At få livet til at fungere

At få livet til at fungere!

Kirken i hjemmet er afgørende for mange. Traditionens vej er nok lettere at betræde, men i det lange løb volder den besvær, eftersom den giver større problemer og vanskeligheder i finansiel og organisk henseende, og derved trækker den store veksler på ens tid og evner.

Den kommende generation har chancen for at gøre brug af menigheden i hjemmet. Den er tidens svar hvis ellers der er unge mænd og kvinder som vil praktisere tanken.

Rundt om i verden er der mange som længes efter virkelig fællesskab, og som samles i hjem til bøn og bibelstudium.

De der ikke forstår Guds tanke vil søge at skabe harmoni blandt kødelige kirkegængere, der knyttes sammen på bekostning af de store trossandheder.

De der har øjne til at se, skal være vidner til en vældig enhed blandt de troende, som er rede til at forsvare den kristne tro, der engang er blevet overgivet de hellige.

Johannes Åbenbaring kapitel 18 vers 1-5: ”Derefter så jeg en anden engel stige ned fra himlen med stor magt, og jorden oplystes af dens glans.  Den råbte med kraftig røst: Faldet, ja, faldet er det store Babylon, det er blevet bolig for dæmoner, skjul for alle urene ånder, skjul for alle urene fugle og skjul for alle urene og afskyelige dyr. For alle folkeslag har drukket af hendes utugts harmes vin, jordens konger har bedrevet utugt med hende, og jordens købmænd er blevet rige af hendes overdådige vellevned. Og jeg hørte en anden røst fra himlen sige: Drag ud fra hende, mit folk, for ikke at deltage i hendes synder og blive ramt af hendes plager. For hendes synder har hobet sig op til himlen, og Gud har ikke glemt hendes uretfærdigheder.”

 Apostlenes Gerninger er ved at blive genoplivet. Forfølgelse fra en religiøs magt, der har en verdensregering bag sig, er allerede ved at forberede sig til at voldsomt lange ud efter den opvågnende kirke. Det må vi være forberedte på. Det er Gud og ikke mennesker der kan forberede noget, men vi må være rede til at handle i takt med Ham; hvis vi klynger os til de gamle veje, risikerer vi at blive siddende tilbage uden olie på lampen, når Brudgommen kommer.

Hvad skal jeg gøre? – Begynd i hjemmet med et bibelstudium og en bønnegruppe.

Endnu en WordPress-blog