Kategoriarkiv: Dialog

Samtale: DEBAT eller dialog!

Samtale: Debat eller dialog!

Der er to former for udveksling af synspunkter: Debatten og dialogen.

Debat betyder faktisk kamp. Det kommer af det engelske ord ”battle.” Debat er faktisk en duel på ord. En sådan duel forårsager et sammenstød på længere sigt. Den ene part skal besejres. Debat bygger ikke relationer; men er ødelæggende og nedbrydende, for dem som ønsker at være et fællesskab. Når en person begynder at lede efter modpartens svagheder, for på den måde at vinde debatten, ødelægger og nedbryder man sin næste, mere end det opbygger. Det er ikke altid at den man duellerer med, er stærk nok til at komme sig efter en sådan omgang.

Nogle gange er debat nødvendig; men vi skal bare være klar over dens ødelæggende virkning. Nogen gange ender en debat i uvenskab, som kan være svær at hele. Pludselig hører du måske en af parterne sige: Din store idiot, eller noget der er værre til sin modpart.

Sådanne samtaler fandt også sted i Bibelen mellem Jesus og farisæerne; men de var jo ikke perlevenner i forvejen, snarere så de Jesus som en fjende, derfor lagde de op til debat. Farisæerne havde intet ønske om en dialog. Disse debatter kan vi kalde for Jesu stridsamtaler.

Lad os slå fast: Debat er kamp og ikke samtale. Det er ord der sår gift i modparten.

Samtale i form af dialog udspringer af en anden holdning. Her lytter man til hinanden, og forstår hinandens synspunkter.  Ingen behøver at opgive sine egne anliggender, for at forstå en anden persons synspunkter. En gensidig forståelse kan gøre underværker, så at to personer måske får noget fra den anden som er brugbar. På den måde bliver de gode venner i stedet for fjender. Vil vi lære noget af hinanden bliver vi jo nødt til, at både give noget til hinanden, og tage noget fra hinanden. Dialog er den højeste form for kontakt mellem menneskelige væsener. Vi modnes hvis vi formår at samarbejde med dialog. To mennesker kan med dialogens hjælp bliver rigtigt gode venner. Når vi samtaler med dialog ser vi ikke modparten som en fjende.

Samtale med dialog er ligeså vigtig som frisk luft, mad o. lign.

Folk der er i dialog med hinanden op skatter hinanden, og tør afsløre både styrke og svagheder for hinanden. Folk der er i dialog er fortrolige med hinanden, og kan fungere sammen. Dialog betyder venskab. Debat betyder magt og kontrol over din modpart.

En samtale bygger på at vi ved hvad hinanden taler om.

Det er ikke alle der er lige gode til dialog; men hvor er det skønt at omgås med sådanne. Må Gud hjælpe mig, så jeg bliver god på at samtale med mennesker og bevare venskaber.

Vi må også konstatere at det ikke altid lykkes, og at vi ikke altid skal gå i dialog. Der kan være områder, hvor en fast mening ikke skal rokkes eller kompromisses; men dialog handler ikke så meget om at du skal give afkald på dine synspunkter; men mere om at acceptere at en andens anderledes synspunkter, og det som ikke skader dig, og din personlighed, kan du da uden fare, prøve at sætte dig ind i modpartens situation. Der er en årsag til at et synspunkt opstår hos et menneske.  Synspunkter og standpunkter ændres også hos os i forbindelse med udvikling og erfaring.