Discipellære

Alle disciple står i lære.

Dengang du gav dit liv til Gud, forstod du muligvis ikke helt hvad det betød. Det er stort at møde Gud i sin kærlighed og nåde.Når vi er blevet Guds børn starter et nyt liv og vi formes og dannes af Gud. Vi går i Guds skole. Mennesker i almindelighed bruger ordet livets skole. Alle ved at livet indeholder noget der skal læres. Sådan er det også i Guds rige. Jesus vil gøre os til disciple og det betyder at vi bliver lærlinge. En sand discipel lærer sagtmodighedens lektie.

Du bliver klar over at Jesus vil at du skal være helhjertet og han har det som sit mål.

Lider du af et opfarende temperament vil han lære dig sagtmodighed.

Sagtmodighed er en Åndens frugt.

Guds gaver til os i henhold til Galaterbrevet kapitel 5 vers 22-23: ”Men frugten af Helligåndens virke er: Kærlighed, glæde, fred, udholdenhed, mildhed, godhed, trofasthed, ydmyghed og selvbeherskelse.”

FADER SØN HELLIGÅND
Kærlighed(uselvisk valg) Glæde(indre frihed og forløsning) Fred(god samvittighed med Gud)
Langmodighed(mod åndeligt oprør) Mildhed(mod mental uvilje) Godhed(mod fysisk modstand)
Trofasthed(loyalitet mod Guds Ord) Sagtmodighed(overgivet vilje til Gud) Afholdenhed(lydig vandring i Ånden)
Ånd Sjæl Legeme

MENNESKET REAGERER VED

SYNTESE – Gaver / Reaktion

Kærlighed / Trofasthed giver langmodighed – Kristi svar på åndeligt oprør.

Glæde / Sagtmodighed giver mildhed.

MENNESKETS REAKTION

Trofasthed

Sagtmodighed

Afholdenhed

ÅNDELIG SYNTESE

Endnu en WordPress-blog