Børn og tro

Stormen på søenDet er helt naturligt at kristne forældre giver deres tro til børn, og ikke mindst til deres egne. Nogen vil jo synes at det er synd for børnene at de påvirkes på den måde. Det glade budskab om Jesus Kristus er et privilegium også for et barn. Det er synd for de børn som intet får at vide om tro. Der er mange børn som ikke ved noget om kristendommen. Deres forældre er ikke kristne. Jeg er meget taknemlig for at jeg fik troen ind i min tidlige barndom. Jeg er ikke uoplyst som mange. Det ser jeg som et privilegium. Vi skal ikke holde os tilbage. Børn har ret til at få den kristne tro serveret i deres tidlige barndom. Børn kan også være med til at sprede budskabet til andre børn. Det er godt for børnene at se voksne tilbede Gud med glæde og dans. Det burde være det naturligste i verden at tage børnene med på gudstjeneste og kristne møder. Der er nogen som i en meget sen alder har fundet troen, og de ærgrer sig over, at de ikke havde fundet det før. Det må absolut være en fordel at høre evangeliet som barn.

Der er meget andet børn kan se, og blive påvirket af i en tidlig alder. Det kan være forældres alkohol problem. Jeg har været vidne til børn der hver weekend omgås med fulde forældre. Mange forældre bryder sig ikke om at deres børn skal påvirkes af kristendommen; men de har ingenting imod at vise dem, og påvirke dem, med en livsstil, hvor det kun handler om druk og alkohol.

Lad os fortsætte med frimodighed, og uden at undskylde, at sprede det glade kristne budskab også til børnene. Fortæl børnene om Jesus, og lad børnene føle trygheden i at tro. Lær dem at bede. Fortæl dem at troen hjælper os igennem livet også når det stormer. Historien i Bibelen om Jesus der stiller stormen på søen.

Det går an at bede sammen med børn. Barnetroen er stærk. Det findes der mange eksempler på. Børn kan også bede Gud velsigne deres børnekirke. Det er ligeså naturligt som at voksne beder. Børn kan også bede derhjemme sammen med deres forældre.

Jesus levede engang her på jorden, og han talte meget om Guds rige. En sådan begivenhed fandt sted i denne historie om Jesus. Disciplene var altid sammen med Jesus, og oplevede mange stærke ting. Jesus opmuntrede og opfordrede menneskene til at tro. Folk lyttede meget opmærksom på det Jesus sagde. Når Jesus talte, var der mange mennesker til stede både mænd, kvinder og børn. Jesus velsignede ofte børnene. Han overså ikke børnene. Lad de små børn komme til mig, sagde Jesus. Børnene hører Guds rige til. Jesus sagde, at vi ikke må hindre børn i at komme til ham.

Da Jesus var færdig med at tale til alle de mennesker der var til stede, ville han sammen med sine disciple sejle over søen til den anden side. Denne sejltur over Genezarets sø tager en times tid. Disciplene sætter sejlet og gør klar til at sejle. Jesus falder i søvn. Han ville hvile sig; men pludselig kommer der en storm. Disciplene må tage sejlet ned og kæmpe videre med årerne. Prøv at se det for dig i fantasien. Disciplene er bange og Jesus sover trygt.

Sådan kan det også gå med os mennesker. Pludselig kan det begynde at storme i vort liv. Det kommer helt uventet. Livet byder ikke bare på medgang; men også på modgang. Noget uventet sker og vi bliver bange, og ved ikke hvad vi skal gøre. Det er som om Jesus sover. Vi beder; men ingenting sker.

Nu bliver disciplene ikke bare bange; men angste og de vækker Jesus i deres desperation. Nu vågner Jesus op og lytter på sine disciple. De bebrejder Jesus, fordi, de synes ikke at han bryder sig om dem. Vi er så bange, og du ligger bare og sover. Vi er ved at gå under i den stærke storm. Du kan altid fortælle Gud om det der ængster dig.

Jesus rejser sig og får stormen og bølgerne til at lægge sig. Prøv at se Jesus for dit indre blik, og disciplene som står der sammen med Jesus. De oplever at storm og bølge falder til ro. Jesus kan også få stormen i dit liv til at lægge sig. Hvordan vil du reagere når sådan noget sker? Du oplever at Gud griber ind og hjælper dig.

Jesus spørger sine disciple: Hvorfor blev I bange? Hvor er jeres tro? Vidste I ikke at jeg vil hjælpe jer. I Bibelen står der at den som beder, han får, den som søger, han finder, og den som banker på, for ham skal der lukkes op. Det kan alle mennesker opleve, at Gud hører bøn, og lader sig finde, og når vi kontakter ham, åbner han sig for os, og hjælper os.

Vær stille og vær i Guds nærvær. Lad dig omslutte af hans kærlighed. Vær opmærksom på, når du føler fred og tryghed i hans nærvær.

 

Endnu en WordPress-blog