Hvad skal man gøre med vrede?

Hvad skal man gøre med vrede!

  1. Undersøg årsagen til din vrede.

Gud lod det ske for at prøve din sagtmodighed. Vær på vagt næste gang, du bliver irriteret, for det vil hjælpe dig i din åndelige vækst. Tak derfor Gud for irritationens kilde. Den skal afprøve din åndeligheds ægthed og styrke.

  1. Udlever din synd til Gud.

Spørg dig selv: Hvilken selvisk indstilling ligger til grund for denne irritation? Har den bragt en dårlig egenskab frem i lyset, som ikke passer sig for et Guds barn? – Irritation virker som en smeltedigel, der lutrer guld. Under denne intense hed kommer alle urenheder op til overfladen, og nogle af disse har man måske ikke før vist noget om i ens liv. Gud, den store guldsmed, lader det ædle metal være over ilden, til det er blevet lutret helt. Når guldet er rent kan Han se sit eget ansigt i det. En sådan lutringsproces, hvorunder du bekender din synd og får Guds tilgivelse, vil fremme din åndelige modning, og du lærer at se Guds hånd bag prøvelserne i stedet for at bekæmpe dem.

Du må være klar over at du aldrig kan hjælpe folk længere frem end du selv er nået. Du kan ikke give noget, som du ikke selv ejer.

  1. Udtøm dig selv for alle dårlige egenskaber ved erkendelse, bekendelse og tilgivelse hos Gud.

Spørg derefter dig selv: Hvilke gode egenskaber vil min himmelske Fader give mig i stedet for de dårlige, jeg overgiver til Ham?

Ophold dig aldrig ved livets negative sider. I Guds regnebog er der altid et kors som et PLUS-TEGN. – Søg Guds ansigt og Hans ord for at finde frem til de rette egenskaber som en erstatning for dem, du er blevet udtømt for. Galaterne kapitel 5 vers 22-23 Åndens frugt.

Når man behandler sine prøvelser på denne måde bliver de til hjælp og ikke en hindring for dig.

Når vi beder til Gud om at blive mere lig Ham. Da giver det måske mere sennep end sukker i en periode. Det kræver meget arbejde fra Guds side at danne og forme dig. Du ligner en rå stenblok, som behøver tilhugning, mejsling, boring og finpudsning. Ethvert hug i stenblokken gør ondt; men Gud gør det hele så nænsomt, så at du kan udholde behandlingen af Hans mesterhænder. Jo mere du undgår denne tildanning, desto mindre brugbar er du for Kristus.

Det er det der menes med udtryk som ”glæde sig under trængslerne”

Hvis dine motiver er Guds ære, forvandles trængslerne til et springbræt; hvis ikke bliver de til en spærrebomme.

Aktiv tro klynger sig til Gud på trods af alle skuffelser.

Du vil aldrig møde dalens lilje, før du kommer ned i dalen.

Du vil aldrig kunne se den strålende morgenstjerne, før det er mørkt omkring dig.

Gud ønsker at din tro til Ham skal forblive usvækket. Du kan også i den voldsomme hede med et smil på ansigtet sige: Jeg tror stadig på dig Herre.

Endnu en WordPress-blog