De ti bud

De ti bud er kærlighedens moralske lov i ord.

De første fire bud drejer sig om menneskets handlinger overfor Gud.
De sidste seks bud handler om forholdet mellem mennesker indbyrdes.

Religion181. Mosebog kapitel 20

Gud har ikke givet os en lovbog men en retningsbestemt vejviser.

De ti bud som blev givet til Moses afspejler og udtrykker ånden,
som findes i den moralske lov.

De ti bud giver udslaget i Guds retfærdigheds principper.

Jesus fremsatte den samme moralske lov i nedskrevet form med to bud.

Lukas Evangeliet 10:27 ‘Du skal elske Herren din Gud af hele dit hjerte
og hele din sjæl, med al din styrke og hele dit sind,
og du skal elske din næste som dig selv.’«

Det første bud:

Du skal elske Herren din Gud af hele dit HJERTE – det betyder af hele din viljes mål.

Du skal elske Herren af hele din SJÆL – det betyder med alle dine sanser og følelser.

Du skal elske Herren af hele dit SIND – det betyder med alle dine tanker,
som er forstandens sæde.

Du skal elske Herren af hele din STYRKE – det betyder med alle dine fysiske handlinger.

Gud anmoder os om at sætte ham på første pladsen: at søge hans rige først.

Det andet bud:

Det betyder ikke nødvendigvis at jeg skal acceptere alt hvad andre gør.
At elske sig selv betyder at man ønsker omsorg og glæde. Selvviskhed er noget andet.
Det er at man ønsker, kun at der tages hensyn til mig,
ligegyldigt er det hvordan andre har det.
Et selvvisk menneske tager kun hensyn til andre hvis det kan betale sig for ham selv.
At elske sig selv er nødvendigt; men selvviskhed er synd.
Disse to bud kan Paulus sammenfatte i et enkelt ord.

KÆRLIGHED

Paulus siger at kærligheden er lovens opfyldelse.*
Kærligheden er viljens frie vilje og fornuftige valg.
Den vælger af sig selv det som er rigtigt hvad enten det bringer personlig fordel eller ej.
Kærligheden glæder sig over det gode som andre gør.
Kærligheden viser omsorg for en fremmed lige såvel som en ven.
Kærligheden skaber et rent liv med gode handlinger.
Kærligheden er udholdende, når der opstår spændte situationer.
Kærligheden længes efter at tilgive og vise barmhjertighed.
Kærligheden er ærlig og giver sig ikke ud for noget andet.
Kærligheden hjælper de elendigste i samfundet.
Kærligheden er retfærdig og stærk, ikke svag og sentimental.
*Romerbrevet kapitel 13 vers 3: Kærligheden gør intet menneske fortræd.
At vise kærlighed er derfor at opfylde lovens krav.

At følge Guds kærligheds lov er i Guds øjne at være fuldkommen.

Kærligheden er ikke en følelse eller en tanke; men et valg der foretages med fornuft og omtanke.
Kærlighed er at gøre mod andre det som vi ønsker de skal gøre mod os.
Kærligheden forlanger kun at vi skal bruge det vi har.
Kærligheden forlanger ikke mere af os end vi er i stand til at gøre.
Guds bud er ikke svære.

Læs eventuel kærlighedskapitlet i 1. Korinterbrevet kapitel 13.

Endnu en WordPress-blog