Bliv levendegjort i Kristus!

Bliv levendegjort i Kristus!

 

Frelsen er underfuld og er mere end frigørelse fra synd.

I sin store barmhjertighed levendegør Faderen os på samme måde, som Han har oprejst Jesus fra de døde. Forbavsende nok er vi i Hans øjnei den samme åndelige stilling som Kristus!

Efeserbrevet kapitel 2 vers 6: ”Han har opvakt os Ham og givet os plads med Ham i den himmelske verden.”

Faderen har løftet sin enbårne Søn op over en vældig pyramide af magter, myndigheder, konger, herskere og diktatorer – enten det drejer sig om mennesker, engle eller dæmoner, Han lagde aalt under Hans fødder.

Efeserbrevet kapitel 1 vers 20-23: ”Med den magt virkede han i Kristus, da han oprejste ham fra de døde og satte ham ved sin højre hånd i himlen,  højt over al myndighed, magt, kraft, herskermagt og hvert navn, som nævnes kan, ikke blot i denne tidsalder, men også i den kommende.  Alt har han lagt under hans fødder, og han har givet ham som hoved over alle ting til kirken;  den er hans legeme, fylden af ham, der skaber hele sin fylde af alle.”

Det er ved at tage vejret fra os, når vi betænker, at Gud gjorde alt dette FOR MENIGHEDEN! Vi blev oprejst med Kristus, og vi deler magten med Ham. Til Guds ære er vi blevet placeret i Kristi Legeme, for at vi skal udrykke hans liv her på jorden. Ingen vanskelighed er for stor for Kristus i os.

Mattæus Evangelietkapitel 28 vers 18.20: ”Og Jesus kom hen og talte til dem og sagde: »Mig er givet al magt i himlen og på jorden. og idet I lærer dem at holde alt det, som jeg har befalet jer. Og se, jeg er med jer alle dage indtil verdens ende.«”

Vi lever i en mørk tid;  men der har været mørke tider i enhver tidsalder. Men til enhver tid har Gud fundet mænd og kvinder, som Han kunne betro at bringe evangeliet videre udi verden, koste hvad det koste ville. Det er på tide, at vi som kristne bliver grebet af verdens nød i dag. Sociale reformer er en af den sande omvendelses værdifulde frugter; hvor menneskers synd bedrøver Gud, og skader den menneskeslægt, der er skabt i Hans billede, vil Gud sætte hele sin magt ind på at forandre situationen. Der mangler noget ved vore dages kristendom: de første disciple var præget af stor omsorg for de fortabte. Vor Herre Jesus brugte meget af sin tid i offentligt eller privat arbejde på at afhjælpe den menneskelige nød; Han helbredte syge, bespiste de sultne og gjorde sig til ven med de sociale udskud i samfundet. Bibelens Kristus interesserede sig for hele mennesket, og kaldte sine disciple til at gøre det samme. Det gør Han også i dag, og Hans omsorg og barmhjertighed har ikke forandret sig siden den tid, da Han vandrede på jorden. Korset var det middel, der skulle nedbryde skellet mellem raser, klasser, hudfarve, position og magtstilling. Intet menneske kan med sandhed betegne sig selv som en Kristi efterfølger, hvis det ikke er optaget af at hjælpe sine medmennesker i deres nød og gør en virkelig indsats for at ændre verden til det bedre.

Mattæus Evangeliet kapitel 5 vers 13:  ”I er jordens salt. Men hvis saltet mister sin kraft, hvad skal det så saltes med? Det duer ikke til andet end at smides ud og trampes ned af mennesker.”

Endnu en WordPress-blog