Kraftens formål

En dåb i HelligåndenDer var 120 disciple forsamlede i oven salen på pinsedagen. De var i forventning for de vidste hvad de ventede på. Det var en energivækkende oplevelse. En overvældende følelse af Guds nærhed. Det gav dem en dybere tilfredshed i form af et intimt, kærlighedsfyldt samfund med Gud. De havde fysisk været sammen med Jesus da han vandrede på jorden. Nu havde de oplevet det forfærdelige at Jesus var død. Han var blevet korsfæstet. Det glædelige var at han opstod. Det kunne de vidne om. De havde selv set det. Folk vil ikke tro på historier. De vil have beviser. Disciplene havde beviset. De har fortalt det til eftertiden. Nu er det op til os at tro på dem som pålidelige vidner. Det kniber for en del mennesker. En pinseoplevelse giver vished om Jesus som den levende og opstandne Herre og Mester.

Da Jesus var hos dem talte han meget med dem om Talsmanden, Helligånden som han ville sende til dem når han var borte. Disciplene så Jesus blive taget bort fra jorden. Han blev ikke i graven. Han opstod og han forsvandt op i skyerne. Han sagde at han ville komme tilbage igen på samme måde som han tog bort. Det er ikke hokus pokus. Det er historie. En dag kommer Jesus tilbage præcis som han blev taget bort. Det bliver helt sikkert en stor medie begivenhed med al den teknik vi har i dag.

Hvad havde disciplene modtaget?

De havde allerede modtaget magt. Det vil sige: En lovmæssig ret eller autoritet til at være Guds børn. Johannes Evangeliet kapitel 1 vers 12-13: ”Men dem, som tog imod ham, gav han ret til at blive Guds børn – så de, der tror på ham, kommer ind i Guds familie, ikke ved nogen naturlig fødsel eller ved noget menneskeligt påfund, men fordi de bliver født på ny af Gud.”

Nu fik de ’dynamis’ det græske ord for magt, styrke, energi, kraft, eksplosiv udfarende kraft til at tænke, handle og leve som samme måde som deres Herre og Frelser gjorde. Det var Helligåndens udgydelse fra himlen de oplevede på pinsedagen. Apostlenes Gerninger kapitel 2 vers 4: ”De blev alle fyldt med Helligånden, og de begyndte at tale på fremmede sprog, alt efter som Helligånden gav dem at tale.”

Begge disse oplevelser har jeg gjort. Det kan alle opleve og det er Guds vilje for enhver. Jeg er født i et kristent hjem og det har været let for mig at få undervisning om dette. Det er vel også derfor at jeg var tidligt ude. Da jeg var en lille skoledreng blev jeg født på ny. Jeg bad Jesus om at tage bolig i mit hjerte og frelse min sjæl. Jeg gjorde det sammen med en præst fra kirken hvor jeg kom sammen med mine forældre. Der var stor glæde i mit hjerte og i hele Grove familien på Mors da det skete. Mors er en ø beliggende i Limfjorden. Vi boede i Nykøbing. Senere i samme by på pinsedagen i 1965, to år senere blev jeg døbt med Helligånden. Jeg oplevede det samme som disciplene oplevede. Det skete midt om natten. Jeg begyndte at tale i tunger og vækkede mine forældre; men da min far hørte hvad det var, lagde han sig ned og sov videre. Dagen efter smilede han og sagde til mig: Du har nok haft himmel på jord i nat. Det kunne jeg bare bekræfte.

Når en kristen har oplevet Helligåndens dåb, oplever han en vedvarende dybere fylde af Helligånden gennem en konstant tro på hans befriende og forvandlende kraft. Mange kristne forsøger at leve uden denne dimension. Der er oven i købet mange som helt ignorerer det i vore dage. Hvorfor er vi blevet så fattige på kraft? Svaret behøver ikke uddybes.

Der findes mange billeder i Bibelen på Helligånden og forskellige symboler beskriver et åndsfyldt liv.

Et sådant billede er VAND. Vand der renser, frugtbargør og forfrisker. Helligånden levendegør, renser og forfrisker sjælen.

Et andet billede er ILD. Ild lutrer, oplyser og ransager. Helligånden virker det vi ikke selv kan.

Næste billede er VINDEN. Et tredje symbol på Helligånden. Vinden er uafhængig og blæser hvor den vil. Vinden kan ikke kontrolleres. Den mærkes på dens virkninger. Det er kraftigt og vækkende. Alle der har oplevet en storm kan tale med om det.

Helligånden er uafhængig og selvstændig i sine operationer. Ingen kan kontrollere Ham. Han virker ved sin kraft. Hans nærhed føles og han giver vækkelse i Kristi Legeme (menigheden)

Et fjerde billede er DUEN. Duen underviser os om Guds vej og vilje og gør os ædle, uskyldige og kærlige.

RØSTEN er det næste billede. Åndens røst underviser, vejleder og advarer os.

SEGLET er Guds stempel på os. Han sætter sit stempel på vore liv og understreger at vi er Kristi retmæssige ejendom.

Det sidste billede er OLIEN. Det symboliserer Helligånden som salver vort vidnesbyrd og vor forkyndelse. Den slags forkyndelse er mere overnaturlig i sin fremtoning. Det er ligesom Helligånden tager over og lægger ordene i munden på den der taler.

Næste artikel vil informere om hvordan, at modtage Åndens kraft.

Helligåndens kraft

Endnu en WordPress-blog