Kraftens plus side!

Kraftens plus side!

    1. FRED – Selv under forfølgelsens storm vil du eje fred med Gud.

Mennesker kan forsøge at angribe din karakter, dit omdømme, ja, endog dit liv.

De vil aldrig kunne ryste dig ud af ”den fuldkomne fred”, som overgår al forstand.

Fred har den med en ren samvittighed. Ved Guds nåde har jeg sejr over synden.

Helligånden salver dit liv og dine læber med Guds gode gaver og retfærdighedens frugt.

Filipperbrevet kapitel 4 vers 7: Og Guds fred, som overgår al forstand, vil bevare jeres hjerter og tanker i Kristus Jesus.”

    1. FORMÅL – Livet er ikke nogen meningsløs søgen efter mening.

Bevidstheden om Guds nærvær og hans formål med dit liv fortrænger al overfladiskhed, og hans strømme flyder gennem din sjæl.

Du lever ikke længere for at behage mennesker; men din Fader, som ser i løndom.

Mattæus Evangeliet kapitel 6 vers 18:så du ikke faster synligt for mennesker, men for din fader, som er i det skjulte. Og din fader, som ser i det skjulte, skal lønne dig.”

Du tager dig længere af, at mennesker kritiserer og bagtaler dig. Du har ikke nogen egen ære at kæmpe for, så kan du heller miste den. Da du nu lever det evige liv, har du ingen frygt for døden. For Herrens skyld lider du med glæde; idet du regner dit liv for at være en gangbar mønt i din Kongens hånd.

    1. FYLDE – Hvad der tæller mest, er at du er blevet brugbar for Gud.

I stedet for goldhed er der velsignelse. Dit livs træ bærer blomster og frugter i stedet for tørre grene og visne blade. Kristi kærlighed stråler ud fra dit hjerte og fylder en verden flitterstads med guddommelig realitet.

Religiøse kirkegængere mærker, at der er indhold i dit liv, hvad enten de vil indrømme det eller ej. Herren Jesus er dit samtaleemne og er blevet det vigtigste i dit liv.

Endnu en WordPress-blog