Materialisme – ateisme – humanisme


Materialisme – ateisme – humanisme!

Disse tre ismer er vor tids dominerende ismer i det offentlige rum. Man hævder at det er det bedste der er sket siden oplysningstiden. Ateismen betragtes som det intellektuelle hæderligste når det forholder sig til virkeligheden. Troen på en gud er ren fantasi og virkelighedsflugt. Tro anses ikke for at være for intellektuelle; men alligevel findes der mange intellektuelle troende også i Skandinavien. Man vil gerne have masserne til at tro at kristen tro er på vej at uddø. Nu skal vi jo ikke tro på alt hvad vi hører; men undersøge hvordan det er i virkeligheden. Den offentlige mening sluges næsten uden nogen tilkendegiver noget andet af de fleste. Den offentlige mening høres hvad enten det er rigtigt eller forkert. Det er nødvendigt for den der ønsker den rigtige virkelighed at undersøge sagen. Tro ikke på løgnen at kristenheden ikke vokser. – Nogen påstår at Darwin gjorde det muligt at være en intellektuel tilfreds ateist. Ingen må sætte spørgsmålstegn ved det, fordi de videnskabelige holdninger giver udtryk for denne påstand.

I videnskaben findes der også forestillinger som kræver tro for at vi kan tro det. Det er ikke alt det der siges i videnskaben der kan bevises; selvom det påstås at det kan bevises. Igennem årene har man ændret mange forestillinger fordi nogle beviser afkræftede tidligere antagelser. Jo det kan man sige videnskab og ateisme er også en tro. – Kan man hævde at en virkelighedsopfattelse som man tror på er sand? – Hvordan ved vi at en virkelighedsopfattelse er korrekt? Det er svært at svare på. – Jeg tør sige som et troende menneske, at ingen kan hævde at vide noget som helst om hvordan virkeligheden virkelig ser ud. Videnskaben kan ikke give svaret vi søger. Videnskab er ikke en person som siger eller udtaler noget. Videnskaben kan ikke beskrive den korrekte virkelighed. Videnskaben er ikke andet end et menneskeligt værktøj i et fejlende menneskes hånd. Historien er fyldt med eksempler på videnskabens fejltolkninger.

Der er eksempler som rasebiologi. Rasebiologisk forskning er blevet droppet fordi ideologisk og politisk misbrug blev resultatet.

Når vi taler om det materialistiske verdensbillede opdager vi dens mangelfuldhed. Massemedierne basunerer ud den, og vi påvirkes til at tro alt det vi hører og ser som fakta. Skolebøgerne påvirker eleverne, og de presses til at acceptere den. I det offentlige rum hører man næsten aldrig kritiske røster mod denne forestilling. Den accepteres som sandheden. Kristen tro og Bibelen er bare myte og fantasi. De som mener noget andet bliver som regel latterliggjorte.

Et andet ord som også bruges, er faktaresidens.  –  Dette ord betyder at man ikke lader sig påvirke af fakta når fakta strider imod ens egen overbevisning.

Når det gælder de såkaldte oplyste mennesker, er religion og Gud/gud altid måltavle for deres kritik, samtidigt har man en stærk uvilje at rette kritikken mod sin egen forestillingsverden.

Endnu en WordPress-blog