Gør dig rede

Jeg vil her på hjemmesiden oprette en menu som bringer artikler fra gamle dage. Vi må aldrig blive historie løse. Det er faren i vore dage. Mister vi vores historie bliver konsekvensen at vi skal til at begynde forfra eller også afslutter vi vores tidsalder.

En prædikant som er hjemme hos Jesus hed Alfred Lorentzen. Han skrev en lille artikel år 1966 i Januar måned. Artiklen er hentet fra pinsevækkelsen i Danmarks magasin på den tid: Korsets evangelium.

Alfred Lorenzen Dansk pinsepræst. Forstander mange år i Elim. København.
Alfred Lorenzen
Dansk pinsepræst.
Forstander mange år i Elim. København.

Gør dig rede til at møde din Gud!

 

Det skete engang under kongens årlige besøg i Sønderjylland, mens kongeskibet lå i Sønderborg havn, at en sønderjyde, der havde gjort sig fortjent på en eller anden måde, blev inviteret op til kongen. Da buddet kom med invitationen, lå manden syg.

En sådan invitation havde han dog aldrig fået før, og han ville nok heller aldrig få en lignende senere. Så stod han op trods sygdom og bestemte sig til at tage imod invitationen. Nu blev der stor opstandelse i hjemmet. Tøjet skulle ordnes og andre forberedelser blev gjort, for han skulle jo møde landets konge.

Enhver, der får en sådan invitation, vil sikkert gøre lignende store forberedelser. Nu bliver det dog ikke alles lod at hilse på deres lands konge, men én ting er sikkert, alle skal møde kongernes Konge, alle skal møde deres skaber, Gud. Lige så virkeligt, som du i dag ser din mand eller din hustru, dine børn eller forældre, således skal du en dag se Gud. Derfor siger Bibelen: ”Gør dig rede til at møde din Gud.”

Hvordan sker dette?

Ved at du omvender dig fra din synd og modtager Jesus som din Frelser.

Det menneske, der gør dette, oplever allerede i dette liv visheden om deres sjæls frelse. Thi Guds Ord siger: ”Så mange, som tog imod Ham, gav han magt til at blive Guds børn, dem, som tror på Hans navn.” (Johannes Evangeliet kapitel 1 vers 12)

BERED DIG I DAG TIL AT MØDE DIN GUD. LAD KRISTUS BLIVE DIN FRELSER.

Kongeskibet
Kongeskibet

Endnu en WordPress-blog