Tabel

Homoseksualitet

Tabel!

 

Perversitet Karaktertræk Sjælelige konflikter
Homoseksualitet eller lesbianisme (kønsligt samkvem med personer af samme køn) den sidste betegnelse for samkvem mellem kvinder. Snævert, interesseområde, overfølsomhed, et blomstret sprog, sentimentalitet – sanseligheden stimuleres af out rede klæder, bestemte lyde, prangende ornamenter. Intens skuffelse, dyb ensomhed, misundelse. Viljesvækket på grund af urent begær. Tankerne opfyldt af sanselighed.
Synlige handlinger bliver til en vane og vanen til en last.

(Titus Brev 1 vers 15-16)

”Alt er rent for de rene, men for de vantro og urene er alt urent. De har dårlig samvittighed, og deres tanker er urene. De hævder ganske vist, at de kender Gud, men deres livsførelse viser noget andet. De er afskyelige, ulydige og ude af stand til at gøre noget godt.”

En stadig voksende og destruktiv skyldfølelse, som man kompenserer for ved ”gode gerninger” og ”religiøs aktivitet.”

2. Timoteus Brev 3 vers 5-9

”De vil have en overfladisk religiøsitet, men vil ikke have noget med Guds kraft at gøre. Hold dig fra den slags mennesker. Nogle af dem er falske lærere, der trænger sig ind i hjemmene og får magt over svage kvinder, der går rundt og er tynget af skyldfølelse over deres synder. Sådanne kvinder har et utal af behov og er altid parate til at følge nye lærere. Men de når aldrig frem til at forstå sandheden. Som Jannes og Jambres satte sig op imod Moses, sådan sætter de falske lærere sig op imod sandheden. Deres sind er fordærvet, og deres tro holder ikke under prøvelser. Derfor kan de heller ikke blive ved. En dag vil man indse, hvor tåbelige de er – ligesom det skete for Jannes og Jambres.

Tilstanden forværres og præges af rastløshed, oprør og frygt. – Personlighedens nedbrydning begynder.

Jobs Bog 18:5-14

”Synden fører nu engang til straf, og de ondes livslys slukkes. Mørket indhyller deres bolig, og de får et ulykkeligt endeligt. Deres faste skridt bliver usikre, de snubler over deres egne ben. Deres fødder fører dem til fald, de er ude på gyngende grund. De går lige i fælden og sidder fast i saksen, får en løkke om foden og kan ikke komme fri. En skjult snor er spændt ud over vejen, et reb ligger parat som en løkke. Rædselen kommer imod dem fra alle sider, angsten er lige i hælene på dem. Deres livskraft udtæres, undergangen ligger på lur efter dem, sygdom æder dem langsomt op, døden har lagt sin klamme hånd på dem. De trækkes ud af deres trygge bolig og føres frem til den frygtelige død.”

Lasten har til sidst formet karakteren.

Efeserbrevet 4 vers 17-19

”På Herrens vegne siger jeg: I må ikke længere leve som de gudløse, der ikke har noget mål i livet. På grund af deres formørkede tankegang, deres uvidenhed om Gud og deres afvisende holdning er de fremmedgjorte over for det liv, Gud gerne vil give dem. Det rager dem en papand, hvad der er Guds vilje, og I deres egoisme har de kastet sig ud i en umoralsk livsstil.”

Fornægter Bibelens sandheder og moralske ansvar. Fortabelse fordi Gud har givet op. Ingen sans for naturlige følelser og tanker, kun for syndens begær.

Romerbrevet 1 vers 28:

”Fordi de ikke sætter pris på at lære Gud bedre at kende, har han overladt dem til deres egen forfejlede tankegang og umoralske livsførelse.”

 

Fuldstændigt slaveri, dødt følelsesliv, tomt ansigts udtryk, unaturlig stemmeføring, stærke selvmordstanker.

Se 1. Timoteus 1 vers 6:

”Det er, når folk glemmer kærligheden, at de begiver sig ud i sådanne formålsløsediskussioner.

 

 

Endnu en WordPress-blog