Åndens kraft

Modtag Åndens kraft!

Helligånden er gaven over alle gaver som vi modtager fra denLynnedslag opstandne Kristus.

Det er en kærlighedens dåb. Det der betegner Åndens kraft er dens evne til at gøre Guds ting reelle for os.

En mand som er fyldt med Guds Ånd er følsom og troværdig.

Helligånden salver hans budskab og gerninger, så de virker overbevisende på andre.

Apostlenes Gerninger kapitel 2 vers 37: ”Peters ord ramte tilhørerne lige i hjertet, og de sagde til ham og de andre apostle: ”Brødre, hvad skal vi gøre?”

Hvordan er det med dig min kære ven? Er du modtagelig og villig til at lade dig fylde med Ånden?

Hans gave tilbydes ethvert Guds barn.

Her er nogen nedenstående betingelser for modtagelsen af Ånden.

1. ÆRLIGHED.
2. RENHED.
3. LYDIGHED.
ÆRLIGHED!

Ønsker du virkelig at eje Guds kraft?

Gud giver dig ikke en gave til selvforherligelse. Han vil ikke gøre dig til en stor mand eller en stor kvinde; men til en tjener/tjenerinde.

Han vil ikke bruge sin kraft på at forherlige menneskelig stolthed. Han giver dig ikke kraft for at befri dig fra besvær eller for at gøre dig lykkelig, ikke en gang for at gøre dig hellig; selvom det bliver følgen af at vandre med Gud i Åndens nye liv.

Dit motiv må være at herliggøre Jesus.

RENHED!

Er det dit ramme alvor at du vil bruges af Gud?

Er det dit ramme alvor at du vil bruges af Gud? Guds manden William Booth, Frelsens Hærs grundlægger sagde: ”Før vi går ned på vore knæ for at modtage ilddåben, beder jeg jer indtrængende om at gøre jer klart, om jeres sjæle er i harmoni med Helligåndens vilje og formål.”

Tilintetgør alle afguderne. Opgiv alt det du holder fast i. Er der stopklodser så få dem væk en gang for alle. Lad der være en forbindelse mellem Gud og dig.

Helligåndens gave kan ikke fortjenes. Han gives ikke på basis af en særlig gunst. Helligånden gives for at vi skal få kraft. Helligånden er en hjælpekilde til opbyggelse. Det er ikke en belønning for noget. Når du har ryddet alle hindringer væk, vil Gud fylde dig.

LYDIGHED!

Når alle hindringer er fjernet, kan du i tro modtage gaven af Guds hånd. Du skal ikke frygte for at få Guds kraft.

Den der kommer som et barn til sin Fader, tror du så at han vil give dig noget du skal frygte for eller som vil gøre dig skade? Tror du ikke at Gud vil sørge for at bevare dig fra vildfarelse?

Helligåndens kraft er en kærlighedsgave til ethvert Guds barn, og du kan trygt åbne dig for hans kærlighed.

Lydighed er bedre end offer. 1. Samuelsbog kapitel 15 vers 22: ”Samuel svarede: ”Tror du, at Herren er mere interesseret i dine brændofre og slagtofre end i din lydighed imod ham? Nej, at adlyde Herren er langt mere værd end at ofre til ham! Han foretrækker lydhørhed frem for vædderfedt.”

Endnu en WordPress-blog