.”

Guds ord er levende: Hebræerbrevet kapitel 4 vers 12:   ”For Guds ord er levende og virksomt og skarpere end noget tveægget sværd; det trænger igennem, så det skiller sjæl fra ånd og marv fra ben og er dommer over hjertets tanker og meninger.

Bibelen har stået sin prøve uanfægtet af alle bibelkritikere og andre fjender.

Endnu en WordPress-blog