Tag-arkiv: omsorg

Selvrealisering!

Selvrealisering er ødelæggende for fællesskabet.

Det ser ud som ønsket er fællesskab; men det handler alt for meget om mig i fællesskabet, så de andre glider i baggrunden.

Selvrealisering skal være til gavn og glæde, fordel for mig, på de andres bekostning. – Det er roden i selvrealisering.

Et rigtigt fællesskab er et supplement Vi skaber sammen helheden.

Selvrealisering er mig der på andres bekostning skal opnå et resultat som giver mig berøm. Giv og tage princippet sættes over styr.

Opfattelse i en ny kultur som er gammel helt tilbage fra 1968 da der var ungdomsoprør.

Selvrealisering = en forestilling om at man har sit sande ”jeg” gemt inde bag alt det, man er blevet påtvunget gennem sin opdragelse og den kultur man er vokset op i.

Alt det der forhindrer en i at være den, man i virkeligheden er. Man skal frigøre sig fra alle snærende normer. De lægger bånd på mig og da kan jeg forløse mit sande potentiale.

Det handler alt sammen om mig. Alle bliver vi igennem selvrealisering til store omvandrende egoer, der gerne vil udtrykke sig selv af, og blive bekræftet.

Den ekstreme selvrealisering har en meget høj pris. Det fører til meningsløshed, ensomhed, i værste fald selvmord.

Omsorg for andre menneske, selvforglemmelse rummer frihed, når vi hjælper dem der virkelig ønsker det.

Det er svært at hjælpe ofre for selvrealisering, da de er optaget af sig selv, alt for meget vil andres omsorg blive noget de bare udnytter til egen fordel.

Selvrealisering er svær at blive fri af. – Selvrealiserende mennesker er så optaget af at forløse eget potentiale, at de taber muligheden for at være noget for andre mennesker.

De opdager ikke at de rummer større lykke og frisættelse, ved at hjælpe deres næste, end at stå alene på en scene og modtage folks hyldest.

Hvis man er ude af stand til at skamme sig, er man ikke i stand til at lytte til sin samvittighed, og hvis samvittigheden ikke bliver hørt, visner den med tiden.

 

Længsel

Dyr hjort4

Min brudUden længsel går livet i stå. Med længsel skal liv bygges. Længsel ikke efter fortiden; men efter fremtiden. Længsel mod det nye og mod udvikling. Uden længsel slukkes livets gnist.

Hvis mennesker mister den der længsel mod noget  –  så er livet sådan set slut.

Livsglæden og livsgnisten er helt afhængig af længslen.

Hvad længes du efter?

Nye oplevelser. En at dele livet med. Et godt fællesskab. Sande venner. Børn er en velsignelse; men deres væsentligste behov er:

KÆRLIGHED og OMSORG.

 Det er bedre at længes end at savne.

Det er bedre at længes efter det man savner.

Tænk på gensynet i stedet for savnet lige nu og her.

Længsel = Man tænker på det man gerne ville have haft, eller det man ikke har mere; men længsel er også fremadrettet, længsel er at opleve noget nyt, at prøve noget nyt.

Forbedre tilværelsen ved at opnå mere. Sætte i bevægelse frem for at gå i stå.

Længes man tilbage er det ikke mere længsel; men sorg. Savn er en følelse der skaber stagnation.

Længsel er også at længes efter, far der kommer hjem efter at have været på rejse. Længsel er at vente på mor at hun snart kommer hjem.

Længsel er at tænke på den man elsker.

Der er længsler som hører jorden til; men der er også åndelige længsler. Det må vi aldrig glemme. Længes efter at nogen må blive frelste. Længsel efter vækkelse. Længsel efter mere af Gud. Længsel efter at se Gud virke ved sin Helligånd.

 Salme 84:3

Min sjæl fortæres af længsel efter Herrens forgårde, mit hjerte og min krop råber, efter den levende Gud.

Visdommens bog kapitel 6 vers 17 (Apokryferne)

Begyndelsen til visdom er den sande længsel efter lærdom.

Romerbrevet kapitel 15 vers 23 og 24

Paulus’ rejseplaner.

“men nu, da jeg ikke længere har noget virkefelt under disse himmelstrøg og i flere år har længtes efter at besøge jer, vil jeg gøre det, når jeg rejser til Spanien. Jeg håber nemlig at få jer at se på gennemrejse og blive hjulpet videre derhen af jer, når jeg først i nogen måde har fået stillet min længsel efter jer.”

I lovsange kan vi udtrykke vor længsel. Det er ligesom en bøn til Gud. Der er forskel på almindelig kristen sang og lovsang. Almindelig kristen sang eller åndelige viser informerer om Gud. Vi synger om Gud. Det er helt fint og det er evangeliserende. Jeg synger og spiller gerne med på sådant. Åndelige viser og salmer er ofte det samme; men salmer kan også være lovsange. Eksemplet er Brorson. Hans salmer er ofte inspireret af Højsangens bog i Bibelen. Brorson brugte også digte og salmer når han ville sige noget smukt til sin elskede. Højsangen er sangernes sang. En lovsang fra Bibelen. Det er kong Salomo der står bag. Den har tre dimensioner. Det er for det første en lovsang imellem Israel og Gud. Israel benævnes som kvinden og Gud benævnes som, Salomo. Højsangen 2 vers 1: ”Kvinden (Israel) Jeg er Sarons rose – liljen, der vokser i dale!” Salomo (Gud) ”Ja; men en lilje blandt torne – det er, hvad min elskede er i sammenligning med andre piger.” Jeg kan ikke skrive mere her for pladsens skyld; men du kan selv læse videre. Kvinden har også betydningen: Bruden (Jesu brud) som er et andet ord for menigheden. (Den kirke som består af Jesus troende). Salomo er her et billede på Jesus som er: Brudgommen. Den sidste betydning er dig og den du elsker. Kvinden er her din elskede (kvinden som du elsker) som lægger ud, og Salomo er manden der svarer sin elskede. Tænk på det når du læser Højsangen.

Sarons rose og liljen i dalen kan også være Jesus. Det skrives der om i julesalmen: En rose så jeg skyde, op af den frosne jord.

En salme af Brorson kommer her. Det er som jeg ser det både en salme og en lovsang.
Troen på Guds Søn – Tidens fylde
Brorson

82

Fryd dig! du Jesu brud

Mel.: Fryd dig, du Kristi brud

1

Fryd dig! du Jesu brud, her er et Himmel-bud, som tydeligt skal sige fra Gud i Himmerige, som stærkt skal dig forkynde: Du har vor Herres ynde.

2

Fryd dig! du Jesu brud, som ser så bange ud, af sorg for synden trænges og efter nåden længes, du! du er just den datter, som Gud så herlig skatter.

3

Fryd dig! du Jesu brud, og sig, at Lovens bud slet intet har at sige mod Jesu nådes rige. Han, som til brud dig valgte, han al din skyld betalte.

4

Fryd dig! du Jesu brud, og alle dem bebud, som nådens trøst begære, at her er nok og mere, end de kan alle råde, af nåde over nåde.

5

Fryd dig! du Jesu brud, og smyk dig for din Gud! Din brudgom dig vil hente, hver time kan du vente, at du får bud at træde til Himlens bryllupsglæde.

Hans Adolph Brorson 1733.

En lovsang som synges f.eks. i min kirke. Det bliver på svensk. Jeg er med i en svensk kirke der hedder Malmö Vineyard. Det er en lovsang formuleret som en bøn.

Lovsang formuleret som bøn er tilbedelse. Et andet ord er intimt som betyder inderligt.

Når der er lovsang i kirken er det bruden som synger til sin brudgom og brudgommen giver sit gensvar.

Ordet længsel er med i denne lovsang.

Gud kom och visa Dig för mig.

Jag längtar efter att få se Dig.

Stilla mina tankar. Ge mig ro för sanningen.

Så att bilden ut av Dig bliver tydlig igen.

Jag vill, jag vill,

lära känna Dig min Gud.

Jag vill genomsyras av Dig.

Känna att Du vilar i mig.

Så va i mig med allt Du är.

Med Din egen atmosfär.

En sidste lovsang som også indeholder ordet længsel.

Som hjorten till vatten,

Så längtar jag till Dig.

Jag törstar efter Gud, efter levande Gud.

Förbarma Dig Gud, jag flyr till Dig.

Låt Ditt ansikte lysa över mig varje dag.

Göm mig i Dina vingar, håll mig intill Dig.

Bevara mig som Din egen,

Kom dra mig närmre, var mig nära.