Mit barndomshjem!

Mit barndomshjem!

I min barndom har jeg boet forskellige steder. Sønderjylland, Salling og Mors.

I Nykøbing Mors boede vi først i Klingenbergsgade; men det var bare med henblik på at finde et andet sted senere. Det sted hvor vi havde den bedste tid var i Markedsgade. Her var der god plads, og vi havde vældig god kontakt med naboerne. Der var flere med børn, så vi havde nogen at lege med. Bag huset var der en stor gård med en høj bakke. På toppen af bakken kunne vi gå op til en anden vej, og hurtigt komme til pinsekirken.

Når det var vinter kunne vi tumle i sneen, og kælken gik med fuld fart ned af den høje skrænt. Vi kunne spille bold og tennis, jo det var rigtigt børnevenligt. I dag er det altsammen revet ned.

Et billede som I kan se her viser min mor og lillesøster i køkkenet.

Vi havde fået gæster, som ofte skete det at Anders Pedersen kom på besøg. Han var en meget bibelkyndig person, og elskede at dele sin kundskab med andre. Han kom meget rundt i hjemmene hos folk, og betjente dem med bibelundervisnig og bønnesamvær. Utallige mange samtaler og bibelundervisning har jeg deltaget i her hos mine forældre sammen med denne Pedersen. Han kom flere steder på besøg i hjemmene. Nogle gange var der bare en familie som lyttede; nemlig dem han var på besøg hos. Andre gange havde han nogen med som gerne ville deltage. Mine forældre kunne omgås med alle, både dem fra egen kirke, pinsekirken som i Nykøbing Mors hed Evangeliemenigheden. Vi havde også venner fra Apostolsk Kirke  og Maranatha. Pedersen talte ind imellem om de sidste tider. Det er virklig mange år siden, mere end 50 år siden. Jeg har været et sted mellem 12-14 år gammel. Pedersen fortalte, og vi lyttede med stor opmærksomhed. Han sagde bl.a. at en en dag ud i fremtiden ville ingen have sedler eller mønter som betalingsmiddel. Tegnebøger ville gå over i historien, og folk ville bare overflytte penge til deres forskellige kontoer. Det hele ville foregå automatisk med moderne teknik. Han sagde ingenting om mobiltelefoner; men han talte om chips, som jo sidder i vore dages mobil telefoner o.a. tekniske apparater, som ingen i min barndom havde fantasi til at forestille sig.

Et andet billede viser hele kærnefamilien Grove med Pedersen og fru Andersen ved kaffebordet. Et sådant lille husmøde sluttede altid med franskbrød og syltetøjsmadder og vel også ost; men i hvertfald altid mors flødeskumslagkage og selvfølgelig en god dansk kaffetår.

Se bare hvor hyggeligt det var i barndomshjemmet. Min mor Anne Marie og min søster Ruth til venstre. Til højre, mi far Peter  med lillebror Poul Erik i nattøj. Han ville ikke sove når der var møde. Så er der jo også lige mig, og fru Andersen sammen med Pedersen.

Jo, bestemt skønne minder.

Oversat til svensk

Mitt barndomshem!

I min barndom har jag bott på olika platser. Södra Jylland, Salling och Mors.

I Nykøbing Mors bodde vi först på Klingenbergsgade; men det var bara för att hitta en annan plats senare. Platsen där vi hade den bästa tiden var på Markedsgade. Här fanns det gott om plats och vi hade väldigt bra kontakt med grannarna. Det var flera med barn, så vi hade någon att leka med. Bakom huset fanns en stor gårdsplats med hög kulle. På toppen av kullen kunde vi gå upp till en annan väg, och snabbt komma till pingstkyrkan.

När det var vinter kunde vi tumla i snön och kälken gick i full fart nerför den höga backen. Vi kunde spela boll och tennis, det var verkligen barnvänligt. I dag har allt rivits.

En bild som du kan se här visar min mamma och lillasyster i köket.

Vi hade tagit emot gäster, som ofta hände att Anders Pedersen kom på besök. Han var en mycket bibelkunnig person, och älskade att dela med sig av sin kunskap till andra. Han besökte människors hem mycket, och betjänade dem med bibelundervisning och bönesamlingar. Otaliga samtal och bibellektioner jag deltagit i här med mina föräldrar tillsammans med denna Pedersen. Han besökte hemmen på flera ställen. Ibland var det bara en familj som lyssnade; nämligen de han besökte. Andra gånger tog han med sig någon som ville vara med. Mina föräldrar kunde umgås med alla, båda från den egna kyrkan, pingstkyrkan som i Nykøbing Mors hette Evangeliemenigheden. Vi hade också vänner från den Apostoliska Kyrkan och Maranatha. Pedersen pratade ibland om den sista tiden. Det var många år sedan, för mer än 50 år sedan. Jag har varit någonstans mellan 12-14 år. Pedersen berättade, och vi lyssnade med stor uppmärksamhet. Han sa bland annat att ingen en dag i framtiden skulle ha sedlar eller mynt som betalningsmedel. Plånböcker skulle gå till historien, och människor skulle bara överföra pengar till sina olika konton. Allt skulle ske automatiskt med modern teknik. Han sa ingenting om mobiltelefoner; men han pratade om chips, som finns i dagens mobiltelefoner etc. tekniska enheter som ingen i min barndom hade fantasi att föreställa sig.

En annan bild visar hela familjen Grove med Pedersen och fru Andersen vid bordet. Ett sådant litet husmöte slutade alltid med franskt bröd och marmeladsmörgåsar och förmodligen ost också; men åtminstone alltid mammas vispgräddekaka och såklart en god dansk kaffesippa.

Se bara hur mysigt det var i barndomshemmet. Min mamma Anne Marie och min syster Ruth till vänster. Till höger pappa Peter med lillebror Poul Erik i nattkläder. Han ville inte sova när det var möte. Sedan har vi mig, och Fru Andersen tillsammans med Pedersen.

Ja, verkligen underbara minnen.

Endnu en WordPress-blog