Tanker

TANKER!

Vi er ofte afhængige af første gangs indtrykket ved mødet med andre mennesker.

Det kan tage tid at bygge relationer der er holdbare.

Modsætningerne kan pludselig som ved et mirakel blive gode samarbejdspartnere.

Pludselig opdager vi, at vi hygger os.

De forestillinger vi har om hinanden holder ikke altid i virkeligheden.

Det fysiske forfald som menneske kan være svært at acceptere; men det må vi uanset om vi vil det eller ej, forholde os til.

Men det intellektuelle er vigtigt. Det er det som udfordrer os.

Vi er ikke bestemt til at være her på jorden altid. Vi vil flytte til himlen en dag.

Vores livskvalitet består i at være kreativ og tjene Gud så længe vi er her.

Guds relationen kan ændre omstændighederne til vores fordel.

Det værste er at blive spærret inde med åndeligt smalsporede mennesker, som nedbryder eller forsøger at ødelægge dit liv og din fremtid.

Fastlåste positioner er en hindring for dit eget livs udvikling.

Den slags er desværre noget mange tvinges til at bruge tid på.

Det tvinger visse personligheder til hele tiden at bryde op og begynde forfra.

Tiden går og den er kostbar.

Det er ikke til at holde ud med en sådan tilstand.

Det er tunnelsyn. Udgangen er spærret, eller langt fremme i horisonten.

Vi udtæres af andres meninger og ind imellem opdager vi at de er brugbare; selvom det i første omgang virkede modsat.

Manglende kommunikation fastlåser relationerne vi bør have til hinanden.

Det hele går i stå og stagnerer når vi ikke forstår hinanden.

Jesus er den store Mester, som havde modet til at vie sit liv helt og fuldt til Guds vilje.

Det var en stor sag. Jesus døde for dig og mig.

Han blev os til frelse.

Man må aldrig lukke af for glæden.

Lad ikke alle fornærmelserne drukne din livsglæde og optimisme.

__________________________________________________________________________Ateisterne kan ikke bevise deres hovedsynspunkt, at der ikke findes en Gud. De kan højest tro det – eventuelt håbe på det. Vi kristne kan så ganske vist heller ikke bevise at Gud findes. Men vi kan give gode grunde for det. Ateismen er i det lys en dårlig begrundet tro.

Ateister ville være mere ærlige; hvis de indrømmede at de ikke er ateister; men agnostikere.

Ateisten lever i flg. deres egen virkeligheds forståelse i et koldt og øde tilfældigt univers. Vi kristne derimod lever i flg. vores egen virkeligheds forståelse i den verden, som vores himmelske Far har skabt og vi forventer at vi ved livets afslutning falder i den levende Guds hænder, som er den kærlige Guds hænder.

Søvnenes funktion er at hjælpe med at rense hjernen. Det er meget vigtigt at man tager søvnen alvorligt og udvikler strategier til at sove godt.


Det kristne liv måles ikke i resultat; men i trofasthed.

Vi tror på en større verden end det vi kan se.

Vi har et håb midt i al håbløsheden.

Et vakum der ikke fyldes med håb, fyldes med frygt.

Sand glæde behøver alvor. – Taber vi alvoren mister vi også glæden.

Guds kærlighed til os er ægte, netop derfor har Han sat alt ind på at redde os.

Gud længes efter sin skabning og vil bo i vores hjerter.

Gud længes efter sin skabning og vil bo i vores hjerter.

For at Gud skal kunne blive i vores hjerter, bør vi gøre plads til Ham.

Alvoren i Guds Ord betyder noget for at evighedens glæde også bliver min.

Glæde er en arv som ikke har noget med denne verden at gøre. Det er bedre end penge og andet jordisk.


Kæmp ikke først og fremmest for et forsvar af det svære, men hvil i Guds nærvær midt i det svære.


Nåden er en læremester!
Titus brev 2:11-14: ”For Guds nåde er blevet åbenbaret til frelse for alle mennesker og opdrager os til at sige nej til ugudelighed og verdslige lyster og leve besindigt og retskaffent og gudfrygtigt i denne verden, mens vi venter på, at vort salige håb skal opfyldes og vor store Gud og frelser, Jesus Kristus, komme til syne i herlighed. Han gav sig selv hen for os for at løskøbe os fra al slags lovløshed og skaffe sig et rent folk som sin ejendom, ivrigt efter at gøre gode gerninger.

Nåden vil lære dig at sige nej til verdslighed.
Nåden lærer mig at forstå Gud.
Verdsligt begær er forskellige fra mennesker til mennesker; men det er kødets gerninger.

Hvordan bliver jeg et bedre menneske?
Jeg tager mig sammen? -Nej- Nåden lærer mig op til at blive den sejrende.

Det er Gud der opfostrer os.


Hvilken del er vigtigt på et isbjerg. 1/10 del stikker op af vandet. 9/10 del ligger under vandet. Noget af det er synligt, andet usynligt.(lige vigtigt hører sammen)

Gud trækker os væk fra kampzonen, så vi kan vokse dybere i Ham.

Evangeliet og nåden er en åbenbaring som er blevet givet til en synder.

Uden åbenbaring er kristendommen, dom og ikke nåde.

De bedste relationer er der hvor man åbner dørene for hinanden og ikke lukker døren eller slukker lyset. Det bedste er at gøre livet godt for hinanden.


Virkelige værdier afsløres sommetider først for én, når man har mistet dem.

Relationer i livet er forudsætning for et godt liv.

Forventningens glæde, aftaler om eller oplevelser er oaser i livets hverdag.

At være sammen i oplevelser er centralt i venskaber.

Forventningens glæde der knytter sig til aftalte begivenheder er frydefulde.

Når man har en aftale om at mødes , så klæder man sit hjerte i festdragt.

Kun med hjertet kan man se rigtigt. – Det væsentlige er skjult for øjet.

SLADDER

Kan give en person position, status og respekt; men det kan også ødelægge  vedkommendes fremtid.

Sladder gør ikke bare en fjer til 10 høns; men til 50 høns.

Landsby sladder er en af de stærkeste kontrol mekanismer.

Sladder er også årsag til at mange skjuler deres problemer og ikke taler åbent om det.

Forhåbentlig begynder unge at lære at arbejde sammen i stedet for imod hinanden.

Benjamin Vogt  Efterskoleelev.

Det er nødvendigt at gennemgå en dannelsesproces samtidig med at man er dygtig.

Daniel Strandby Efterskoleelev.

Det er så vigtigt at være en succes. Man skal kunne leve op til alle mulige mål, og derudover skal man jo også gerne være noget særligt. Perfekt er dermed ikke  engang nok.

Bestyrelsesmedlem, efterskoleforeningen.


Opstandelsesvenner er dem der vil dig det godt. Venner der korsfæster og fordømmer ønsker dig død.

Når vi dør med Kristus, vil Han oprejse os, så at vi også lever med Ham.


Diskussionen.

En diskussion skal gå i samme retning. Hvis man tegner det som pile på en tavle, skal pilene ikke gå imod hinanden.

       

Det er ikke din mening mod min. Pilene skal gå samme vej.

        

Den viden og erfaring, som er baggrund for din holdning, lægges sammen med min viden og erfaring, og sammen går vi på opdagelse mod et tredje mål uden for os selv for at endnu bedre kunne forstå den problematik vi snakker om.


Man kender først smerten af sømmet i foden, når man træder på det.

Der er ting de aldrig vil forstå. Uanset hvor meget du prøver.

Der er for ældre stadig masser af drømme om fremtiden.

Livet er ikke en lang afvikling, men en stadig udvikling.

Man skal vove noget, hvis man vil fortsætte med at opleve noget nyt.

Der er en sidste gang for alting, og ja, man må opgive drømme undervejs, på den måde er livet en lang vemodig tagen afsked; men også et goddag til mange nye oplevelser.


Nehemias var bare en mundskænk, bortført til Babylon; men Gud gav ham mod til at påtage sig opgaven at opbygge muren i Jerusalem.

Ordene Gud gav Abraham er Lech Lecha. Betyder = forlad dit land for din egen skyld. Betyder igen: Gå derhen hvor Gud viser dig for din egen skyld.

Se ikke på din status; men på dine muligheder i Gud.

_______

Den sikreste måde ikke at lave fejl på er ved ikke at foretage sig noget som helst.

Tanken!

Tanken er en have, der kan opdyrkes, så vi kan høste det, vi ønsker.

Tanken er et værksted, hvor livets og evighedens vigtigste beslutninger formes.

Tanken er en våbenmedalje, hvor vi smeder våbnene til sejren, såvel som til ødelæggelsen.

Tanken er en slagmark, hvor alle livets vigtige kampe bliver vundet eller tabt.

Djævelens påvirkning er altid negativ og fører altid ind i en håbløs skyldfølelse og selvfordømmelse.

______________________________________________________

Et skib sejler på havet i vandet, men vandet trænger ikke ind i skibet for da ville den gå under. Vi er i verden; men ikke af verden.

Forandring som Gud ønsker. Det er livets vej til åndelig vækst. Væk med de gamle tanker; ind med Guds nye tanker.

Bevægelighed er naturlig.

________________________________________________________

Guds kraft møder mig, der hvor jeg bekender min afmagt.

Når du selv er blevet ydmyget er du i stand til at vise andre sårede og syndige mennesker barmhjertighed.

Det er når vi ikke har flere ideer eller muligheder, at vi ikke kan gøre andet end at stole på Gud.

Vores fortid skal blive til erfaringer.

Vi skal se på nutiden som en gave og nyde den.

Man skal gøre sit bedste for ikke at miste sin nutid på trods af en pinefuld fortid.

Tro er at have tillid til, at det, som Gud gør, er som det skal være, også selvom det ikke er til at forstå; men ingen ved det hele.

Det handler ikke om store kirker; de må gerne være små.

Vi planter liv og ikke organisation.

Erhvervslivet siger at ledere som har gjort mange fejl har mere respekt, end folk der aldrig har lavet fejl.

Vi er ikke altid herre over eget liv.

Kirken i Norden har en sygdom. Der er forskel på at være kristen og det at være en discipel.

Discipelskab er et liv sammen med Jesus.

Store mænd der har gjort en hel masse uden at vide hvad de skal gøre. Det er eksperimenterende og ikke skrivebordsarbejde. Det kan mislykkes, prøv igen, ikke alt mislykkes, noget vil lykkes.

Alle kristne bør være fyldt med Helligånden og være med.               John Wimber (Vineyard) Vi kan tage mennesker med på alt vi gør.

Der kan komme tider hvor det normale er at være kristen og det vil være unormalt ikke at være det.

Børn siger: Det er ikke nok at gå i børnekirken og søndagen. Vi må følge Jesus.

Vi vil have Jesus fordi han er anderledes og det vil vi gerne være.

Det folk længes efter, er at se kristne leve det ud de tror på.

Menighedsplantning = at sende ud – udtømme sig selv, ikke samle = holde fast i.

Kinesisk ord for Jesus. Den som frelser igen og igen.

Selvom jeg svigter, er han trofast.

Han giver aldrig slip på mig; selvom jeg snubler.

Selvmedlidenhed = kviksand.

Jeg hører ikke længere med til dem der ser tilbage, for de der ser tilbage, er ikke velegnede for Guds rige. Jeg tilhører Guds riget – de fremadskuendes rige.

I naturen er det sådan at enkelt stående træer er mere udsatte når det stormer; end træer der står i grupper.

Træer med kroget og skæv vækst, vælter lettere; end dem hvor kronen er jævnt fordelt.

De træer der står i et fugtigt område er mere udsatte; end dem der står tørt og godt.

At give los vil sige, at du har mere tro til Gud og hans måde at gå frem på; end du har til dig selv og din måde at gå frem på.

Hvordan bliver man en god musikker? Lad musikken nå ud i dine fingerspidser, så du ikke spiller musikken; men musikken spiller dig. Det samme ned Gud – brug ikke Gud. Lad Gud bruge dig.

Laver du noget stort, så husk at det skal være nyttigt for andre.

Jeg synes, at man skylder sig selv at få renset ud i sit hoved en gang imellem.

For Gud er der sandhed til og dets modsætning er løgn.

Nogen sårer fordi de selv er såret.

Livet bliver meningsløst, når der sjuskes med det.

Tro er tillid til Gud, når det kommer til stykket, magter det, som vi ikke selv magter.

Vi skal væk  fra aldersfacismen. Fordelen ved ældre heste er, at de ikke er i lommen på nogen. Der er ro på og de er i stand til at tænke midt i en mediestorm.

En ungdomsfikseretsamfund ændrer samfundet for meget.

Nytænkning er godt; men erfaring vigtigt for balancens skyld ellers vipper det hele over.

Det er ikke altid unge er forandringsparate. De har ikke set verden forandre sig.

Der skal være plads til unge. Det betyder jo ikke at de ældre ikke har nogen plads.

Du har det du tror på.

En glad kristen er en fryd for menigheden, en skræk for helvede og ventet med længsel af himlen.

Kristus tog vore og hele verdens synder, såvel som faderens vrede, på sine skuldre, og han druknede bege dele i sig selv, så vi derved er forenet med Gud, og er blevet fuldstændig retfærdige.

Omstændigheder kan låse situationen; men Jesus har nøglerne og han låser op

Når nogen føder børn ind i denne verden, må det da være deres ønske at de skal vokse op med en god fremtid.

Spørg dog efter den rigtige vej – vend tilbage til de prøvede stier, jeres forfædre trådte. Jeremias 6 vers 16

Man kan ikke helbrede et sår ved at benægte at det findes.   Jeremias 6 vers 14

Tid er som penge på en konto. Den er begrænset.

Man behøver ikke lave noget hele tiden for at udvikle sig. Man udvikler sig også når man lader op.

Det er en god ide at lave en struktur, der giver plads til spontanitet.

Der er ikke noget forkert i at eje denne verdens rigdom; men det er forkert, når denne verdens rigdom ejer dig.

Sammenligning med andre fører til mindre værd eller merværd, og det er ikke de følelser du hae brug for. Du skal være dig.

Lad dit liv forandre verden. Lad ikke denne verden forandre dit liv.

Jesus som læge erfares ikke i tider med helse og sundhed; men når sygdommen raser.

Gud som er vor styrke opleves ikke når vi føler os stærke; men når vi er svage.

Trøsts Gud opleves ikke, når alt kører på skinner; men når vi er tynget af sorg.

Det er bedst at tage en dag af gangen. Kun en dag et øjeblik af gangen.

Aktive mennesker sætter sig aldrig i en gyngestol.

Mod är att våga fast man inte är säker på hur utgången kommer att bli.

Genom att visa heligt mod, är det också lätt att skaffa sig fiender.

Det är inte säkert att just min mening är kyrkopolitiskt gångbar i alla sammanhang.

I vår moderna och sekulariserade tid är det vanligt att man prutar på sanningen.

Det krävar mod att vara Andens röst.

Tro er føde og uro og frygt er gift.

Vi fødes som originaler. Hvorfor skal vi da dø som kopier?

Der er mange der tager imod os når vi bliver født, men det er ofte anderledes når vi skal herfra.


Vi skal skabe gode rammer til børn så de bliver sunde og ansvarsbevidste.

En nedtur betyder at man ryster posen og stiller brikkerne op på en ny måde.

En ung hopper bare ud, uden at tjekke vandstanden.

En gammel undersøger om der overhovedet er noget vand, at hoppe ud i. Tjek vandstanden.

Det kan på alle måder betale sig at hjælpe hinanden frem.

Det kommer nye talenter til gode, når en dygtig og erfaren leder tager de nye under sine vinger.

Vær med til at udvikle næste generation. Det hedder at opdyrke nye talenter.

Vi kan blive så indfanget af hverdage, så vi helt glemmer, at gøre noget nyt.

Bryd vanerne ved engang imellem at gøre noget andet end det du plejer at gøre.

Gør noget du har glemt.

Gør noget du engang elskede.

Gør noget du aldrig har gjort før.

At virke med et sår i din side er evnen til at vende det værste til det bedste.

Du kan ikke trævle det mystiske i lidelsen op og give et logisk svar.

Mange af os må igennem livet med et sår og alligevel virke.

Det eneste der er værre end at være blind, er at have synet, men ingen vision.

Flyskræk. Lettet når man lander.

Er det efterhånden ikke ved at være almindeligt At være anderledes? At det der er almindeligt pludselig er blevet anderledes og det anderledes er blevet det almindelige?

En verden uden de andre ville være kedelig.

En verden hvor alle var ens ville ikke være til at holde ud.

Det vi underviser andre i, er det vi selv har allermest brug for at høre.

Rødder kan du ikke flytte rundt med eller selv lave. Familie er rødder.

Sammenbrud kan give gennembrud.

Det er godt at være glad, ikke kun når man er sammen med andre; men også når man er alene.

Jeg kunne ikke sove i nat, fordi jeg glædede mig så meget til at stå op.

Vi kan sagtens elske at sidde hver for sig og samtidigt være hinandens livsledsagere.

Ingen behøver at være fysisk tilstede, tæt på hinanden hele tiden, for at elske hinanden.

De fleste tænkere har ignoreret fortiden, undtagen som en erfaring eller et historisk forløb der kunne hjælpe dem.

Fortidens oplevelser skal medvirke til at forbedre fremtiden.

Lær af fortiden, men lev ikke i den.

I ungdomsårene brændte man for sagen og ville være med til at forandre. I moden alder prøver man at tilpasse sig; ofte i en lille skuffelse over det svære i at kunne ændre noget.

Ytringsfriheden inkluderer ikke, retten til, at smide med brosten.

 

Når der er en sten, som er så tung, at du ikke kan løfte den, så lad den ligge.

Det der kan bringe de største glæder i ens liv, kan også bringe stor sorg; men det, skal ikke få os til at afstå.

 

Et menneskes prioritet må være læring.

Det er vigtigt for et menneske at lære nye ting.

Hvis jeg ikke lærer noget nyt er det kedeligt.

Den som har øre, han hører hvad Ånden siger til menigheden; ikke hvad menigheden siger til Ånden.

Gud skabte mennesket i sit billede – Og mennesket skaber en gud i deres billede.

Manden til konen: ”Min forstand hindrer mig i at tro!” Konen til manden: ”Det var da en meget lille hindring.”

Troende mennesker lader sig ikke styre af frygt.

Troende mennesker er sådan set ikke bedre end andre. – De er bare anderledes.

Ofte kan negative holdninger skyldes. Manglende kundskab.

Nogle øver sig mere end andre, derfor bliver de bedre end andre, og det, er der ikke noget galt med.

Vi mennesker er meget bedre til at fortælle os selv hvad vi er dårlige til, og så glemmer vi helt, hvad vi er gode til.

Man flygter aldrig til noget – Man flygter altid fra noget. Det er flugtens natur.

Man lærer børn at smide skrald i skraldespanden.

Voksne smider mennesker i skraldespanden.

De som ikke kan føle glæde uden at nedgøre andre mennesker fra andre kulturer dag ud og dag ind er sørgelige stakler: Få et liv.

Noget positivt at sige om landmanden:

Uden landmanden ingen mad.

Gamle dyder bliver aldrig umoderne.

Det er ikke altid let at være sig selv.

Det er en kunst. Først skal man være bevidst om hvem man er og senere skal man beslutte, hvordan man vil være.

Sandhed uden nåde, kærlighed og hensynsfuldhed er ikke andet end, brutalitet.

Der satses mere på motion end på det evige liv. Det øger min jordiske levealder med 5 år.

Jesus talte aldrig om lykke. Han brugte et andet ord der er endnu større – salighed.

Ingenting er så optimistisk som kristen tro.

For Jesus selv var hans verdslige mislykke total – men der begyndte triumfen.

I vort samfund er lykke individualiseret Og koblet løs fra ansvaret for hinanden.

Gud er historiens Herre – Mægtig til at tvinge gudløsheden ind under sin vilje.

Den kristne behøver ikke at fortvivle over omstændighedernes tilsyneladende meningsløshed, tværtimod, han bør have tro til Gud og tillid til, at Gud har det sidste ord.

Der er mange, der ikke rigtig kan tale sammen mere.

Der er mange, der tørrer ud rent samtalemæssigt.

Slukker man for fjernsynet, bliver der meget stille.

Er dit liv fyldt med kærlighed, betyder det intet at din dag er opad bakke, for så kan du bestige selv, det allerstørste bjerg.

Det er umuligt sagde stoltheden. Det er risikabelt sagde oplevelsen. Det er meningsløst sagde fornuften. Giv det en chance viskede hjertet.

Når du bærer Bibelen, får Satan hovedpine. Når du åbner den, kollapser han. Når han ser dig læse den, besvimer han. Når han ser at du lever, hvad du læser, flygter han.

Når du er ved at videresende dette, vil han forsøge at afskrække dig. Jeg har lige slået ham.

Gregorius lovsång

Han blev hungrig – mättade tusenden.

Törstig – Kom till mig och drick.

Trött – Jag ger vila för de tyngda av bördor.

Gråter – Stillar gråten.

Såld till ett billigt pris för några mynt –

Köper världen fri med sitt dyra blod.

En menneskelig prioritet må være læring.

Det er vigtigt for et menneske at lære nye ting.

Hvis jeg ikke lærer noget nyt er det kedeligt.

Rascisme er at nogen bliver nødt til at have andre mennesker under sig for at have det godt med sig selv.

Undertrykker man andre betyder det, at man ikke tilgiver sig selv; end ikke egen fortid.

Alle har vi en fortid på godt og ondt.

Der er visse ting man skal lære at lægge bag sig for, at komme videre.

Personer der prøver at overleve uden dialog, er de planter der ikke får vand. De visner indeni.

Niilo Yli VainioNiilo Yli Vainio finsk pingstprädikant.

Kan du tänka dig, att först tackade jag Gud enbart för allt det goda han gav mig. Nu har jag börjat tacka också  för prövningarna.

 

Gud har funnit det riktigt at inte ge oss uttydningen på lidandets problem.

Ibland händer det att någon tror sig löst problemet;
men lösningen är alttför yttlig.

 

Varför kan inte folk tro, att det är den Heliga Ande som botar och inte jag.

(En fråga Niilo frågade sin fru Linnea med en djup suck).

 

En människa kan inte taga, om det icke bliver henne givit ovanifrån.

 

Den som vill framåt kan inte tjäna som dreng hela livet.

Jesus ropade: ”Det är fullbordat.”

Han fullbordade lagen i ditt ställe. Det gjorde han för att inte du skulle behöva slita med att hålla lagen för att bli salig.

 

Den Heliga Andes kraft botar sjuka. Ja, vad som helst kan ske i ett ögonblick! Den Heliga Ande kan lösa från depressioner. Den Heliga Andes kraft kan lösa från fruktan.

Tilbedja Jesus! Tacka Jesus. Det är hemligheten.

Guds Ande vill uppfylla var och en.

 

Det är märkligt, att en människa egentligen inte kan fatta andras problem, förrän hun själv upplevt någonting liknande.

Den Helliga Ande kan verka lika mäktigt i dag som på apostlarnas tid.

Hein Heinsen billedhuggerHein Heinsen.
Alting kan ikke integreres i hinanden.
Det der giver løshed og fasthed er, en betingelse for stabilitet. Det er ikke beskueren der selv skal finde sin synsvinkel. Den skal kunne ses i det der foreligger.

 

Samfundet generelt: Alle har ret, ingen tør sige, hvor skabet skal stå, og ingen tør være en autoritet.

Kirken er blevet slap og postmoderne. Tilpasset samfundets begreber om kristne værdier.

Hvem er Gud? (Treenigheden) Gud Fader, Gud Søn, Gud Helligånd. Gud Faderen: ”Jeg er den, jeg er.” Guds Søn Jesus: Der døde på et kors. Han siger om sig selv, at han er Gud, og at han er Guds Søn. ”Jeg og Faderen, vi er ét.” Gud Helligånd: Flammerne sætter sig hvor de vil. Ånden suser og vi véd ikke hvorfra den kommer. Den bevæger os og Jesus bliver hel for os.

Jesu guddommelige kraft kan blive en gennemstrømmende virkelighed i dit liv.

Himmelen kan komme ned og fylde dig med dets herlighed. Du vil aldrig blive den samme.

Det mindste med mening har altid større værdi end det største uden mening.

Mennesket trampes ihjel – men dansen fortsætter.

Man skal være meget klog for at spille dum.

Læger kan transplantere et hjerte; men et nyt liv er det bare Gud der kan skabe.

Det største under er sjælens frelse.

De guddommelige love ligger højere, end det som videnskaben og medicinen kender til.

Har du oplevet: Jesus var mig så nær at det var som om han gik ved siden af mig.

Der er altid en plads ved Jesu hjerte for alle som vil høre ham til.

Jesu kærlighed rummer alle vore bekymringer og mere til.

Allt det som ingenting var blev klippfast i Frälsarens ljus.


Jo mere du ser af verden, des mere opdager du,  hvor mangfoldig den er.

Det letteste er at blive enige om ikke at gøre noget – kunne man ikke i stedet enes om at gøre noget.

Grämelse, självförakt, skam och skuld för gamla misslyckanden, verkar nedbrytande på både kropp och själl.

At være utilfreds er en god begyndelse. Da ved du nemlig at der er noget du ønsker at lave om på.


Det er netop lige på det område hvor du ikke længere kan holde det ud,  at Gud kalder dig til at lave det om.

Kunsten at undre sig. Vi glemmer at undre os over livet, når vi bliver voksne.

Husk at motionere den indre forundringsmuskel,  når livet ikke hænger sammen, som du troede.

 

Problemet med at blive voksen er ofte det,  at vi ligesom bliver så slappe i det.

Hvorfor irritere sig over noget, man ikke kan ændre alligevel.

Hvordan får man børn til at behandle hinanden pænt,  når voksne ikke kan?

Vi bør med årene oparbejde en forståelse for,  hvordan vores handlinger virker på andre.

Hvad der undrer mig er de mennesker der ikke bliver klogere med alderen.

Nu males der med mørkere farver; men lad os alligevel se op og ud og sætte vore bekymringer i forhold til et større perspektiv.

Det, du føler, udstråler du.  Det, du udstråler, reagerer andre på.

 

Nutiden er den side af fortid og fremtid, som vender vores vej.

Mod defineres ikke som dem der kæmpede uden at falde, Men som dem, der kæmpede, faldt og rejste sig igen.

Synd er som falske toner.

 

Synd er som når en musiker rammer en forkert tone. Det kan ske for den bedste; men er ikke det normale.


Det er ikke let at forklare et hvorfor; men jeg kan lære et hvordan.

Det er vigtigt at kunne vende det værste til det bedste.

Vejen der ikke starter i hjertet ender blindt.

Du har ikke tid til Gud; men skal han have tid til dig, den dag du har brug for ham?


Kun den Gud har kaldet, kan holde visionen levende.

Lad dig ikke slå ned; men lad dig i stedet blive løftet op.

Underkastelse er at give op. Overgivelse er at give over.

Falsk ydmyghed = er at begrænse Gud. Tillidsfuld attityd = TRO.

Det er Gud der gør et menneske til menneske. Mennesket består af: Ånd, sjæl og legeme.

Langt fra at føle mig på den høje hest, skal jeg betragte mig selv for en ringe fodgænger, der beder andre prøve den vej, jeg prøver.

Mennesket bliver imponeret af handling. Gud bliver imponeret af lydighed.

Nåden er ikke afhængig af hvad vi har gjort for Gud; men nåde er afhængig af hvad Gud har gjort for os. 

Når vi altid tror at det dårlige i vores liv er de andres fejl, de andres skyld, så er det svært at tilgive. Så går vi i stå og forstener.


Når vi altid tror at det dårlige i vores liv er de andres fejl, de andres skyld, så er det svært at tilgive. Så går vi i stå og forstener.

Nej til at bryde ensomheden. Vent ikke på fællesskabet, giv fællesskab.

Der skal så lidt til at hjælpe så meget.

Tanker af John Wessel:
Når spiritussen går ind, går forstanden ud. Er det mon derfor nutidens unge går så længe i skole?
Livet er ikke lutter lagkage. Men det er vel også rugbrødet, der gør stærk?
Ville man glæde sig lige meget over solen, hvis der ikke af og til var overskyet?
Tanker om familien.

 

Familien udsættes for bombardementer fra medierne. De behøver ikke at have den største indflydelse.

Manden er familiens leder og det er hans pligt at sørge for, at modvirke i stedet for at bidrage til vanviddet.

Det handler om dømmekraft. Beskyt familien. Familiesystemet er ikke et forældet system.

Familien er endnu vigtigere i dag end nogensinde før i tidligere generationer.

Familien kan tage kampen op overfor verden.

Tanker om børn.


Børnene er den største skat, vi ejer, og det er på tide at den får lov til at stråle.

Det er kun rimeligt at børnene stråler, for hvis vi gør vores arbejde ordentlig vil de stråle.

Børnenes mor skal kunne trives og blomstre, ligesom det er nødvendig for hele familien.

Det er ikke forkert at øve indflydelse og skabe fortrolighed der kan opbygge stabile værdinormer.

Lærere, slægtninge, bekendte, jævnaldrende børn, kan have  interesser og værdinormer som er anderledes fra vores og det vi ønsker for vores børn; men det betyder ikke at vores indflydelse er forkert.

Vis selv en bedrager tillid og han vil ikke kunne unddrage dig en vis respekt.


Gud er faderen, der altid ser dig, selv på den største afstand.

Folk der stoler på hinanden, vil lettere kunne samarbejde.

Utroligt.

Vi tror, hvad aviserne skriver, men sætter spørgsmålstegn ved, hvad Bibelen siger.

Dine tanker programmerer dig.

Deprimerende tanker bremser energi og handlekraft.

Hvis du vælger tanker der er inficeret med vrede og bitterhed, så skaber du fremmedgørelse, isolation og fjendtlighed.

Hvis du virkelig vil være et menneske som med håb fokuserer på Kristus, må du begynde at tænke tanker som giver dig en sådan personlighed.

Vrede er udtryk for at være bange, frustreret eller såret.

Programmere dig selv positivt og ikke negativt.

Vi er ofte i dialog med andre hele dagen; men hvornår er du i dialog med dig selv.

Du kan ikke undgå at vælge, selv det at ikke vælge er et valg.

Sladderbøtten.

Fortæller nogen noget til dig om andre, kan du være sikker på at der også bliver fortalt noget om dig til andre.

Eftertanke:

Når du vælger adfærden, vælger du følgerne.

Når du vælger tankerne, vælger du følgerne.

Når du vælger tankerne, vælger du de fysiske reaktioner.

Jeg ved at der ikke er noget bedre end det jeg har fundet, undtagen mere af det, som jeg har fundet


Det kan godt være at man hører noget negativt, men lyt ikke til det.

Når Gud har en plan skal man ikke gå sin egen vej.

Konen kan være en vinge på ryggen og ikke en klods om benet.

En dronning er ikke bange for at få fiasko.

Det kan godt betale sig at overhøre hjernens bureaukrat og tvinge sig selv til at opleve noget nyt.

Kærlighed er det ultimative udtryk for vilje til at leve.

Social arv kan både være positiv eller negativ. Negativ social arv kan for eksempel være kriminel løbebane, der går i arv mellem generationerne. Positiv social arv kan for eksempel være en sund livsstil.

Hvordan kan børn se, at de voksne godt kan li’ dem? – På følelserne.

Endnu en WordPress-blog