Kategoriarkiv: Hemmeligheder

Hemmeligheder

SladderMennesker kvinder

Det er en hemmelig så du må ikke sige det til nogen.

For nogen er det altså svært at holde på en hemmelighed.

Når vi deler hemmeligheder med andre; indgår vi en slags pagt.

Når vi deler en hemmelighed betyder det også at der er en risiko for afsløring og forræderi.

Hemmeligheder har en iboende spænding.

Visse hemmeligheder kan være ødelæggende; hvis de kommer frem.

Noget holder vi bare helt for os selv.

I alle relationer opererer vi med grader af tilsløring og afsløring.

Det er ikke alle hemmeligheder der tåler dagens lys, fordi det kan ødelægge gode relationer.

Præsten har tavshedspligt. En sjælesørger har tavshedspligt. Brydes den er det løftebrud og troværdigheden sættes overstyr. Fortrolighed og tillid er præstens og sjælesørgerens nødvendige egenskab.

Når det gælder den åndelige del af ordet hemmelighed betyder det åbenbaring. Gud åbenbarer sine hemmeligheder. Deler noget med nogen. Pludselig åbenbares Guds hemmeligheder og vi forstår og ser alting klart.

Jobs bog kapitel 11 vers 6: ”så ville han indvi dig i sin visdoms hemmeligheder, og du ville indse, at hans planer har en dybere hensigt!…..”

Ordsprog.

fra Ordsprogenes bog kapitel 11 vers 13: ”En sladdertaske lader betroede ting sive ud; den pålidelige holder tand for tunge.”

Ordsprogenes bog kapitel 20 vers 19: ”Røb ikke hemmeligheder til en sladrehank, med mindre du ønsker dem udbasuneret for hele verden.”

 Der er ikke noget galt i at beholde noget for sig selv når man ikke vil løbe risikoen at betro sig til andre.

En sand ven kan man stole på og dele hemmeligheder med.

For jer er Guds riges hemmeligheder åbenbaret.

Markus Evangeliet kapitel 4 vers 11: ”Jesus svarede: ”I skal få lov til at kende Guds skjulte sandheder, men de, som ikke vil følge mig, får det kun i billedtale.”

Johannes Åbenbaring er Guds hemmeligheder åbenbaret. Johannes så det hele i et syn.

Johannes Åbenbaring kapitel 1 vers 1: ”Dette er den åbenbaring, som Gud gav Jesus Kristus, for at han skulle vise sine tjenere, hvad der snart skulle ske. Ved sin engel viste han det i billeder for sin tjener Johannes.”

Johannes Åbenbaring kapitel 10 vers 7: ”men i de dage, hvor den syvende engel skal til at blæse i basunen, har Gud fuldført sin hemmelige plan, sådan som han har forkyndt det i budskabet til sine egne tjenere profeterne.”

Et eksempel i Bibelen på fortrolighed fik forfærdelige følger for en mand der Samson. Det burde være naturligt at dele hemmeligheder med sine nærmeste; men det er ikke altid det er en god oplevelse. Nogle har erfaret at det endte galt.

Samson ville giftes med en filisterkvinde. Forældrene var imod. De syntes han skulle vælge en fra Israel. Samson stod imidlertid fast på sin beslutning. Nogle udlægger det sådan at Samson tog en forkert beslutning og derfor gik det galt. Den udlægning har jeg ikke, fordi jeg har nærlæst teksten og et vers bekræfter at Gud ikke var imod Samsons beslutning. Dommerbogen kapitel 14 vers 4: ”Samsons forældre var ikke klar over, at det var Herren som stod bag dette; gennem Samsons ægteskab ville Gud nemlig lægge en fælde for filisterne, som på det tidspunkt havde magten i Israel.” Det er ikke altid Guds planer lykkes. Noget kan komme i vejen og ødelægge det Gud har bestemt; men Gud arbejder videre med sin plan. Samson blev svigtet da han betroede sig til sin forlovede. Vers 16: ”Så trak hun Samson til side og sagde grådkvalt: ”Hvordan kan du elske mig, når du giver mit folk en gåde uden at betro mig løsningen?” Vers 17: ”Resten af dagen græd hun for at presse ham, så han den syvende dag gav efter og røbede løsningen for hende. Hun fortalte den straks videre til de unge mænd.”

De unge mænd som han havde givet en gåde havde nu løsningen fordi pigen havde røbet hemmeligheden.

Samson svarede: ”Havde I ikke pløjet med min kalv, havde I ikke løst min gåde.” Samson havde den samme oplevelse igen ved et andet tilfælde sammen med Dalila. Hun ville også dele liv med Samson og han betroede hende sin hemmelighed. Hvilken katastrofe. Han mistede hele sin styrke og det kostede ham til sidst livet.

Badge27Rygter