Særlige spørgsmål

Særlige spørgsmål!

Bekendelse

  1. Hvor langt skal man gå i sin bekendelse og erstatning?

Svar: I almindelighed kan man sige, at man kun skal bekende i den
udtrækning, man har syndet. Hvis du alene kun har syndet overfor Gud, så bekend kun for ham. Synder du mod en anden, så må du bekende for den person alene. Har du syndet overfor en gruppe, bør hele gruppen høre din bekendelse. Der er ikke nogen mening i at bekende sin synd, som er ukendt for andre der ikke er indblandet.

Genoprettelse og erstatning skal ikke drives videre, end det er menneskeligt muligt.

  1. Jeg er ikke virkelig ked af min synd, hvordan kan jeg så angre?

Svar: Du har ikke virkelig set synden, som Gud har set den. Helligånden kan overbevise dig om synd og resultatet deraf.

  1. Hvad nu, hvis jeg falder og gør den samme synd igen?

Svar: Det vil sjældent ske, hvis din anger har været dyb første gang; men skulle det ske igen er der ikke andet at gøre end at bekende det igen. Bekendelse er vejen til at sejre og ikke at handle forkert i fremtiden.

  1. Hvad vil der ske, hvis de jeg bekender for, ikke vil tilgive mig?

Svar: Igen må man sige, at det nok er en sjælden undtagelse; hvis bekendelsen er dyb og ærlig. Skulle det allievel ske kan du med dit forandrede liv og opførsel vise at du virkelig mente, hvad du bad om.

  1. Mine overordnede vil ikke give mig lov til at bede om tilgivelse.

Svar: Afholder f.eks. dine forældre eller din chef dig fra at ordne et forhold, så må du adlyde dem og bede Gud om at forandre deres indstilling. Gud kan forandre deres sind; men du må ikke trodse deres gudgivne autoritet og tage forhold der har med dem at gøre, i dine egne hænder.

Det er kun tilladt at træde op mod en autoritet i forbindelse med en befaling om at du skal fornægte din tro på Gud eller hvis nogen vil have at du skal begå en forkert handling.

  1. Hvorfor er det så vigtigt foruden bekendelse også at yde erstatning?

Svar: Det er kun i genoprettelses processen der kan skabes orden igen.

  1. Stjålne sager.

Svar: Mange ny omvendte vil af Helligånden blive mindet om at de ting de har stjålet skal de aflevere tilbage eller erstatte.

8. Venskaber.

Svar: Der er måske nogle af dine venner der har brug for et brev eller en erstatning?

9. Andre.

Svar: Hvis du har ødelagt en andens omdømme, må du bede om tilgivelse for din misundelse. Vær derefter med til at bygge personens rygte op igen. Har du såret din familie så må du bede om tilgivelse og beslutte at gengælde ondt med godt.

 

 

 

 

Endnu en WordPress-blog