Bartolomæus

Ring på fingerenDette er disciplen om hvem det siges: at han var uden svig.

Der er to skriftsteder jeg synes er forbundet med denne discipel. Det ene skriftsted er Mattæus Evangeliet kapitel 5 vers 8 ”Salige er de RENE AF HJERTET, thi de skal se Gud. Det næste skriftsted er Johannes Evangeliet kapitel 1 vers 50 ”Fordi jeg sagde dig, at jeg så dig under figentræet? Du skal få større ting at se end disse!”

Bartolomæus var under et figentræ, da Jesus så ham. Han forventede en miraklernes Messias og Jesus skuffede ham ikke. ”Tror du, fordi jeg sagde dig, at jeg så dig under figentræet?” ”Du skal få større ting at se end disse.” Bartolomæus hed faktisk Natanael. I daglig tale kaldtes han Bartolomæus. Han var en af de første disciple, som blev udvalgt til at følge Jesus i et liv med mirakler.

Hvordan kunne Bartolomæus kende Jesus? Gud forbinder dem der ser med troens øjne, med dem, der er RENE AF HJERTET.

Jesus sagde om Bartolomæus” ”Se, der er i sandhed en israelit, i hvem der ikke er svig.”

Vi kan ikke se og kende Gud hvis vi lever et umoralsk liv. Det er nødvendigt med et rent hjerte for at opleve discipelskabets eventyr.

Vi vil gerne det kan være anderledes; men sådan er det ikke.

Det der her er fokus på er disciple i ler. Gud danner og former sin discipel, som leret i pottemagerens hånd. Ofte slår han potten i stykker og bygger det op på nyt, indtil det er det han har tænkt sig. Det er nødvendigt for at se Gud med et rent hjerte. Det er indvielse og overgivelse til det som Gud har planlagt. Det er moralsk kristendom.

Tre vigtige drivkræfter er nedlagt af Gud i livets fremdrift.

Disse var Jesu Kristi grundlag da han var her på jorden.

Lukas Evangeliet kapitel 2 vers 52 ”Jesus voksede både åndeligt og fysisk og var vellidt både af Gud og mennesker.” – Det her taler om Jesu ungdomsliv og videre frem. Verset er taget ud af beretningen om Jesus der var tolv år. Overskriften på afsnittet hedder ”Jesus som tolvårig i templet.”

1. Den PERSONLIGE drivkraft.

2. Den FYSISKE drivkraft.

3. Den SOCIALE drivkraft.

  • · 1. Jesus gik frem i visdom.
  • · 2. Jesus voksede (vækst)
  • · 3. Jesus var vellidt af både Gud og mennesker.

Den fysiske drivkraft, som indvirker stærkest på følelseslivet, er SEX.

Uden denne indbyggede ledelse til at blive ”frugtbare og mangfoldige,” ville der aldrig have været nogen næste generation.

1. Mosebog kapitel 1 vers 28 ”Gud velsignede dem og sagde: ”Forplant jer og bliv mange, så I opfylder jorden og underlægger jer den! I er herre over fiskene, fuglene og alle de andre dyr på jorden.”

Den mest hellige gave Gud har givet til mennesket er evnen til at genskabe liv.

SEX er skabt af Gud. Der er absolut ingenting galt eller ondt i SEX. Guds Ord taler meget om denne gudgivne seksuelle kærlighed. Det er en forherliget glæde siger Gud i ægteskabet. Sex er Guds idé. Det er ikke noget mennesket har fundet på. Gud har selv udformet den.

Menneske brudepar5Det kristne ægteskab repræsenterer her på jorden den inderlige kærlighed.

Bibelen omtaler Jesus Kristus som brudgom til menigheden som er Jesu brud.

Den kristne familie er det jordiske billede på Guds længsel efter at opfostre åndelige sønner og døtre der skal regere sammen med ham.

Der er forskel på dyrs og menneskers seksuelle drivkraft.

Gud har givet sex i menneskelivet en sådan ophøjet placering at der er forskel på dyr og mennesker.

Dyrenes formering er baseret på automatiske love eller instinkter, som virker forskellige tider af året. Her ligger der ingen kærlighed til grund for den seksuelle parring, kun et blindt instinkt.

Menneskets trang til seksuel kærlighed er anderledes. Det er noget der er nedlagt af Skaberen. Det sker ikke automatisk. Den er latent (uudfoldet) til stede i barneårene, vågner til live og når sin fulde styrke i ungdomsårene.

Sex er os givet af to hovedårsager:

1. Genskabelse af den menneskelige race ved formering.

2. Kilden til dyb åndelig og fysisk glæde for mand og kvinde (hustru)

Bibelen viser to sider af det seksuelle.

1. Advarsel mod misbrug.

2. Den store lykke.

Fordommene har været mange. Ofte tror mennesker i den ikke kristne verden at kristne er underudviklede og gammeldags når det gælder sex. Der er også sagt og skrevet mange dumme ting om dette emne som har været grobund for fordomme.

Troskab er en dyd. Det er der ingen der vil kunne sige imod. Svigt og utroskab smerter. Netop derfor har Gud bestemt at sex hører hjemme blandt to mennesker der er mand og kone. Adskillelse og utroskab medfører altid problemer, sår og smerte. Det er ikke for at lave noget der er forbudt eller ødelægge livets glæder at Gud befaler sex indenfor de ægteskabelige rammer. Det er helt enkelt for at gøre os lykkelige. Det er man også ved at finde ud af i dag i alle samfundslag. Det at være kristen i livsstil er ikke så ringe endda.

En ægtemand skal være ”beruset” af sin hustrus kærlighed. Hvilken hustru har noget imod det?

Jesu brud menigheden skal være beruset af Helligånden som herliggør brudgommen Jesus. Jesus sagde til disciplene før han forlod dem at han ville sende Talsmanden Helligånden. Det skete på pinsedagen at de alle blev fyldte med Helligånden.

Senere kommer der en ny artikel med en tabel. Det vil handle om ægteskabet.

Endnu en WordPress-blog